Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
6. Південний. 9. Стрілка буде відхилятися у протилежний бік. 13. Морська. 22. Настає «полярна сліпота». 26. Краплини виступають у ролі лінз, які фокусують світлові промені. 29. Подивитися на будь-які предмети. 36. Однаково, але краще без окулярів. 37. Ні. 47. Ні. 54. Цей колір -набір багатьох різних довжин хвиль. 57. Веселкову смужку. 58. Верх -фіолетовий, нижній - червоний. 59. Чорним. 63. Чорними. 87. Медуза. Вона має «сигналізатор шторму» -...
Акустика - учення про виникнення, поширення і сприйняття звукових хвиль. Висота тону визначається частотою коливань. Коливання високої частоти сприймаються як звуки високого тону, коливання низької частоти -як звуки низького тону. Відбивання світла - явище, коли світло падає на поверхню якого-не-будь тіла і частина його відбивається від поверхні та поширюється у просторі. Головна оптична вісь - пряма, що проходить через центри сферичних...
1. Для чого кінці деяких викруток намагнічують? 2. Де використовують постійні магніти в побуті? 3. Пригадайте вчинок Негоро з роману Жуля Берна «П’ятнадцятирічний капітан». Чому корабель збився з курсу? 4. Що, на думку вчених, допомагає птахам, які здійснюють тривалі перельоти, правильно дотримуватися курсу польоту? 5. Чому птахи під час перельотів уникають зустрічі з великими радіостанціями, радарними установками? 6. До магнітної стрілки...
У пошуках альтернативних джерел енергії чимало уваги у світі приділяється вітроенергетиці. Вітер слугував і слугує людству протягом тисячоліть, забезпечуючи енергію для вітрильних суден, для розмелювання зерна, перекачування води, виробництва електроенергії. Наприклад, у Данії вітроенергетика покриває близько 2 % потреб країни в електроенергії. У США на кількох станціях працює майже 17 тис. вітроагрегатів загальною потужністю до 1500 МВт....
Термін «природокористування» розуміють як сукупність впливу людства на географічну оболонку Землі. Тобто мають на увазі сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу й заходів з його збереження. Тут виділяють три аспекти: а) видобуток і переробку природних ресурсів та їх відтворення; б) використання та охорону природного середовища; в) відновлення екологічної рівноваги природних систем. Нинішню екологічну ситуацію в Україні...
Безпека життєдіяльності - це система базових знань з проблеми забезпечення оптимальних умов існування людини у природному, соціальному і техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів та засобів на рівні окремої особи (колективу, держави), спрямованих на запобігання або мінімізацію загроз її життю та здоров’ю в усіх сферах діяльності. Система безпеки життєдіяльності на рівні держави охоплює комплекс заходів і засобів, які є...
Науково-технічний прогрес характеризується зв’язком науки з виробничими процесами. На базі наукових відкриттів з фізики вдосконалюються, наприклад, електрофізичні, електронні, електрохімічні, ультразвукові технологічні процеси і виникають нові галузі промисловості: на основі досягнень ядерної фізики - ядерна енергетика і виробництво радіоактивних ізотопів; на основі досягнень фізики твердого тіла - виробництво напівпровідникових приладів, нових...
Матеріал, який ви вивчали, є результатом гігантської дослідницької роботи, виконаної протягом багатьох століть ученими всього світу з дослідження різних форм руху матерії, будови і властивостей матеріальних тіл. Ви переконалися в тому, що при всій своїй різноманітності навколишній матеріальний світ єдиний. Його єдність виявляється насамперед у тому, що всі явища, хоч би якими складними вони здавалися, є різними станами і властивостями рухомої...
Закон збереження енергії для теплових процесів. Закон збереження енергії стверджує, що кількість енергії при будь-якому її перетворенні залишається незмінною. Але прагнення до рівноваги означає, що в подій є певний хід: тепло передається від нагрітих тіл до холодних; не може м’яч, що лежить на столі, самостійно почати рухатись, не може тіло нагрітися, якщо йому не передати певної кількості теплоти. Закон збереження енергії для теплових процесів...
Фундаментальні фізичні закони - найповніше на сьогоднішній день, але наближене відображення об’єктивних процесів у природі. Різні форми руху матерії описуються різними фундаментальними теоріями. Кожна із цих теорій описує цілком певні явища: механічний або тепловий рух, електромагнітні явища. Закони збереження фізичних величин - твердження, згідно з якими числові значення цих величин не змінюються із часом у будь-яких процесах або класах...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.