Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Академический уровень Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Утєвська Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2019 Пришляк 11 класс Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Населення вивчається не тільки з точки зору демографічних показників, належності до етносів чи релігій тощо, але і як економічна категорія, оскільки воно є основою формування трудового потенціалу держави та її регіонів. У курсі географії ми вивчимо основні поняття, пов’язані з оцінкою забезпеченості держав і їх частин робочою силою. Робоча сила — це людські ресурси, трудовий потенціал, що відтворює сам себе. Під відтворенням населення розуміють...
Релігія — складова частина духовного життя людини й етносу. Вона завжди відігравала і продовжує відігравати важливу роль у житті людей. До світових релігій (християнство, іслам, буддизм) належать ті, що розвивалися протягом багатьох століть, охоплюють значну частину людства, проповідують загальнолюдські цінності. Християнство сповідує 1/3 населення Землі — представники переважно так званої західної цивілізації. Християнство виникло в І ст. в...
У деяких державах термін «нація» стосується всіх громадян незалежно від їхнього етнічного самовизначення (яке є невід’ємним правом кожної людини). Усі громадяни США вважаються американцями; усі громадяни Канади — канадцями. Дещо інше розуміння нації закладене в Конституції України (стаття 11): «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної,...
Близько 1/3 населення Землі складають представники перехідних і мішаних рас. Прикладами мішаних рас є: малагасійці, населення Мадагаскару (змішування південних монголоїдів із негроїдами і південними європеоїдами — арабами), метиси (європеоїдів із монголоїдами), мулати (європеоїдів із негроїдами), самбо (негроїдів з індіанцями — американською гілкою монголоїдної раси). Значною мірою із представників мішаних рас складається населення Бразилії і...
Села людністю 500—1000 і більше жителів переважають у лісостеповій і на півночі степової зони. Тут характерний долинно-яружний тип розселення. У долинах більш вологий мікроклімат, ближче до поверхні залягають ґрунтові води, що давало можливість копати криниці й створювати ставки. Великі села на півдні України, у степовій зоні, на декілька кілометрів простягаються уздовж долин річок або балок. Південні села мають великі розміри та велику...
Перші античні міста в межах сучасної території України були засновані на узбережжі Чорного моря грецькими колоністами в VII—V ст. до н. е. За статистичними довідниками та іншими матеріалами з Інтернету визначте, до яких груп належать міста вашої області. Із 1924 р. містами в Україні стали називати населені пункти з населенням 10 тис. осіб і більше, а селищами міського типу — із населенням не менше 3 тис. жителів (за умови, що більшість населення...
Розселення — це результат історичних процесів розподілу населення по території країни у формі мережі населених пунктів (поселень). Населений пункт — відносно компактна територія, на якій розташовані житлові будівлі з обслуговуючими їх мережами (тепло-, водо-, газопостачання тощо) і допоміжними спорудами для забезпечення постійної життєдіяльності людей. Пригадайте, які чинники впливають на густоту населення (§43, п. 1). Чи впливають ці чинники на...
Вплив природних умов на густоту населення. Приблизно 1/2 населення світу зосереджена в низовинах (хоча вони становлять менше ніж 30 % суходолу). Біля долин великих річок, які здебільшого протікають низовинами, у Східній, Південно-Східній, Південній Азії середня густота населення становить 400—600 осіб/км2 (максимально — до 10 тис. осіб/км2). Розвиток тут землеробства (наприклад рисосіяння на зрошуваних землях) дозволяв отримувати декілька...
Статева структура населення — це співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення. Вона не однакова в різних регіонах Землі й формується під впливом особливостей, природного руху населення, міграцій, традицій, а також війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед осіб чоловічої статі). У середньому у світі народжується дещо більше хлопчиків, ніж дівчаток (на 105 хлопчиків 100 дівчаток). Деяке переважання...
Різниця між еміграцією й імміграцією становить сальдо міграцій. Воно може бути додатним (+), якщо імміграція переважає над еміграцією, від’ємним (-) або нейтральним. За правовою ознакою іммігрантів поділяють на легальних, напівлегальних, нелегальних. Легальні мігранти перетинають міждержавні кордони на законних підставах (наприклад за візою). Напівлегальні мігранти, маючи візу, прибувають до країни на законних підставах, але відмовляються...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.