Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Провідні країни світу у сфері видобування вуглеводнів, 2015 р. Сира нафта, млрд т Природний газ, трлн м3 Кам’яне вугілля, млрд т Країна Видобуток Запаси Країна Видобуток Запаси Країна Видобуток Запаси Саудівська Аравія 0,6 36,6 США 0,8 10,4 Китай 1,8 62,2 ...
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА. Сталий розвиток — це сучасна концепція взаємодії суспільства і природи з узгодження між економічним та соціальним розвитком суспільства й збереженням довкілля. При цьому має місце такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб сучасних поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого ефективно...
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ. Усі глобальні проблеми тісно взаємопов’язані. Немає потреби доводити, що енергетична й сировинна проблеми взаємодіють з екологічною, екологічна — з демографічною, демографічна — з продовольчою і т. д. Центральне місце в цій взаємозалежності належить людині та її майбутньому. Продовольчі та пов’язані з ними проблеми споживання по-різному проявляються в розвинених країнах і країнах, що розвиваються. В...
ПОНЯТТЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА, ПРИЧИНИ ЇХНЬОГО ВИНИКНЕННЯ. У ході розвитку цивілізації перед людством неодноразово виникали складні проблеми, навіть планетарного масштабу. Повного мірою ці проблеми проявилися в другій половині XX ст. Вони викликані цілим комплексом причин. Ніколи раніше чисельність населення планети не зростала так стрімко — у 2,5 раза за життя лише одного покоління, нарощуючи цим силу «демографічного пресу»....
КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Вид економічної діяльності, що передбачає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення. Світовий лідер з виробництва програмного забезпечення, надання послуг і розробки інтернет-технологій для персональних комп’ютерів та серверів «Майкрософт» пропонує широкий спектр програмних продуктів ділового й персонального призначення, використання яких значно підвищує ефективність...
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. Фінансові послуги є сферою послуг, які найбільш інтенсивно розвиваються, значно відрізняються від усіх інших видів послуг і розглядаються урядами країн світу як стратегічний вид діяльності. Фінансова послуга — результат виконання відповідних операцій з фінансовими активами, спрямованими на задоволення індивідуальних фінансових потреб клієнтів. Надання фінансових послуг посідає перше місце за прибутковістю серед видів...
РОЛЬ НАУКИ Й ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ. Наука та освіта є важливою складовою розвитку будь-якої держави. Вони є невід’ємною частиною діяльності людини, допомагають їй розвиватися і знаходити нові шляхи у вирішенні багатьох питань і розв’язанні проблем. Будь-яке відкриття прямо чи опосередковано формується через науку й освіту. У сучасному суспільстві дуже важлива роль науки. Наука — особлива сфера людської діяльності, основне завдання якої —...
Такий поділ має суттєве значення для точного підрахунку міжнародних туристів. Подорожі громадян власною країною та іноземних громадян у межах цієї країни, а також надання низки послуг власним громадянам з організації їхніх подорожей за кордон об’єднують у національний туризм. ОСНОВНІ ТУРИСТИЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. Основні міжнародні туристичні потоки спрямовані до країн Західної Європи. У цій частині світу розвинені всі види туризму. Нині він...
ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Туризм — активний відпочинок, що позитивно впливає на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток людини та пов’язаний з перебуванням за межами постійного місця проживання. У багатьох країнах світу туризм відіграє значну роль у функціонуванні економіки й зайнятості населення. Він сприяє регіональному розвитку. Особливе значення має розвиток туризму для сфери послуг. Готельно-ресторанна мережа й...
СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Сьогодні торгівля між державами — звичне явище. Світовий ринок товарів і послуг сформувався на основі розвитку міжнародної торгівлі як форми економічних зв’язків між країнами, що спеціалізуються на виробництві певних видів продукції. Кожній країні вигідно виробляти і продавати те, що відповідає її абсолютним і відносним особливостям і перевагам. До абсолютних переваг належать:...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.