Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Відомо, що суспільства, здатного задовольнити потреби всіх громадян, не існує, але за тисячоліття історичного розвитку людство значно розширило рамки обмежень. Тому головне завдання економічного розвитку будь-якої країни полягає у визначенні раціональної моделі поступу на макрорівні. Так як основною структурною одиницею економіки є підприємства, тому в умовах ринкової трансформації економіки України важливим є розвиток підприємництва, а саме...
У 10 класі під час вивчення курсу економіки ви опанували базові знання про фундаментальні поняття, процеси та явища ринкової економіки. Тепер ви можете легко відповісти на запитання про завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини, зміст основних економічних явищ, економічні потреби та інтереси споживачів, проблеми обмеженості ресурсів та вибору виробника, відносини власності, економічні системи й особливості...
Міжнародне підприємництво — це діяльність, що здійснюється через науково-технічну, виробничу, торговельну та іншу взаємну співпрацю суб’єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів). Розрізняють такі форми міжнародної підприємницької діяльності: I. Виконання окремих зовнішньоекономічних операцій — експортно-імпортних, лізингових, посередницьких, а також консультаційних і маркетингових послуг. II....
«Вільний доступ до єдиного ринку буде наданий країні, яка приймає чотири основні свободи пересування: людей, товарів, послуг і капіталу» (Ангела Меркель). Міжнародний рух капіталу — це транснаціональне переміщення певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди. Міжнародне переміщення капіталу сприяє зростанню сукупного світового виробництва продукції за рахунок більш...
«Міграція не є одностороннім процесом; це колосальний процес, що відбувається у всіх напрямках протягом тисячі років» (Мохсін Хамід). Практично всі країни вживають заходів, що обмежують міжнародну трудову міграцію, адже міграція приводить до росту сукупного обсягу виробництва, хоча розподіл економічних вигод від міграції далеко не рівномірний. Негативні обставини — фінансовий тягар, що іммігранти покладають на бюджет більш...
Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Формування міжнародного ринку праці відбувається двома шляхами: по-перше, через міграцію трудових ресурсів і капіталу; по-друге, шляхом поступового злиття національних ринків праці, внаслідок чого усуваються юридичні,...
Міжнародна валютна система — це сукупність грошових відносин, пов'язаних із формуванням, а також із розподілом валютно-фінансових і кредитних фондів, використанням розрахункових та платіжних засобів у сфері міждержавних економічних зв'язків. Кінцева мета функціонування міжнародної валютної системи полягає в забезпеченні ефективності міжнародної торгівлі товарами і послугами та досягненні обопільної вигоди учасників...
«Я вірю, що міжнародні торговельні угоди завжди приносять користь обом країнам» (Філ Найт). У все більш глобалізованому світі важливу роль в імпорті та експорті відіграють міжнародні організації. Їх функції включають підтримку стандартів для забезпечення безпеки, надання допомоги країнам, що розвиваються, досягнення економічної безпеки, а також встановлення норм щодо того, як країни укладають торговельні угоди та вирішують конфлікти....
Міжнародна торгівля — це переміщення товарів та послуг через митні кордони різних країн. Це історично перша форма міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля є сукупністю зовнішньої торгівлі всіх країн світу та здійснюється з метою забезпечення країни товарами і послугами, яких їй не вистачає, в обмін на ті, які вона виробляє задля покращення рівня життя населення. Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно...
Глобалізація — це процес взаємодії та інтеграції між людьми, компаніями та урядами різних країн, який керується міжнародною торгівлею, інвестиціями та інформаційними технологіями. Вона має вплив на навколишнє середовище, на культуру, на політичні системи, на економічний розвиток і процвітання, на благополуччя людини в суспільствах у всьому світі. У роки після Другої світової війни, і особливо протягом останніх двох десятиліть, багато...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.