Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
§ 11 1. 93,15 % 2. а) 102,4 г; б) 93,75 % 5. 79,7 % § 14 15. 22,7 г 16. 89,3 % 17. 80 % 18. 29,3 г 19. 95 % § 15 3. у хлорі 4. а) 4,48 л; б) 67,2 л § 17 4. 1024 г 5. Не вистачить § 18 3. 8,96 л, 24,08 · 1022, 96,32 · 1022 4. Порівну 6. 80 % 7*. 10 л 8*. 44,9 % § 19 4. Вистачить 5. 4,2 г § 21 7. Не...
• У створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем хімії належить провідна роль. Наукові пошуки вчених спрямовані на розв’язання зазначених проблем, а також на створення нових речовин і технологій їх виробництва, безпечних для довкілля і важливих для сталого розвитку суспільства. • Створення нових речовин і розроблення нових технологій...
Значну кількість електричної енергії виробляють теплові електростанції, що працюють на невідновних природних ресурсах — вугіллі, нафті, природному газі, торфі, сланцях. З роками потреби в електроенергії зростають, водночас запаси зазначених невідновних джерел енергії безповоротно зменшуються. Тому науковці й конструктори працюють над розвитком вітроенергетики, геліоенергетики, біоенергетики, водневої енергетики, досліджують інші види...
Донедавна людина не замислювалася над тим, що природної сировини може не вистачити для її різноманітних потреб. Нині науково-технічний прогрес спонукає науку й виробництво шукати нові джерела сировини для виробництва різноманітних речовин і матеріалів. Сировинною базою для добування неорганічних речовин більшою мірою є наявні природні корисні копалини, а також вода й складові повітря. • Пригадайте відомі вам руди, з яких добувають...
Хімічна наука постійно розвивається в теоретичному плані, а досягнення хімічної технології й органічного синтезу використовуються в найрізноманітніших сферах людської діяльності. Підтвердження цього — її успіхи в розв'язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. У 10 класі ви дізналися про досягнення хімії в синтезі органічних речовин і матеріалів на їх основі. Інформаційна довідка допоможе вам...
36. За схемами перетворень складіть рівняння реакцій. а) хлор → ферум(ІІІ) хлорид → ферум(ІІІ) нітрат → ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(ІІІ) сульфат → барій сульфат; б) азот → амоніак → амоній хлорид → амоніак → амоній гідрогенортофосфат → амоній ортофосфат → аргентум(І) ортофосфат. 37. Назвіть одновалентний метал, наважка якого масою 18,4 г у реакції з водою витісняє водень об'ємом...
• Неметалічні елементи становлять майже 1/5 відомих хімічних елементів. У періодичній системі хімічних елементів вони розташовані наприкінці періодів за винятком 1 та 7 періоду і є елементами лише головних підгруп. • Валентні електрони в атомах неметалічних елементів розташовані на підрівнях s та p на зовнішньому енергетичному рівні, тому під час хімічних реакцій зміни відбуваються лише на цьому рівні. Відтак атомам неметалічних...
1. Експериментально встановіть, чи взаємодіє ферум(ІІ) сульфат з: а) лугом; б) міддю; в) барій хлоридом. 2. Визначте, чи містить виданий вам порошкоподібний купрум(ІІ) оксид домішки порошкоподібного заліза. 3. Проведіть досліди, за допомогою яких виявіть тимчасову твердість виданої вам порції води. 4. Визначте, чи містить виданий вам твердий натрій сульфат домішки магній сульфату. 5. Експериментальним шляхом установіть,...
Однією з ключових компетентностей, формування якої відбувалося в кожного з вас на уроках і в самостійній роботі з усіх шкільних предметів, є уміння вчитися упродовж життя. Як зазначено у навчальній програмі з хімії, важливим ресурсом для її формування є спостереження за хімічними перетвореннями в об'єктах та проведення хімічного експерименту. Завдання цієї практичної роботи дають вам змогу продовжувати формувати ключову компетентність вчитися...
• Генетичний зв'язок — це зв'язок між речовинами різних класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від інших. • Розглядаючи хімічні властивості сполук різних класів, можна простежити, як вони пов'язані між собою походженням, тобто скласти генетичні ряди, у яких простежується спорідненість між класами неорганічних сполук конкретного металу чи неметалу. • Генетичний ряд металу:...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.