Академічний рівень Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Профільний рівень Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Засєкін 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти та навчальної програми з «Біології і екології» (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти. У книзі висвітлені основні досягнення у галузі екології, раціонального природокористування й охорони природи; здорового способу життя й біологічних основ здоров'я; застосування досягнень біології в селекції, біотехнологіях,...
Ця книжка продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, ви маєте пригадати раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів, адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого. Ви вже знаєте, що підручник - не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виокремлювати...
Ця книжка є продовженням підручника «Біологія і екологія (рівень стандарту)» для 10 класу. Ви зрозумієте необхідність пізнання живої природи, її найзагальніші закономірності функціонування та збереження за умов екологічної кризи. Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із застосуванням компетентнісного підходу. Книжка допоможе вам не лише в здобутті теоретичних знань, а й у продуктивній і творчій...
  Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію, здатність адаптовуватись. Розширено інформацію про профілактику неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань, докладно висвітлено сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні, шляхи їх подолання, а також визначено основні напрями...
Шановні одинадцятикласники і одинадцятикласниці! Цього року ви закінчуєте вивчення шкільного курсу біології та екології. З деякими темами ви вже знайомилися в курсі біології та основ здоров'я, а якісь вивчатимете вперше.

На сторінках підручника ви знайдете посилання на сторінку Інтернету, де розміщено тестові завдання для контролю знань за вивченими темами.   Шановні...
Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 11-го класу (профільний рівень). Він складається з розділів, поділених на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками. У кінці параграфа є блок запитань для перевірки знань. Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і...
У ХХІ ст. біологія є і буде одним із наріжних каменів існування цивілізації, бо саме ця наука забезпечує розуміння функціонування людського організму й біосфери Землі, від якої ми залежимо. Такі знання є вкрай важливими з огляду на прийдешні часи: лише докорінно зрозумівши себе й те, чим живе світ довкола, ми зможемо свідомо змінювати їх, більше створюючи, ніж руйнуючи. Однією з нагальних потреб медицини є розуміння процесів, що відбуваються в...
Численні живі організми та продукти їхньої життєдіяльності негативно діють на здоров'я людини, сільськогосподарських тварин і рослин, а також стан природних біологічних об'єктів — спричиняють хвороби, порушення життєдіяльності та навіть смерть. Такий вплив називають біологічною небезпекою (рис. 46.1), а компоненти живої природи, що його здійснюють, біологічно небезпечними агентами. У цьому параграфі ми зосередимось на небезпеці для людини...
Як уже зазначалося в попередньому параграфі, сучасні біотехнології застосовують у багатьох сферах людської діяльності, зокрема й у медицині. Галузь біотехнологій, що займається розробкою нових методів діагностики та лікування, а також створенням і виробництвом ліків має назву медична біотехнологія. Сучасна медична біотехнологія забезпечила медицину величезним арсеналом потужних і чутливих методів аналізу, що дозволяють виявити в пробі біомаркери...
Термін «біотехнологія» вперше було вжито в 1917 році інженером Карлом Ерекі для описання процесу великомасштабного вирощування свиней із використанням як корму цукрового буряка. Ерекі визначив біотехнологію як усі види робіт, під час яких із сировинних матеріалів за допомогою живих організмів виробляють продукти. Вочевидь, що під таке визначення потрапляло величезне різноманіття технологічних процесів, які вже існували на той час:...