Відповіді до вправ з Фізики і астрономії 11 клас Сиротюк, Мирошніченко 2019 (Нова програма)

 
 

Відповіді до вправ

§ 1. 1(с). Зменшиться в 9 разів; 2(с). Збільшиться в 4 рази; 3(д). 2,4 · 105 Η; 4(д). 3,35 · 10-2 м ; 5(д). ≈ 28 · нКл; 6(в). 3,6 · 10-Н; 2,025 · 10-H; 7(в). 3,6 · 10-Н, в напрямку заряду 40 нКл.

§ 3. 1(с). 10-5 Дж; 2(с). 6 · 10В; 3(д). 9,2 Дж;

5(в). 2,65 · 107 м/с; 6(в). 5 · 10-8 Дж; -5 · 10-8 Дж; 2 В.

§ 5. 1(с). 8 · 10-6 Ф; 2(с). 5,4 нКл; 3(д). Будуть; 4(д). 5 нКл; 5(д). Збільшиться у два рази; 6(д). а) 1,18 пФ; б) 37 пФ; 7(д). 10-4 Дж; 8(в). 1,2 · 10-3 Ф;

ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ №1

1(с). q ≈ 8,6 · 10-14 Кл; 2(с). q1 = q2 ≈ 4,2 нКл; 3(с). 4(с). r = 7,2 · 10-2 м; 5(с). r ≈ 6 · 10-2м; 6(с). d ≈ 4,8 · 10-3 м; 7(с). ε1 = 3; 8(с). U2 = 400 В; 9(д). q ≈ 5,2 нКл; 10(д). α ≈ 0,122 рад; 11(д). х ≈ 0,12 м;

13(g). А = 540 Дж; 14(д). U = 2,4 мВ; 15(д). U = 2,66 МВ;

17(в). С ≈ 248 пФ; 18(в). 150 В; 19(в). 24 пФ.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №1

1(п). Г; 2(п). Г; 3(с). В; 4(с). Г; 5(д). Г; 6(д). Б; 7(д). В; 8(д). А; 9(д). Г; 10(д). В; 11(д). Б; 12(д). А; 13(д). Б; 14(д). 1—Г; 2—Б; 3—А; 4—Д; 15(в). U = 125 В.

§ 8. 1(д). 2 А; 10 В; 2(д). І12=10 А; І3=7,5 А; І456=2,5 А; U1=U2=20 В; U3=15 В; U1=U2=U3=5 В; 3(д). 3,7 В; 0,2 Ом; 4(в). 1 А; 9 кДж.

§ 10. 1(с). 2,26 А; 2(с). 56,3 А/м23(д). 65,38 г/моль; 4(д). 11 г; 5(д). 1,8 кДж; 6(в). 0,612 кг; 7(в). 54,5 мкм.

ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ №2

1(п). Показники вольтметра зменшуватимуться; 4(с). RAD ≈ 0,33 Ом; 5(с). U = 5,4 В; 6(с). I0 = 5,05 А; 7(с). R = 4 Oм; I = 0,5 A; l = 25 м; 8(с). I = 0,3 А; U1 = 0,3 В; U2 = 1,2 В; 9(с). r = 20 м; ε' = 8 B ; 10(с). Rд = 625 Ом;
TEXTBOOKS

12(д). Rш = 0,1 Ом ; 13(д). I ≈ 0,12 A; 14(д). I = 0,11 А; U = 0,99 В; Ur = 0,11 В; η = 0,9; 15(д). R0 = 4 Ом; 16(д). R0 =10 Ом; 17(д). І = 34 мА; 18(д). 6 Ом; 4 Ом; 19(д). Ік.з. = 1,5 А; 20(д). Послідовно; 21(д). І = 1 А; І1 = 0,6 А; І2 = 0,4 А; 22(д). І = 0,2 А; 23(д). Q2 = 10,5 кДж; Q3 ≈ 7,9 кДж; 24(д). N1 = 4N225(д). n1 = 9,4 · 101826(д). εп ≈ 0,7 В; 27(д). ΔΤ ≈ 23,3 К ; 28(в). І2 = 0,4 А; U2 = 32 В; 29(в). У три паралельні групи, що складаються із двох послідовно з'єднаних елементів; 30(в). n = 5; 31(в). 12,5 А; 32(в). Q1 ≈ 15,6 Дж; Q2 ≈ 9,4 Дж; Q3 = 40 Дж; Q4 ≈ 6,7 Дж; 33(в). збільшилася в 1,11 рази; 34(в). 1,14 · 10с.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №2

1(п). 1—Д; 2—Г; 3—Б; 4—В; 2(п). А; 3(с). Г; 4(с). А; 5(с). Г; 6(с). Г; 7(с). Б; 8(д). Г; 9(д). Б; 10(д). В; 11(д). Б; 12(д). А; 13(д). Г; 14(в). Г; 15(в). Б; 16(в). 0,75; 17(в). 15 мкм; 18(в). 0,6 кг.

§ 14. 1(с). Сила не зміниться; 2(с). 2; 5(д). 0,02 А; 6(д). 1 - «+»; 2 - «—» 7(д). 2; 9(в). 40 А.

ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ №3

5(с). В = 44 мкТл; 6(с). I ≈ 58 мА ; 7(с). В = 50 мкТл; 8(с). В = 62,8 мкТл; 9(с). I = 15 А; 10(с). А = 2,5 Дж; 11(д). U ≈ 2,7 В; 12(д). l ≈ 6,57 м; 13(д). F ≈ 4,6 · 10-16 H; 14(д). В ≈ 119 мТл; 15(д). В = 1,84 Тл; 16(д). В = 96 мкТл; 17(д). R ≈ 2,8 · 10-4 м; 18(д). F = 1,6 · 10-13 H; R ≈ 1,04 · 10-2 м; 19(д). В = 5 мТл; 20(д). ε ≈ 0,24 В; 21(д). t = 10 c; 22(д). I = 10-5 А; 23(д). I = 0,74 А; 24(д). q = 0,074 Кл ; 25(д). S = 1,07 · 10-2 м; 26(д). v = 8 с-127(д). L = 7,1 · 10-4 Гн; Ф = 3,55 мкВб; 28(д). L = 1,6 мГнВ; 29(д). t = 0,017 с; 30(д). W = 1,69 Дж; 31(в). x1 ≈ 1,2 · 10-2 м; 32(в). А1 = 0,024 Дж; А2 = 0,048 Дж; А3 = 0; 33(в). Азовн = 3,14 · 10-4 Дж; 34(в). q =2,4 мКл.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №3

1(п). 1—Г; 2—А; 3—Д; 4—Б; 2(п). А; 3(с). Г; 4(с). А; 5(с). В; 6(с). А; 7(с). Б; 8(с). В; 9(д). В; 10(д). Б; 11(д). А; 12(д). В; 13(д). А; 14(д). А; 15(д). Г; 16(в). 45017(в). 50 кДж/м318(в). 46 кеВ; 19(в). q = 0,10 мКл.

§ 16. 1., рис. 1; 2. рис. 2; 3. 4. v = 36 кГц; 5. Від 1,2 пФ до 0,14 пФ; 6. ε = 2,5.

§ 17. 1. 9 рад/с; 3,5 мДж; 2. 19,2 км/год; 3. 0,1 А; ;.

§ 18. 1. 75 м /с; 2. 2,5 c; 3. 1,1 · 102 м; 4. 1,2 м/с; 5. 450 м; 6. 153 с.

§ 19. 1. 2 год 13 хв 20 с; 2. 30 км; 3. 73 км; 4. 5000.

§ 20. 7. 755 лк; 8. 1 лк; 9. 4 лк; 10. 77,19 лк; 11. 12 с.

§ 21. 6. 9°; 7. 14 мкм; 8. мінімум освітленості; 9. 310 нм.

§ 22. 3. 20°; 4. 53°; 5. 19 см; 6. 2 м; 7. 1 м; 8. 13,5 см, 108 см; 9. — 6 дптр.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №4

1. В. 2200 коливань; 2. 3. Б; 4. Г; 5. Г; 6. Б; 7. Б. 5,6 м; 8. Б. 40°; 9. 84 м; 10. 0,6 с; 11. 7,1 с; 12. 1.8 с; 13. 2 Гц, 0,5 с, рад; 14. 2 А; 15. 16. 0,2 А; 17. 0,1 мкФ; 18. 0,2 мКл, 2 А.
TEXTBOOKS

ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ №5

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №5

1. В; 2. А; 3. А; 4. В; 5. В; 6. А; 7. В; 8. А; 9. Б; 10. Г; 11. А; 12. А; 13. 94,4 нм; 14. 650 км/с; 15. 10 км/с; 16. 2 еВ.

ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ №6

5. E = 1,94 · 10-18 Дж. 6. ΔW = 4,4 · 10-19 Дж. 7. W = 5,44 · 10-19 Дж. 8. W = -2,42 · 10-19 Дж. 9. Ζ = 3; N = 4. 10. N1 = 7; N2 = 8. 11. А = 39; Ζ = 19. 12. Кількістю нейтронів. 13. 178O. 14. ΔА = 1; ΔΖ = 1. 15. 1714Si. 16. 3015P. 17. nk = 5. 18. 4,86 · 10-7 м. 19. 3,45 · 10-7 м. 20. 3,6 · 1016 Гц. 21. Wn1 = -27,2 еВ; W1 = -13,6 еВ. 22. Wk1 = 13,6 еВ ; Wk2 = 3,4 еВ; Wk3 = 1,51 еВ; WkҐ = 0 еВ. 23. Δm = 2,882 · 10-28 кг. 24. T1/2 ≈ 3,3 · 105 с. 25. W ≈ 4,53 · 10-12 Дж. 26. Δm ≈ 2,44 · 10-29 кг.

28. 25,3 · 10-7 м. 29. ΔΝ = 10330. n = 27.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ №6

1. Б; 2. А; 3. В; 4. В; 5. Г; 6. Г; 7. A; 8. A; 9. A; 10. В; 11. Б; 12. В; 13. 4 доби; 14. 486 нм; 15. 92,16 МеВ; 16. 4,4 пДж; 17. 5,3 кг.

§ 30.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

5. ν = 29,8 км/с.

§ 31.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

5. Т = 8 років.

§ 35.

ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

3. М

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Фізики і астрономії за 11 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.