Чехословаччина, Чеська та Словацька Республіки

 
 

§ 14. Чехословаччина, Чеська та Словацька Республіки

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Пригадайте, як після Першої світової війни утворилася Чехословаччина.

1. Чехословаччина в 1950—1968 рр. «Празька весна». В економічній площині Чехословаччина в цей період розвивалася досить успішно. Дався взнаки той промисловий потенціал, що його держава мала ще з довоєнних часів, висока кваліфікація чеських робітників, досить значна допомога СРСР. Економічні успіхи (національний прибуток 1960 р. виріс проти 1948 р. удвічі) дозволили комуністам констатувати, що в Чехословаччині побудовано «основи соціалізму», а конституція 1960 р. закріпила цей факт у своїх статтях. Країна дістала нову назву Чехословацька Соціалістична Республіка (ЧССР). КПЧ було законодавчо забезпечено привілейоване становище. Керівником країни (першим секретарем ЦК КПЧ і президентом Чехословаччини) в той період був А. Новотний.

ПРЕЗИДЕНТИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

К. Готвальд (1948-1953)

А. Запотоцький (1953-1957)

A. Новотний (1957-1968)

Л. Свобода (1968-1975)

Г. Гусак (1975-1989)

B. Гавел (1989-1990)

Наприкінці 1960-х рр. темпи економічного розвитку країни дещо знизилися. Почастішали випадки корупції та зловживання владою, обростала привілеями партійна й державна бюрократія. Суспільство не сприймало авторитарного стилю керівництва А. Новотного. У 1968 р. його було усунуто з усіх посад. Замість нього лідером партії обрали словака Александра Дубчека, а президентом - чеха Людвіка Свободу. Проти обох цих кандидатур у Москві не заперечували. Тривогу викликали там натомість деякі ініціативи А. Дубчека, зокрема скасування цензури друку, дозвіл на створення ряду нових політичних клубів і здійснення більш незалежного зовнішнього курсу. Занепокоєні також були лідери ряду країн-союзниць - Польщі, Болгарії та НДР. Усіх турбувала перспектива повторення угорських подій 1956 р.

• Використавши додаткові джерела, дізнайтеся про зміст програми «Дві тисячі слів», яка відображала суть «соціалізму з людським обличчям».

Насправді, ситуація від тієї відрізнялася досить істотно. Адже, як і раніше, всі важелі влади продовжували залишатися під контролем і в руках КПЧ. На відміну від уряду Імре Надя, чехословацьке керівництво не ставило питання про вихід з РЕВ, або, тим більше, Організації Варшавського договору. Процес демократизації, в цілому, проходив мирно. Опитування громадської думки, неодноразово здійснювані в цей період, засвідчували, що зміну суспільного ладу готові були вітати лише 5 % населення. Решта підтримувала курс на побудову «соціалізму з людським обличчям» (так керівники ЧССР назвали свою програму реформ).

А. Дубчек (у центрі) з Л. Брежнєвим і М. Сусловим.

Та, незважаючи на все це, у Москві було прийнято рішення, яке в очах багатьох людей не тільки в Чехословаччині перетворило Радянську армію з армії-визволительки від нацизму на армію-окупанта. 18 серпня президенту Чехословаччини було відправлено спільне звернення керівників СРСР, Польщі, НДР, Болгарії та Угорщини, в якому повідомлялося про намір застосувати військові підрозділи ОВД для відсічі чехословацькій контрреволюції. Отримавши листа, Л. Свобода ствердив, що він цю акцію не вітає, але зробить усе можливе, щоб запобігти кровопролиттю.

У ніч проти 21 серпня 1968 р. війська п’яти країн Варшавського договору увійшли до Чехословаччини і зайняли найважливіші стратегічні пункти. 200-тисячна чехословацька армія, підкорившись наказу міністра оборони, в події не втрутилася.

ДОКУМЕНТ

Брежнєв. Хід подій... підтверджує, що за твоєю спиною... праві сили... Тепер знайшлися й підпільні станції і склади зброї... Ти міг цього й не знати... Ми.. не окупували Чехословаччину, не збираємося тримати її в «окупації», а хочемо, щоб вона була вільною... Ніякого диктату в нас немає, давай шукати разом якийсь варіант.

Дубчек. Хотілося б, щоб комуністи зрозуміли всю реальність становища, ...але боюся, що не зрозуміють, оскільки і я сам не розумію. Я вважаю, що таке збройне вторгнення було передчасним, тим більше що не були використані внутрішні збройні сили і решта органів примусу... Я... вважаю те, що сталося... найбільшою політичною помилкою, що має трагічні наслідки. З вашого боку була нереальна оцінка, ...у цілому ми, вочевидь, діаметрально розійшлися. (Із стенограми переговорів керівників партії і уряду СРСР із А. Дубчеком 23 серпня 1968 р.).

• Чи погоджуєтесь ви зі словами А. Дубчека? Чому? Свою думку обґрунтуйте.

27 серпня за підсумками переговорів з чехословацькою делегацією на чолі з Л. Свободою було опубліковано комюніке, в якому йшлося про досягнення домовленості щодо найскорішої нормалізації становища в ЧССР, визначено умови перебування радянських військ у країні. Війська НДР, Болгарії, Угорщини, Польщі залишили країну.

У квітні 1969 р. замість А. Дубчека першим секретарем ЦК КПЧ обрали Густава Гусака, який згодом став і президентом країни.

2. Чеська і Словацька Федеративна Республіка (ЧСФР). У результаті «оксамитової» революції 29 грудня 1989 р. Федеральні збори обрали відомого опозиціонера, драматурга, борця за права людини і побудову громадянського суспільства Вацлава Гавела президентом країни. Головою Федеральних зборів став А. Дубчек, лідер «Празької весни». Нове керівництво було сформовано на коаліційній основі. Держава дістала назву Чеська і Словацька Федеративна Республіка (ЧСФР).

В. Гавел.

У 1990 р. уряд розпочав економічну реформу. «Батьком» реформи був міністр фінансів Вацлав Клаус. Вона базувалася на роздержавленні та приватизації, забезпеченні конвертованості грошової одиниці (крони), вільному ціноутворенні. Уряд домігся збалансованості державного бюджету і приборкання інфляції. Були проведені велика і мала приватизації, внаслідок чого частка держави у ВВП із 97 скоротилася до близько 20 %. Незважаючи на болісність перетворень, життєвий рівень населення у складний перехідний період був одним із найвищих у Східній Європі.

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

Вацлав Гавел (1936) - президент Чехії в 1993-2003 рр. та Чехословаччини (1989-1992), чеський драматург. У 1960-1980-х рр. один із лідерів правозахисного руху в ЧССР.

3. Утворення незалежних Чеської та Словацької Республік. Формальним приводом до розпаду Чехо-Словаччини стали результати парламентських виборів. Улітку 1992 р. у Чеській Республіці найбільшу кількість голосів виборців здобула Громадська демократична партія (ГДП), очолювана В. Клаусом. У Словаччині 37,2 % виборців підтримали Рух за демократичну Словаччину (РДС) В. Меч’яра.

Одразу ж після підбиття підсумків виборів з ініціативи ГДП почалися переговори В. Клауса і В. Меч’яра з приводу розпуску федерації. На думку населення політики не зважали: згідно з опитуваннями громадської думки проти розпаду країни виступали 63 % словаків і 64 % чехів. Пропозицію проведення загальнодержавного референдуму ГДП відкинула. Усе мала вирішити позиція Федеральних зборів. У вирішальний момент у ній змінилося керівництво: у вересні 1992 р. їх голова - А. Дубчек - став жертвою автомобільної катастрофи і 7 листопада помер. А вже 25 листопада Федеральні збори з перевагою у три голоси прийняли закон про припинення з 31 грудня існування федерації. Майно, фінанси та інші цінності були розділені відповідно до пропорції населення (2:1).

АНАЛІЗУЄМО

Як ви вважаєте, чи мали чеські й словацькі політики право чинити проти волі своїх народів? Чим, на вашу думку, пояснювалися їхні дії? Свою точку зору аргументуйте.

Президентом Чеської Республіки став Вацлав Гавел. Уряд очолив Вацлав Клаус, який у 2003 р. замінив В. Гавела на посаді президента. З 2013 р. президентом Чехії є Мілош Земан.

У 1997-1998 рр. чеська економіка пережила кризу, з якої почала виходити лише з середини 1999 р. Криза спричинила зростання іноземної заборгованості та безробіття. Проте після вступу Чехії до Євросоюзу (у травні 2004 р.) становище дещо покращилося, ВВП почав зростати на 6-7 % на рік. З березня 1999 р. країна є членом НАТО. Найбільшою галуззю виробництва залишається автомобільна. Чехія продукує більше мільйона машин щорічно, 80 % яких ідуть на експорт. Головні торговельні партнери - країни Східної Європи та Німеччина. Рівень безробіття коливається у межах 3 %, що є одним з найнижчих показників у Євросоюзі. Нижче рівня бідності перебувають близько 10 % чеських громадян. Зовнішній борг, який становив 86 млрд доларів у 2010 р., нині перевищує 200 млрд.

Досить успішно розвивається зовнішньоекономічна діяльність Словаччини. Країна також вступила до блоку НАТО й приєдналася до ЄС, з 2009 р. використовує в розрахунках євро. Дешева і кваліфікована робоча сила, низькі податки, однакові для підприємств і приватних осіб (19 %), відсутність податків на дивіденди приваблюють інвесторів, особливо в галузі електроніки. Відносно невисоким залишається рівень безробіття (8,1 %), зовнішній борг - близько 75 млрд доларів. Президент обирається на п’ятирічний термін загальним голосуванням за двотуровою системою (раніше, як у Чехії, це була прерогатива парламенту). З червня 2014 р. країну очолює Андрей Кіска.

А. Кіска.

4. Українці в Чехії і Словаччині. На території Чехії і Словачини постійно перебуває загалом близько 250-280 тис. осіб українського походження. Проте лише 94 тис. з них вказали це в національних переписах. В обох країнах діє ціла низка українських громадських організацій, виходять періодичні видання, частина з яких (газета «Нове життя», журнали «Дукля», «Райдуга») створені ше в 1951-1953 рр. У Словаччині існує мережа українських дитячих садків, середніх шкіл та вузів, де можна навчатися українською мовою. Так само, як й іншим національним меншинам, уряди Чехії і Словаччини надають українському культурному життю фінансову підтримку.

Особливо тісними на сьогодні є міжнародні відносини України зі Словаччиною. Поглиблення співробітництва відбувається в нафтопереробній промисловості, енергетиці, переробці лісу, у сфері туризму.

ЗАПАМ'ЯТАЙМО ДАТИ

25 лютого 1948 р. - прихід до влади комуністів

21 серпня 1968 р. - інтервенція військ Варшавського договору до Чехословаччини

1 січня 1993 р. - створення двох суверенних держав - Чеської і Словацької Республік

НАБУВАЄМО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Хронологічну. Поставте імена історичних діячів у хронологічній послідовності: В. Клаус, А. Запотоцький, А. Дубчек, В. Гавел.

Просторову. Яка частина Чехословаччини була індустріально розвинутою, а яка - аграрною?

Інформаційну. 1. Складіть історичний портрет Людвіка Свободи. 2. Ідентифікуйте президентів Чехословаччини, чиї фото вміщені на с. 97.

Логічну. Чи можна було, на вашу думку, зберегти єдність Чехословаччини?

Аксіологічну. Як поставилися до «Празької весни» 1968 р. у країнах соціалістичного табору?

Мовленнєву. Попрацюйте в парах: одні аналізують українсько-чеські, а інші - українсько-словацькі відносини на сучасному етапі. Обговоріть і визначте перспективи розвитку.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Всесвітньої історії за 11 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.