Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Адсорбція — явище поглинання газоподібних або розчинених речовин поверхнею твердої речовини. Акцептор — атом (або молекула), що приєднав неподілену електронну пару від донора. Алмаз — алотропна модифікація вуглецю. Алотропні модифікації — прості речовини одного хімічного елемента. Алюмотермія — метод відновлення металів з їхніх оксидів з використанням алюмінію. Амінокислоти —...
РОЗЧИННІСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВ, АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ І СОЛЕЙ У ВОДІ (ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 20-25 °С) ВІДНОСНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА КАТІОНИ Й АНІОНИ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС ХІМІЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ...
§ 2. 8. Г. 9. А. 10. В. § 4. 3. Б. § 5. 5. Г. 6. Б. § 6. 5. Б. § 10. 4. А, Г. 5. В, Г. 8. 20 г CaCO3. 9. 131,2 г. § 12. 3. В. 4. Б. 5. Б. 6. А. § 14. 1. 80 %. 2. 95 %. 3. 88 %, кальцій карбонат. 4. 90 % CaCO3; 90 % NaOH. 5. 89,74 % обидва продукти; алюміній гідроксид. 6. Г. 7. Б. § 15. 5. А. 8. 18 г Mg; 7 г N2. 9. 83,3 %. § 16. 4. В. 5. В. 6. Г. 7. В. 8. 60...
Упродовж вивчення хімії в основній та старшій школі ви ознайомилися з видатними зарубіжними й вітчизняними вченими в різних галузях хімічної науки. Вам відомі біографії та наукова діяльність М. Ломоносова та Д. Менделєєва, засновників атомістики давньогрецьких філософів Арістотеля й Демокріта, хіміків Дж. Дальтона, Є. Берцеліуса, Дж. Прістлі, А. Лавуазьє, В. Шеєле, перших учених, які розпочали роботу з класифікації хімічних елементів, — Й....
Зважаючи на всі глобальні проблеми людства та України, хімія стала на шлях розвитку нового наукового напряму — «зеленої», або інакше її називають «екологічно раціональної» хімії. Це міждисциплінарна інтегрована течія в хімії, яка поєднує синтетичну органічну хімію з аналітичною та фізичною хімією, токсикологією, мікробіологією, біотехнологією та технічними науками. «Зелену» хімію розглядають як...
Екологічні проблеми людства. Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу спричинили зростання кількості населення на Землі. Відповідно збільшилися обсяги виробництв для задоволення дедалі більших потреб у використанні продуктів харчування, енергетичних ресурсів, сировини. Збільшився обсяг відходів в атмосфері й у стічних водах; побутовими відходами засмічені великі площі, які могли б використовувати як сільськогосподарські угіддя. У...
Енергетика та її проблеми. Енергетика — основа економічного зростання та розвитку країни. Вона охоплює сукупність галузей господарства країни, які вивчають і використовують енергоресурси, зокрема енергію води, вітру та Сонця, ядерну, геотермальну, енергію морських припливів і відпливів, біомаси та інших джерел з метою вироблення, перетворення, передання та розподілу енергії. Від енергетичних ресурсів залежать багато промислових...
Серед основних завдань хімії важливе значення має проблема створення сировинних ресурсів для розвитку різних галузей суспільного господарства. Це насамперед створення альтернативної природної дешевої сировини та комплексне її використання, багаторазове використання сировини та відходів як сировини. Вивчаючи хімію, ви ознайомилися з природними сировинними джерелами: нафтою, природним і супутніми нафтовими газами, кам'яним і бурим вугіллям і...
Однією з глобальних проблем людства є забезпеченість людини їжею. Відомо, що їжа необхідна для життєдіяльності людини й інших живих організмів. Проблема нестачі продуктів харчування виникла через зростання населення планети. Учені довели, що її можна вирішити, якщо світове виробництво харчових продуктів зросте в 3-4 рази. Розв'язати проблему забезпечення харчовими продуктами можна за допомогою знань, які дають людству хімічна та біологічна...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.