Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Частини мови: таблиця
Частини мови – велика тема, яку варто вивчати грунтовно. Насамперед, знання з цієї теми знадобляться випускникам для успішного складання ЗНО. Матеріал також корисний для учнів при підготовці домашнього завдання. Таблиця допоможе систематизувати основну інформацію про частини мови. Більш вичерпну інформацію шукайте внизу матеріалу. В українські мові вирізняються...
Посміхніться самі до себе, до мене, подаруйте посмішку один одному. Бачу, що у вас усе гаразд. Сподіваюся на такий настрій протягом уроку. Тим паче, що посмішка — це головна умова успіху, коли йдеш у гості або зустрічаєш гостей. Отже, ви готові розпочати роботу? ► Запишіть текст, підкресліть орфограми. Знайдіть спільнокореневі слова, виділіть корінь, з’ясуйте його значення в тексті. Поясніть лексичне значення виділеного слова за його...
Для фразеології так само, як і для лексики, властива полісемія. Приклади багатозначності: 1)очі рогом лізуть (очі широко розкриваються від напруження тощо; хтось через силу робить що-небудь; хтось незручно, неприємно себе почуває); 2)розбирати по кісточках (детально обговорювати кого-небудь, що-небудь; детально, до дрібниць вивчати, аналізувати що-небудь). Як же виникає полісемія, тобто розвивається багатозначність ФО? На базі вільного...
  1.  Повтор одного слова чи спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях (тавтологія), вживання зайвих слів (плеоназм), дублювання значення в двох словах, перекручування слів, уживання їх у невластивому значенні. Неправильно Правильно Школярам доручили прибрати шкільний двір. Учням доручили прибрати шкільний двір. У...
Лексичним значенням називають співвіднесеність слова з предметами, явищами, предметами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняттями про них. Слово називає предмет — це його лексичне значення. Але цим не вичерпується зміст поняття. Мова не змогла б виконувати комунікативної функції, якби намагалася дати кожному окремо взятому предмету окрему назву. Слово називає конкретний предмет і всі інші предмети даного виду, а...
Завдання на правопис частки не може викликати труднощі в майбутніх абітурієнтів. Тому варто розглянути усі можливі випадки, коли вживаємо не з різними з різними частинами мови. Перш за все, слід розрізняти заперечну частку не, яка завжди пишеться окремо, і префікс не-, який завжди пишеться разом.
Як частка, не заперечує якесь явище, ознаку чи дію, відкидає їх чи...
утворені за допомогою сполуч­ного голосного о, е: чорнозем, зорепад, водогін утворені з двох іменників без сполуч­них голосних: купівля-продаж, інтер-нетп-магазин, Вовчик-Братпчик, хліб-сіль першою частиною яких є слова авіа, аудіо, агро, відео, екстра, кіно, мокро, мікро, моно, радіо, супер, стерео тощо: авіарейс, відеорепортаж, макроекономіка, радіопередача, супершоу з першою частиною віце-, екс-,...
1. L у словах іншомовного походження передається твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне те чи інше слово в українській мові: а) л твердим (л, ла, ло, лу) у словах: арсенал, бал, вулкан, інтеграл, інтернаціонал, капітал, футбол, халва; аероплан, баланс, галантерея, глазур, клас, молекула, новела, план, примула, формула; блок, велосипед, колонія, соло, соціологія, флот; блуза, лупа,...
І. Власні імена З великої літери пишуться: 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка. 2. Прізвища людей, уживані в загальному значенні, якщо вони не перейшли в загальні назви, тобто не втратили свого...
Правопис префіксів в українській мові відповідає простим правилам, які слід запам’ятати. Префікс – це частина слова, що стоїть перед коренем. Вона може придавати відповідний специфічний відтінок слову, а в іноді навіть кардинально змінювати його лексичне значення. Отже давайте розберемося з префіксами, щоб вміти правильно доносити свої думки. Префікси з-/ с- Тут все дуже просто – використання того чи іншого префікса залежить від звука, з...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.