Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Наприкінці курсу хімії 10 класу ви ознайомилися з концепцією сталого розвитку, яка почала формуватися в 70-ті роки минулого століття, а сьогодні на рівні ООН підтримується всіма країнами світу. Головний принцип цієї концепції — «передати» нашу планету нащадкам невиснаженою та забезпечити їхній розвиток, не гірший за наш, а не примусити їх розв'язувати численні екологічні проблеми. Ця концепція є комплексом економічних, соціальних, наукових і...
Складіть фрагмент генетичного ланцюга з речовин у наведених переліках. Запишіть план експерименту для здійснення хімічних перетворень за цим ланцюгом та виконайте відповідні хімічні досліди. Опишіть спостереження та складіть рівняння реакцій. Для реакції йонного обміну складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння. Перелік 1. Купрум(II) оксид, мідь, купрум(II) хлорид, купрум(ІІ) нітрат, купрум(ІІ) гідроксид. Перелік 2. Кальцій...
Основи — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічних елементів, амонію (або його органічних похідних) та аніони лише одного виду — гідроксид-іони OH-. Розчинні основи — гідроксиди лужних елементів та амонію — називають лугами. Хоча луги та нерозчинні гідроксиди є основними речовинами, але їхні хімічні властивості дещо відрізняються внаслідок різної розчинності. Амфотерними є сполуки, що взаємодіють із речовинами як...
Реактиви: індикаторний папір, розчини: ферум(ІІ) сульфату, ферум(ІІІ) хлориду, барій хлориду, лугу, аргентум(І) нітрату, амоній хлориду, амоній сульфату, натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату та хлоридна кислота. Правила безпеки: • для дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях; • остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води; • для...
Лабораторний дослід № 3. Виявлення катіонів Феруму(ІІ) У пробірку налийте розчин ферум(ІІ) сульфату об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі розчину лугу. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe2+? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах. Лабораторний дослід № 4. Виявлення катіонів Феруму(ІІІ) У пробірку налийте розчин ферум(ІІІ) хлориду об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі...
У 9 класі ви вже ознайомилися з елементами аналітичної хімії, а саме з якісними реакціями на деякі йони. У 10 класі ви навчилися застосовувати якісні реакції для визначення органічних речовин (багатоатомних спиртів, альдегідів тощо). У цьому параграфі ми продовжимо вивчати якісні реакції для виявлення певних йонів у розчинах. Пригадаймо, що якісними є лише такі реакції, які відбуваються швидко і під час яких добре помітні певні зміни. Зазвичай...
Як виняток, Ферум може віддавати шість електронів і виявляти ступінь окиснення +6. Однак сполуки, у яких містяться Fe+6, трапляються досить рідко. Сполук, у яких ступінь окиснення Феруму +8, ще не виявлено. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІ) гідроксид — основні речовини, а ферум(ІІІ) оксид і ферум(ІІІ) гідроксид — амфотерні. Сполуки Феруму в ступені окиснення +3 виявляють окисні властивості. Поширеність Феруму в природі Ферум є одним із найпоширеніших...
Алюміній розташований у IIIA групі. На зовнішньому енергетичному рівні атом Алюмінію містить три електрони, він може лише віддавати електрони, тому стабільний ступінь окиснення Алюмінію у сполуках — +3. Аналізуючи інші елементи IIIA групи, можна визначити напівметалічність Бору, металічні властивості Галію, що дозволяє припустити проміжні (від металічних до неметалічних) властивості Алюмінію та амфотерність його сполук. Поширеність у природі...
Кальцій називають лужноземельним елементом, оскільки він утворює луги. На зовнішньому енергетичному рівні його атоми містять по два електрони. Атоми Кальцію прагнуть віддавати електрони, набуваючи ступеня окиснення +2. У цьому випадку йони Кальцію набувають стійкої електронної конфігурації атомів інертного елемента Аргону (3s23p6), що зумовлює відновні властивості Кальцію. Поширеність у природі Магній і Кальцій у вигляді простих речовин у...
Лужні елементи — елементи IA групи (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), вони є першими елементами кожного періоду. На зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів міститься по одному електрону. У лужних елементів найменша електронегативність серед усіх елементів періоду, у якому вони розташовані. Втрачаючи електрон, атоми лужних елементів набувають стійкої електронної конфігурації атомів найближчого інертного елемента (Li+ → He; Na+ → Ne...