Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Орбіта Землі має маленький ексцентриситет е = 0,017 і майже не відрізняється від кола, тому відстань між Землею і Сонцем змінюється в невеликих межах від rmin = 0,983 а. о. в перигелії до rmax = 1,017 а. о. в афелії. Орбіта Марса має більший ексцентриситет, а саме 0,093, тому відстань між Землею і Марсом під час протистояння може бути різною — від 100 млн км до 56 млн км. Значний ексцентриситет (е = 0,8...0,99) мають орбіти...
Типи календарів. У сучасному календарі усіх європейських країн за основу береться 1 тропічний рік, але при створенні ідеального календаря виникає ускладнення, адже тропічний рік не має цілого числа діб. Тропічний рік — проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через середню точку весняного рівнодення Довгий час в Європі користувалися юліанським календарем, який був запроваджений ще Юлієм Цезарем у 46...
1. Точки і лінії небесної сфери Поняття небесна сфера (рис. 1.1) дає змогу визначити кутові відстані між довільними небесними світилами. Прямовисною лінією (ZZ') називають пряму, яка проходить через центр небесної сфери. Її напрямок задається силою тяжіння Землі в точці спостереження і визначається за допомогою виска-тягарця, підвішеного на нитці. Зеніт (Z) — верхня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою, а надир (Z') —...
Небесні світила і небесна сфера. Під час спостережень за зорями нам здається, що всі небесні світила розташовані на деякій уявній сферичній поверхні неба й однаково віддалені від спостерігача. Насправді вони розташовані на різних відстанях від Землі. Тому уявну поверхню небосхилу почали називати небесною сферою. Сузір’я. Відстані в космічному просторі такі великі, що вимірювати їх у звичайних для нас кілометрах незручно, тому...
Ви починаєте вивчення однієї з найдавніших і цікавих наук — астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час. Так, у розділах: «Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт; «Основи практичної астрономії» і...
Підручник передбачає систематизоване вивчення методів досліджень законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл і Всесвіту в цілому та ін. Він допоможе сформувати основи наукового світогляду, оволодіти методами пізнання та усвідомлення астрономічних явищ на рівні, потрібному для продовження природничої або технічної освіти й подальшого використання в професійній діяльності.  ...
Література 1. Програма «Астрономія»/ Я. С. Яцків, В. М. Івченко, А. М. Казанцев, О. П. Ващенко, І. П. Крячко. Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407 — К., 2017. 2. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг. Ред. Я. С. Яцківа. — Харків: Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с.: іл. 3. Астрономічний енциклопедичний словник / За...
1. Зоря Вега розташована на відстані 26,4 св. року від Землі. Скільки років летіла б до неї ракета з постійною швидкістю 30 км/с? 2. Опівдні ваша тінь у два рази менша, ніж ваш зріст. Визначте висоту Сонця над горизонтом. 3. Астероїд Амур рухається по еліпсу з ексцентриситетом 0,43. Чи може цей астероїд зіткнутися із Землею, якщо його період обертання навколо Сонця дорівнює 2,66 року? а) За допомогою третього закону Кеплера...
Контакти між цивілізаціями перш за все означають обмін інформацією. Якщо у Всесвіті існують інші цивілізації і вони мають певний обсяг інформації щодо своєї частини Галактики, то обмін інформацією між ними може привести до загального зростання інформації, тому такий процес, згідно з теорією біологічної еволюції, можна вважати прогресивним. Контакти з іншими цивілізаціями можуть бути трьох типів: 1. Обмін інформацією за допомогою...
Імовірність існування життя на інших тілах Сонячної системи досить низька, тому пошуки позаземних цивілізацій зараз ведуться поблизу інших зір. Недавно виявлено понад тисячу темних супутників зір, що свідчить про існування інших планетних систем, де можуть бути досі невідомі цивілізації (рис. 2.1). Рис. 2.1. Виявлено понад тисячу темних супутників зір, що свідчить про існування інших планетних систем, де можуть бути досі невідомі цивілізації...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.