Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Рады вас приветствовать! Завершился еще один учебный год, а вслед за ним - и быстротечное лето. И вот пришло время сделать очередной шаг в удивительный мир географии. Вы не новички в этом мире. Ведь позади остались курсы географии «Общая география» и «Материки и океаны». Сначала наша Земля предстала перед вами словно одета в разные одежды - природные оболочки. Вы узнали о непростой и интересной «жизни» каждой из оболочек, о том, насколько сложны...
• Економічно активне населення регіонів. Подібно до інших важливих демографічних показників, чисельність економічно активного населення різниться у різних регіонах країни. Звертає на себе увагу той факт, що столиці України притаманний досить високий відсоток економічно активного населення - понад 67 % (1 млн 467 тис. осіб). Серед областей вирізняються передусім Рівненська (понад 64 %), Харківська і Чернігівська - у кожній майже 64 %....
• Кількість і структура населення. Вам уже відомо, що населення розподілилося по території України нерівномірно. Історично склалося, що більшими за чисельністю населення є східні області, а меншими - західні. При цьому чисельність населення деяких областей відрізняється майже у 5 разів. Так, у Донецькій області нині мешкає близько 4,3 млн осіб. У Дніпропетровській - близько 3,3 млн, у Харківській - 2,7 млн. Водночас у Чернівецькій живе лише...
• Екологічні наслідки природокористування. Ви вже знаєте, що природокористування ґрунтується на використанні природних ресурсів, тому є важливою складовою проблеми взаємодії природи і суспільства. Проте особливості природокористування у різних регіонах України та їхні екологічні наслідки різняться. Це, зокрема, залежить від наявності тих чи інших природних ресурсів і ступеня їхньої експлуатації. Так, в Івано-Франківській, Закарпатській,...
• Регіональні особливості природи. Великі розміри території України та її розташування у різних природних зонах зумовило помітні відміни у природі між її регіонами, що значно впливає на життя і побут населення. Більшість областей розташовано у межах рівнинного рельєфу. Винятком є лише Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька області, частина яких зайнята Українськими Карпатами. А крайній південь АРК зайнятий Кримськими...
• Географічне положення. Вам уже відомо, що Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь (див. таблицю на стор. 244). Географічне положення адміністративного регіону слід розглядати, зважаючи як на особливості фізико-географічного, так і економіко-географічного положення. Лише за таких умов можна з’ясувати, як географічне положення впливає на розвиток...
Зайняте населення - це досить широка категорія населення. Відповідно до чинного законодавства України, до зайнятого населення належать не лише особи, які працюють або забезпечують себе роботою самостійно. Зайнятість населення - це також проходження військової служби, навчання за денною формою у різних навчальних закладах із поєднанням навчання з роботою. Крім того, до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які здійснюють...
• Трудові ресурси. Для того щоб мати гідне для людини життя, треба працювати. Частина населення, яка бере чи може брати участь у корисній трудовій діяльності, - це трудові ресурси. У різних країнах величину трудових ресурсів визначають по-різному, відповідно до юридично встановлених меж працездатного віку, найчастіше визначеного термінами шкільного навчання і пенсійним віком. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення від 15...
• Світові релігії. Релігія завжди була невід’ємною складовою культури будь-якого народу. Проте релігійний склад населення світу неоднорідний (мал. 119). Релігії виникли з примітивних вірувань, як-от: тотемізм, магія, фетишизм, анімізм, культ предків. Вони ґрунтуються на вірі у зв’язок людини з певним предметом, що має таємничу силу, з тваринами, явищами природи. Ці первинні форми релігії й донині збереглися у деяких народів Африки, в...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.