Академічний рівень Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Профільний рівень Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Засєкін 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Тема. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування. Мета: удосконалити вміння розпізнавати ознаки адаптованості організмів до середовища існування. Обладнання та матеріали: малюнки та фотографії організмів із різних середовищ існування. Хід роботи 1. Розгляньте малюнки та фотографії організмів і визначте, у якому середовищі живе кожний із них. Заповніть таблицю:...
Які науки входять до складу біології? Які методи дослідження використовує біологія? Які проблеми вивчає екологія? Чому в сучасному світі екологічні проблеми є дуже актуальними? Чому екологічні проблеми, пов'язані з виробництвом та експлуатацією автотранспорту, є глобальними? Глобальні проблеми сучасності Сучасне суспільство вимушене вирішувати різноманітні проблеми. Але частина цих проблем стала глобальною й охоплює всю планету. Це, наприклад,...
Основні завдання селекції • виведення сортів рослин із високою врожайністю • виведення порід тварин із високою продуктивністю • виведення стійких до захворювань та дії несприятливих факторів форм рослин і тварин • забезпечення адаптації сортів і порід до умов сучасного сільськогосподарського виробництва • зниження витрат на вирощування рослин і тварин Методи селекції • масовий відбір • індивідуальний добір...
Які небезпечні тварини і рослини трапляються у вашому регіоні? Чому вони є небезпечними для людини? Які захворювання людина може отримувати від тварин? Як збудники цих захворювань потрапляють в організм людини? Які багатоклітинні тварини можуть бути збудниками захворювань людини? Біологічна небезпека На жаль, взаємодія живих організмів із людиною може давати не тільки позитивний ефект. Тому було запропоновано поняття біологічної небезпеки...
У яких давніх процесах виробництва продуктів харчування задіяні мікроорганізми? До яких систематичних груп ці організми належать? Які потрібні продукти людина отримує за допомогою живих організмів? Біотехнологія та її напрями Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з'явився в...
Що таке спадкові захворювання? Які спадкові захворювання людини вам відомі? Чи можна їх лікувати? Як можна попередити народження дитини зі спадковим захворюванням? Що таке соматичні клітини? Що таке вектор? Чим генні мутації відрізняються від хромосомних і геномних мутацій? Використання технологій генетичної інженерії людини Генетична (генна) інженерія надзвичайно широко використовується в сучасній біології та медицині. У наукових дослідженнях...
Які клітини називають стовбуровими? Чим стовбурові клітини відрізняються від звичайних клітин організму людини? Як віруси проникають у клітини живих організмів? Навіщо деякі віруси вбудовуються в ДНК клітини-хазяїна? Клітинна інженерія Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Окрім того, у межах клітинної інженерії розробляють і...
Коли людство почало переходити до сільського господарства й осілого способу життя? У яких регіонах і коли відбувався цей процес? Що таке спадковість? Що таке мінливість? Які типи мінливості існують? Від яких факторів залежить урожайність сільськогосподарських рослин? Явище гомологічних рядів спадкової мінливості На початку XX століття М. І. Вавилов досліджував мінливість ознак у кількох родів злаків. Він звернув увагу на те, що у представників...
Що таке гібридизація? Що таке гомозигота? Що таке гетерозигота? Що таке чиста лінія? Для чого здійснюють штучне запилення? Що таке епігенетика? Які існують типи схрещування? Що таке гетерозис Ще здавна люди помітили одну цікаву закономірність. Якщо схрещувати різні породи тварин або сорти рослин, то можна отримати нащадків, які будуть перевищувати за певними ознаками обох своїх батьків. Але тривалий час такі результати не вдавалося передбачити,...
Чому досі існує потреба у виведенні нових сортів рослин і порід тварин, хоча існує велике їх різноманіття? Які фактори збільшують кількість мутацій у живих організмів? Що таке природний добір? Які фактори природного добору розглядають у сучасній еволюційній теорії? Різноманіття методів селекції Методи селекції рослин, тварин і мікроорганізмів достатньо різноманітні, і використовуються вони з урахуванням особливостей біології кожної з цих груп....