Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Нині відомо дуже багато хімічних реакцій. Кожна з них, безперечно, одинична, оскільки в ній беруть участь конкретні речовини з притаманними їм хімічними властивостями. Водночас хімічні реакції мають багато спільних ознак, що дає змогу об'єднати їх за типами. У таблиці 6 наведено деякі ознаки, за якими класифікують хімічні реакції. Вам уже відомо багато з названих типів. Згадаймо класифікацію реакцій за першою ознакою — за числом вихідних і...
1. У трьох пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини кислоти, солі й лугу. Визначте вміст кожної з пробірок. 2. Здійсніть якісну реакцію на хлорид-іон. Варіант ІІ (достатній рівень) 1. Здійсніть реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: купрум(ІІ) оксид → купрум(ІІ) хлорид → купрум(ІІ) гідроксид → купрум(ІІ) оксид 2. Здійсніть якісну реакцію на сульфат-іон. Варіант ІІІ (високий рівень) 1. У трьох пробірках під номерами...
Відомо, що для розпізнавання речовин використовують різноманітні тести. Інколи для цього ще потрібне складне обладнання, а інколи проводять доволі прості лабораторні досліди. Всі вони відомі під назвою якісного аналізу. Якісний аналіз — це сукупність хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів, що їх застосовують для виявлення хімічних елементів, йонів і сполук, що входять до складу сумішей. В якісному аналізі використовують характерні реакції,...
Знаючи електропровідність чистої води, можна обчислити концентрацію йонів Гідрогену [H+] і гідроксид-іонів [OH-] у воді. При 25 °С вона дорівнює 10-7 моль/л. Розчини, в яких концентрації йонів Гідрогену і гідроксид-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами, тобто при 25 °С концентрація як йонів Гідрогену, так і гідроксид-іонів дорівнює 10-7 моль/л. У кислотних розчинах більшою є концентрація йонів Гідрогену, в лужних —...
2. Добудьте купрум(ІІ) гідроксид і нейтралізуйте його нітратною кислотою. Складіть необхідне рівняння реакції і виразіть його у повній та скороченій йонних формах. 2. Добудьте ферум(ІІ) гідроксид і нейтралізуйте його сульфатною кислотою. Складіть необхідне рівняння реакції і виразіть його в повній та скороченій йонних формах. 3. Здійсніть реакції, що відповідають таким скороченим йонним рівнянням: Напишіть рівняння реакцій та виразіть їх...
Ви вже знаєте, що електроліти під дією води розпадаються на йони. Отже, реакції між електролітами у розчині відбуваються за участю йонів. Взаємодію йонів у розчині називають йонною реакцією. З'ясуємо за допомогою демонстраційних дослідів, за яких умов електроліти взаємодіють між собою. У демонстраційну колбу наливаємо розчин купрум(ІІ) нітрату і добавляємо розчин натрій гідроксиду. Випадає синій осад нерозчинної основи — купрум(ІІ) гідроксиду...
Але в рівняннях реакцій для стислості зазначають просто Н+, пам'ятаючи при цьому, що йон Гідрогену Н+ гідратований і являє собою йон Гідроксонію Н3О+. Наведені вище рівняння реакцій показують, що під час дисоціації кислот як позитивно заряджені йони (катіони) утворюються лише катіони Гідрогену Н+ і жодних інших позитивно заряджених йонів немає. А негативно заряджені йони кислотних залишків (аніони) можуть бути різними, залежно від...
Електроліти і неелектроліти. На межі XVIII—ХІХ ст., коли для дослідження властивостей речовин почали застосовувати електричний струм, з'ясувалося, що одні речовини, перебуваючи у водному розчині, проводять електричний струм, а інші його не проводять. Переконаймось у цьому на демонстраційних дослідах (мал. 19). У посудину з дистильованою водою зануримо електроди (вугільні стержні) і ввімкнемо в електромережу. Лампочка приладу не світиться....
Здатність речовин переходити у розчин називається розчинністю. За розчинністю у воді та інших розчинниках усі речовини поділяють на три групи: а) добре розчинні; б) малорозчинні; в) практично нерозчинні, останні часто називають просто нерозчинними (див. додаток). Однак пам'ятайте, що абсолютно нерозчинних речовин у природі немає. Якщо занурити у воду скляну паличку або кусочок срібла, то вони в мізерно малих кількостях розчинятимуться у воді....
Ви вже знаєте, що вода — речовина молекулярної будови. Молекулу води можна уявити у вигляді рівнобічного трикутника, у вершині якого розташований атом Оксигену, а в основі — два атоми Гідрогену (мал. 15). Дві пари електронів усуспільнені між атомами Гідрогену й атомом Оксигену, а дві пари неподілених електронів орієнтовані по інший бік Оксигену. В молекулі води є два полярні ковалентні зв'язки Н—О. • Поясніть, чому ці зв'язки полярні....

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.