Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Адсорбент — тверда речовина, поверхневий шар якої поглинає молекули, йони. Адсорбція — явище поглинання молекул, йонів поверхневим шаром твердої речовини. Акцептор електронної пари — частинка, яка приймає в порожню орбіталь електронну пару від іншої частинки. Алотропія — явище утворення елементом кількох простих речовин. Аморфна речовина — речовина, в якій найменші частинки розміщені...
18. б) ...ns2np3. 25. Таких молекул — 3. 27. Ступінь окиснення Карбону в етені — 2. 30. Зважте на тип частинок, наявних у сполуках цих елементів. 34. Ні. 2 розділ 42. Таких речовин — 4. 45. а) літій оксиду; б) кальцій оксиду. 46. Зважте на залежність міцності йонного зв'язку від радіусів йонів. 47. CH4, SO2, SiCl4. 52. [BF4]-. Донор — йон Флуору, акцептор — атом...
Е — металічний або неметалічний елемент (в оксидах), неметалічний елемент (у кислотах); М — металічний елемент; К — катіон, утворений металічним елементом, або катіон амонію; А — аніон кислотного залишку. Сu2+ — блакитний; Fe2+ — зеленкуватий; Fe3+ — бурий; Ni2+ — світло-зелений....
Завершується ваше навчання у школі. Багато одинадцятикласників вступатимуть до університетів, інші розпочнуть трудове життя. Хімічні знання допоможуть кожному з вас розуміти явища, які відбуваються з різними речовинами в природі, живих організмах. Знаючи властивості речовин, що трапляються в повсякденному житті, ви правильно їх використовуватимете, не завдаючи шкоди собі, іншим людям, довкіллю. Вивчаючи хімію, ви переконалися, наскільки цікава...
Хімія — одна із фундаментальних наук. Її досягнення значною мірою забезпечують прогресивний розвиток людства. Про це йшлося на сторінках наших підручників. Але часом можна почути негативну оцінку хімії. Вона зумовлена тим, що численні хімічні виробництва, багато речовин і матеріалів, які випускає промисловість, завдають шкоди довкіллю, здоров’ю людини. Деякі факти, що підтверджують це, наведено в попередньому параграфі. Нинішні...
Хімічне забруднення довкілля. До середини XIX ст. у навколишнє середовище потрапляла невелика кількість техногенних забруднень. Природа, як гігантська хімічна лабораторія, встигала розкладати шкідливі речовини і відновлювала екологічну рівновагу. Пізніше негативний вплив людини на довкілля став швидко зростати. Збільшувалось забруднення повітря, гідросфери, поверхні Землі, зникло багато видів рослин і тварин. Нині вчені вважають, що прийшов...
Хімія і створення нових матеріалів. У XX ст. традиційні матеріали вже не могли забезпечувати прогресивний розвиток людства. Науковці винайшли штучні полімери, багато з яких стали основою пластмас. Ці матеріали легкі, міцні, хімічно стійкі, легко піддаються механічній обробці. Пластмаси дедалі частіше використовують у будівництві, техніці, на транспорті замість скла, кераміки і навіть металів. Синтетичні волокна виявилися кращими за багатьма...
Вам видано розчини вихідних речовин — натрій гідрогенкарбонату і алюміній хлориду (варіант 1), натрій тетрагідроксоалюмінату і ферум(ІІІ) хлориду (варіант 2). Виконайте запропоновані завдання, використовуючи за потреби розчини натрій карбонату, натрій гідроксиду, барій нітрату, амоніаку і сульфатної кислоти. ВАРІАНТ І Завдання 1. Доберіть реактиви і здійсніть хімічні перетворення сполук Карбону згідно зі схемою NaHCO3 →...
Ви вже знаєте, що між речовинами існують зв’язки, які ґрунтуються на їх походженні та хімічних властивостях. Ці зв’язки називають генетичними. Вони розглянуті в параграфі із залученням класифікації неорганічних речовин та узагальненням хімічних перетворень (відповідну інформацію розміщено в Додатках). Зв’язки між речовинами, зумовлені їх походженням. Від металічних елементів походять метали, основні та амфотерні оксиди1....
Неметалічні елементи і живі організми. Основу всіх живих організмів становлять вода і органічні речовини, насамперед білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. Молекули води містять атоми Гідрогену й Оксигену, молекули жирів і вуглеводів — атоми Карбону, Гідрогену й Оксигену, а білків і нуклеїнових кислот — ще й атоми Нітрогену, Сульфуру, Фосфору. Ці шість хімічних елементів називають «органогенами». Сума їх масових...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.