Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Таблиця 1. Агрегатний стан (ст. у.) та фізичні властивості деяких неметалів Назва Агрегатний стан Колір Запах Температура плавлення,°С Температура кипіння, °С Густина, г/см3 Електропровідність Водень Газ. - - - 259 - 253   Діелектрик Бор Тв. Безбарвний - 2075 3700 2,34 Напівпровідник Вуглець Алмаз Тв. - -     2,267 Діелектрик Графіт Сірий 3500 ...
Ви на порозі дорослого життя та вибору професії. Перш, ніж зробити відповідальний крок, перевірте, чи можете ви: назвати s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі; найпоширеніші в природі металічні й неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; пояснити валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному й збудженому станах атомів; відмінності в...
Глобальна екологічна проблема зумовлена перевищенням допустимих господарських навантажень на довкілля без належного врахування його можливостей, унаслідок чого воно деградує. Ідеться про збезлісення і виснаження земельних ресурсів, деградацію ґрунтів, забруднення екосистеми відходами виробничої та невиробничої діяльності людини. Рідкими відходами забруднено насамперед гідросферу, причому головними забруднювачами є стічні води й нафта....
Глобальна продовольча проблема полягає в недостатньому забезпеченні певної частини населення Землі продовольством. Її вияви характерні передусім у найбідніших країнах третього світу. • Назвіть причини виникнення глобальної продовольчої проблеми. Видатний фізіолог І. П. Павлов зазначав, що «взаємини організму з навколишньою природою - це взаємини, опосередковані питаннями харчування». Нестача продовольства та його...
Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій складно переоцінити. Без її розвитку неможливий прогрес фармацевтики, сільського господарства, енергетики - багатьох сфер, від яких безпосередньо залежать здоров’я та благополуччя людини. Нові матеріали - це один з найважливіших напрямів, що визначають розвиток усіх галузей промисловості, будівництва, медицини і сфери послуг. Ідеться, передусім, про...
Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте чорно-білий екран. Якщо досліди виконуєте в пробірках, беріть по 5—6 крапель розчинів реагентів, якщо в заглибинах пластини — удвічі менше. Обладнання: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, скляні або пластмасові палички та піпетки, тримач для пробірок, нагрівальний прилад, чорно-білий екран. Реактиви: мідь, залізо, цинк, хлоридна кислота, розбавлена сульфатна...
Між класами неорганічних сполук є зв’язки, які називають генетичними. З курсів хімії та біології ви вже знаєте значення слова «генетичний», яке походить від грецького слова γεννάω (розтлумачте його). Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук полягає в тому, що з речовин одного класу можна добути речовини - представники інших класів. Отже, генетичні зв’язки - це зв’язки...
Оксиген - неметалічний елемент, важливий для всіх форм життя. Його масова частка в людському організмі становить 62 %, у кістковій тканині - 28,5 %; у м’язовій - 16 %. Оксиген є складником води, білків (17,9 %), жирів (22,4 %), вуглеводів (49,38 %), нуклеїнових кислот тощо. Він бере участь у тканинному й клітинному диханні: окиснює жири, білки та вуглеводи, що надходять з їжею. Джерела надходження Оксигену в організм: повітря, їжа,...
Кальцій - важливий для всіх форм життя хімічний елемент. Уміст його в людському організмі такий: масова частка в тілі людини - близько 1,4 %, уміст у крові - 90 мг/л; у кістковій тканині - 17 %, у м’язовій - 0,14-0,07 %. Кальцій є основним елементом кісткової тканини (Са5(ОН)(РО4)3, СаСО3) та зубів (Ca5F(PO4)3), підсилює їхню міцність. Він сприяє відновленню клітин усього організму, тому що є складником їхніх ядер, клітинних і...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.