Тестові завдання

 
 

Тестові завдання

РОБОТА З ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

До кожної теми дібрано 15 тестових завдань різних форм.

 • 1) 12 завдань з вибором однієї відповіді;
 • 2) 2 завдання на встановлення відповідності;
 • 3) 1 завдання на встановлення послідовності.

Кожне завдання 1-ї форми оцінюється в один бал, за виконання завдання 2-ї форми можна отримати чотири бали, а за правильне виконання завдання 3-ї форми — три бали. Для перевірки знань учнів учитель може обрати будь-які з тестових завдань, щоб загальна кількість правильних відповідей дорівнювала 12.

Вступ

1. Укажіть процес, який забезпечує нервову регуляцію функцій організму:

 • А) рух лімфи;
 • Б) рух крові;
 • В) дія гормонів;
 • Г) проведення нервового імпульсу.

2. Укажіть науку, яка вивчає будову та функції клітин:

 • А) цитологія;
 • Б) анатомія;
 • В) фізіологія;
 • Г) антропологія.

3. Укажіть науку, яка вивчає будову і функцію тканин тваринного організму:

 • А) цитологія;
 • Б) гістологія;
 • В) анатомія;
 • Г) ембріологія.

4. Укажіть клітину нервової тканини:

 • А) хондроцит;
 • Б) остеоцит;
 • В) нефрон;
 • Г) нейрон.

5. Виберіть ознаку, характерну для кісткової тканини:

 • А) міжклітинна речовина рідка;
 • Б) клітини утворюють пластинки;
 • В) міжклітинна речовина еластична;
 • Г) клітини здатні скорочуватися.

6. Укажіть частину нейрона, яка забезпечує сприйняття інформації:

 • А) дендрит;
 • Б) аксон;
 • В) тіло нейрона;
 • Г) дендрит та аксон.

7. Укажіть науку, яка вивчає внутрішню будову організму:

 • А) анатомія;
 • Б) фізіологія;
 • В) цитологія;
 • Г) гістологія.

8. Назвіть місце розташування багатошарового епітелію:

 • А) внутрішні стінки кишечнику;
 • Б) поверхня печінки;
 • В) серцева сумка;
 • Г) ротова порожнина.

9. Яка сполучна тканина представлена у складі сухожиль, зв’язок, рогівки ока?

 • А) хрящова волокниста;
 • Б) пухка волокниста;
 • В) щільна волокниста;
 • Г) хрящова гіалінова.

10. Функціональна система складається із систем організму, які поєднуються для виконання певної функції. Назвіть функціональну систему, яка забезпечує киснем кожну клітину організму:

 • А) нервова і опорно-рухова;
 • Б) кровоносна та видільна;
 • В) дихальна та кровоносна;
 • Г) нервова та кровоносна.

11. Укажіть тваринну тканину, до складу якої входить тверда міжклітинна речовина:

 • А) м’язова;
 • Б) сполучна;
 • В) епітеліальна;
 • Г) нервова.

12. Проаналізуйте твердження стосовно причин захворювань людини, і вкажіть правильні: І - грип належить до інфекційних, а малярія - до інвазійних захворювань; II - дотримання правил санітарії та гігієни не впливає на розвиток хронічних захворювань.

 • А) тільки І;
 • Б) тільки II;
 • В) І і II;
 • Г) жодне.

13. Установіть відповідність між органелою та функцією, яку вона виконує:

Органела

 • 1) мітохондрія;
 • 2) Комплекс Гольджі;
 • 3) клітинний центр;
 • 4) ендоплазматична сітка.

Функція

 • А) бере участь у поділі клітини;
 • Б) синтезує АТФ;
 • В) транспортує речовини всередині клітини;
 • Г) утворює лізосоми;
 • Д) запасає поживні речовини.

14. Установіть відповідність між речовиною та її функцією в клітині

Речовина

 • 1) вода;
 • 2) білки;
 • 3) вуглеводи;
 • 4) нуклеїнові кислоти.

Функція

 • А) основне джерело енергії;
 • Б) прискорення хімічних реакцій;
 • В) контроль процесів руху;
 • Г) збереження спадкової інформації;
 • Д) забезпечення тургору і осмосу.

15. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу через синапс:

 • A) збудження виникає у сприймаючому нейроні;
 • Б) медіатор діє на спеціальні рецептори мембрани клітини;
 • B) збудження виникає у передаючому нейроні;
 • Г) у синаптичну щілину виділяється медіатор.

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

1. Проаналізуйте твердження стосовно харчових продуктів та вкажіть правильні: І - рослинні продукти постачають організму переважно білки; II - тваринні продукти збагачують наш організм переважно вуглеводами

 • А) тільки І;
 • Б) тільки II;
 • В) І і II;
 • Г) жодне.

2. Укажіть перевагу повноцінних білків порівняно з неповноцінними:

 • A) ферменти швидше розщеплюють такі білки;
 • Б) вони містять усі двадцять амінокислот;
 • B) лише вони придатні до засвоєння;
 • Г) їх розщеплення дає більше енергії.

3. Укажіть їжу, якою харчуються вегетаріанці

 • А) тваринна;
 • Б) молочна;
 • В) рослинна;
 • Г) змішана.

4. Збалансоване раціональне харчування передбачає розподіл кількості спожитої їжі протягом доби у певному співвідношенні між сніданком, обідом, підвечірком та вечерею. Вкажіть правильне співвідношення:

 • A) сніданок - 20%, обід - 20%, підвечірок - 30%, вечеря - 30%;
 • Б) сніданок - 25%, обід - 35%, підвечірок - 20%, вечеря - 20%;
 • B) сніданок - 25%, обід - 25%, підвечірок - 25%, вечеря - 25%;
 • Г) сніданок - 25%, обід - 15%, підвечірок - 30%, вечеря - 30%.

5. Вітамін D утворюється під дією ультрафіолетового опромінення в (1) і запобігає розвитку (2):

 • А) 1 - шкірі, 2 - рахіту;
 • Б) 1 - шкірі, 2 - цинги;
 • В) 1 - рогівці ока, 2 - далекозорості;
 • Г) 1 - рогівці ока, 2 - короткозорості.

6. Укажіть наслідок нестачі вітаміну А в організмі людини починається:

 • А) порушення структури кісток;
 • Б) кровоточивість ясен;
 • В) розвиток ботулізму;
 • Г) порушення зору.

7. Укажіть вітамін, який утворюється в шкірі під впливом сонячного світла

 • А) В;
 • Б) С;
 • В) А;
 • Г) Е.

8. Укажіть речовину, яка утворюється в організмі людини як запасу вуглеводів:

 • А) целюлоза;
 • Б) крохмаль;
 • В) вітамін;
 • Г) глікоген.

9. Жири при розщепленні дають більше енергії, ніж вуглеводи. Чому ж більшу частину енергії наш організм отримує за рахунок вуглеводів?

 • A) з жирів енергію добувати значно важче;
 • Б) харчові продукти містять дуже мало жирів;
 • B) жири надто повільно засвоюються;
 • Г) вуглеводи блокують розщеплення жирів.

10. Проаналізуйте твердження стосовно харчового раціону і вкажіть правильну відповідь: І - у літньому віці норми харчування не мають значення; II - норми харчування залежать від віку та способу праці.

 • А) тільки І;
 • Б) тільки II;
 • В) І і II;
 • Г) жодне.

11. Укажіть співвідношення між білками, жирами та вуглеводами в харчових продуктах, яке задовольняє потреби організму:

 • А) 1 : 1 : 1;
 • Б) 1 : 2 : 2;
 • В) 2 : 1 : 3;
 • Г) 1 : 1 : 4.

12. Проаналізуйте твердження стосовно засвоєння поживних речовин та вкажіть правильну відповідь: І - білки і вуглеводи можуть перетворюватися на жири, а жири - на вуглеводи; II - білки в обмінних процесах неможливо замінити жодними іншими речовинами.

 • А) тільки І;
 • Б) тільки II;
 • В) І і II;
 • Г) жодне.

13. Установіть відповідність між вітаміном та його властивостями

Вітамін

 • 1) С;
 • 2) B1;
 • 3) А;
 • 4) D.

Властивості

 • А) накопичується в підшлунковій залозі;
 • Б) нестача спричинює розлади зору;
 • В) синтезується у шкірі;
 • Г) у великій кількості є в шипшині, чорній смородині;
 • Д) нестача спричинює бері-бері.

14. Установіть відповідність між процесами обміну речовин та місцями їх виконання:

Процеси обміну речовин

 • 1) синтез білків;
 • 2) виділення сечовини;
 • 3) розщеплення жирів;
 • 4) накопичення глікогену.

Місця їх виконання

 • A) нирки;
 • Б) клітина;
 • B) печінка;
 • Г) мозок;
 • Д) кишечник.

15. Визначте послідовність процесів, що відбуваються в організмі при засвоєнні білкових продуктів

 • A) амінокислоти всмоктуються у кров крізь стінки ворсинок кишечнику;
 • Б) клітини поглинають амінокислоти, де вони включаються в обмінні процеси;
 • B) під впливом травних фкрментів білки розщеплюються на амінокислоти;
 • Г) з крові всмоктані амінокислоти потрапляють у міжклітинну рідину.

Тема 2. Обмін речовин і травлення. Харчування та обмін речовин

1. У якому відділі травної системи остаточно розщеплюються вуглеводи?

 • А) у ротовій порожнині;
 • Б) у шлунку;
 • В) у дванадцятипалій кишці;
 • Г) у товстому кишечнику.

2. У ротовій порожнині починають розщеплюватися

 • А) пептиди;
 • Б) вуглеводи;
 • В) жири;
 • Г) білки.

3. Яка структура зуба містить сполуки Флуору?

 • А) пульпа;
 • Б) емаль;
 • В) дентин;
 • Г) цемент.

4. Активація пепсиногенів у шлунку відбувається завдяки

 • А) хлоридній кислоті;
 • Б) муцину;
 • В) гастрину;
 • Г) ліпазі.

5. Завдяки якій речовині здійснюється бактерицидна дія слини?

 • А) лізоциму;
 • Б) муцину;
 • В) пеніциліну;
 • Г) хлоридній кислоті.

6. У тонкому кишечнику всмоктуються:

 • А) гліцероли;
 • Б) жирні кислоти;
 • В) ліпіди;
 • Г) амінокислоти.

7. Який фермент каталізує розщеплення білків?

 • А) пепсин;
 • Б) ліпаза;
 • В) амілаза;
 • Г) гастрин.

8. Яку функцію виконує жовч?

 • А) емульгує жири;
 • Б) активізує пепсиноген;
 • В) підвищує кислотність у кишечнику;
 • Г) блокує всмоктування вітамінів.

9. Які речовини всмоктуються у лімфу?

 • А) вуглеводи;
 • Б) амінокислоти;
 • В) білки;
 • Г) ліпіди.

10. Яку функцію виконує корисна мікрофлора кишечнику людини?

 • A) синтезує ліпіди;
 • Б) пригнічує діяльність патогенних бактерій;
 • B) сприяє всмоктуванню води;
 • Г) переводить вітамін D з неактивної форми в активну.

11. Укажіть орган травної системи людини, запалення якого має назву «панкреатит»:

 • А) печінка;
 • Б) підшлункова залоза;
 • В) шлунок;
 • Г) товстий кишечник.

12. Під час всмоктування у тонкому кишечнику до лімфатичних капілярів ворсинок потрапляють 1 ... , а до кровоносних - 2 ...

 • A) 1 - білки, 2 - жири;
 • Б) 1 - нуклеїнові кислоти, 2 - білки;
 • B) 1 - жири, 2 - амінокислоти;
 • Г) 1 - амінокислоти, 2 - нуклеїнові кислоти.

13. Установіть відповідність між органом травної системи та процесами, що відбуваються в ньому:

Орган

 • 1) шлунок;
 • 2) товстий кишечник;
 • 3) дванадцятипала кишка;
 • 4) печінка.

Процес

 • A) інтоксикація шкідливих речовин;
 • Б) початковий гідроліз білків;
 • B) основне всмоктування глюкози;
 • Г) початкове всмоктування глюкози;
 • Д) остаточне всмоктування води.

14. Установіть відповідність між типами зубів та їх кількістю в дорослої людини

Тип зубів

 • 1) різці;
 • 2) нижні малі корінні;
 • 3) верхні великі корінні;
 • 4) нижні ікла.

Кількість зубів

 • A) 6;
 • Б) 8;
 • B) 4;
 • Г) 10;
 • Д) 2.

15. Розташуйте органи травної системи, якими проходить харчова маса, у правильній послідовності:

 • А) дванадцятипала кишка;
 • Б) стравохід;
 • В) шлунок;
 • Г) глотка.

Тема 3. Дихання

1. Укажіть наслідок тютюнокуріння:

 • A) збільшення життєвої ємності легень;
 • Б) розширення кровоносних судин;
 • B) підвищення еластичності голосових зв’язок;
 • Г) утворення стійкої сполуки гемоглобіну з чадним газом.

2. Назвіть захворювання дихальної системи, які спричинено дією алергенів:

 • А) туберкульоз;
 • Б) грип;
 • В) ангіна;
 • Г) бронхіальна астма.

3. Виберіть речовину, збільшення концентрації в крові якої спричинює активізацію дихального центру:

 • А) глюкоза;
 • Б) вуглекислий газ;
 • В) кисень;
 • Г) сечовина.

4. Виберіть правильну характеристику процесу вентиляції легень:

 • A) під час вдиху діафрагма розслаблена;
 • Б) спокійний видих здійснюється пасивно;
 • B) частоту дихальних рухів регулює мозочок;
 • Г) вдих супроводжується скороченням плеври.

5. Укажіть хворобу, причиною якої є запальний процес у тканині легень, спричинений хвороботворними бактеріями:

 • А) пневмонія;
 • Б) риніт;
 • В) ангіна;
 • Г) туберкульоз.

6. Який процес лежить в основі газообміну в легенях?

 • А) осмос;
 • Б) транспірація;
 • В) дифузія;
 • Г) випаровування.

7. Укажіть правильне твердження про транспорт газів кров’ю:

 • A) збагачена О2 кров надходить від легень у праве передсердя;
 • Б) у легеневих капілярах концентрація О2 та СО2 врівноважується;
 • B) гемоглобін транспортує лише О2;
 • Г) більша частина СО2 виводиться у формі карбонатів Калію та Натрію.

8. Назвіть структуру (1) та процес (2), у результаті якого відбувається газообмін у легенях:

 • A) 1 - альвеола, 2 - випаровування;
 • Б) 1 - альвеола, 2 - дифузія;
 • B) 1 - нефрон, 2 - реабсорбція;
 • Г) 1 - нефрон, 2 - фільтрація.

9. Укажіть правильний перелік органів, які входять до складу дихальної системи.

 • A) носова порожнина, трахея, серце, легені;
 • Б) носова порожнина, легені, капіляри, серце;
 • B) носова порожнина, гортань, бронхи, легені;
 • Г) носова порожнина, гортань, щитоподібна залоза, легені.

10. Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень.

 • А) епітеліальна;
 • Б) сполучна;
 • В) м’язова;
 • Г) нервова.

11. Укажіть структури організму, у капілярах яких утворюється оксигемоглобін.

 • А) нирки;
 • Б) серце;
 • В) нефрони;
 • Г) альвеоли.

12. Укажіть гуморальний фактор, здатний прискорити частоту дихальних рухів.

 • A) підвищення концентрації О2 в крові;
 • Б) зниження концентрації О2 в крові;
 • B) зниження концентрації СО2 в крові;
 • Г) підвищення концентрації СО2 в крові.

13. Установіть відповідність між органом дихальної системи та його функцією

Орган

 • 1) гортань;
 • 2) альвеола;
 • 3) бронхи;
 • 4) трахея.

Функція

 • A) забезпечує газообмін крові з повітрям;
 • Б) містить голосовий апарат;
 • B) зігріває і зволожує вдихнуте повітря;
 • Г) містить мертвий об'єм життєвого об'єму легень;
 • Д) розподіляє вдихнуте повітря між легенями.

14. Установіть відповідність між органом дихальної системи та його функцією

Орган

 • 1) трахея;
 • 2) бронхи;
 • 3) діафрагма;
 • 4) міжреберні м’язи.

Функція

 • A) розподіл вдихуваного повітря між легенями;
 • Б) вільний рух повітря;
 • B) забезпечення дихальних рухів;
 • Г) відділення грудної та черевної порожнин;
 • Д) газообмін.

15. Розташуйте процеси, що відбуваються послідовно в ході функціонування дихальної системи, починаючи з моменту вдиху:

 • A) дифузія кисню з альвеолярного повітря у кров;
 • Б) дифузія вуглекислого газу з тканинної рідини в капіляри;
 • B) змішування альвеолярного повітря з повітрям у трахеї;
 • Г) заповнення альвеол повітрям.

Тема 4. Транспорт речовин

1. Підтримання внутрішньої сталості організму - це

 • А) апоптоз;
 • Б) гомеостаз;
 • В) гомозиготність;
 • Г) симбіоз.

2. Яка концентрація солей у внутрішньому середовищі?

 • А) 0,9%;
 • Б) 9%;
 • В) 0,09%;
 • Г) 90%.

3. Червоний колір крові обумовлюють

 • А) лейкоцити;
 • Б) еритроцити;
 • В) тромбоцити;
 • Г) мінеральні солі.

4. Що забезпечує клітинний імунітет?

 • А) Т-лімфоцити, антитіла;
 • Б) антитіла, інтерферон;
 • В) фагоцити, Т-лімфоцити;
 • Г) інтерферон, фагоцити.

5. Наявність йонів якого елемента є обов’язковим фактором під час зсідання крові?

 • А) Кальцію;
 • Б) Калію;
 • В) Магнію;
 • Г) Феруму.

6. Який білок плазми крові забезпечує захист організму від отрут та мікроорганізмів?

 • А) протромбін;
 • Б) гемоглобін;
 • В) фібриноген;
 • Г) інтерферон.

7. Яка антикоагулянтна речовина утворюється в печінці?

 • А) гірудин;
 • Б) тромбопластин;
 • В) індол;
 • Г) гепарин.

8. Якою судиною венозна кров тече від серця?

 • А) аортою;
 • Б) легеневою веною;
 • В) легеневою артерією;
 • Г) нижньою порожнистою веною.

9. Рух крові в одному напрямку забезпечують

 • А) шлуночки;
 • Б) передсердя;
 • В) стулкові клапани;
 • Г) півмісяцеві клапани.

10. Діяльність серцевого м’яза регулюється

 • A) гормонами;
 • Б) центральною нервовою системою;
 • B) свідомістю;
 • Г) автономною нервовою системою.

11. Лімфа виконує функцію

 • A) повернення у кровоносне русло тканинної рідини;
 • Б) обміну газів між легенями і зовнішнім середовищем;
 • B) транспорту газів і поживних речовин організмом;
 • Г) фільтрації і знезараження тканинної рідини.

12. Виберіть захворювання людини, яке характеризується підвищенням артеріального тиску:

 • А) дистонія;
 • Б) гіпертонічна хвороба;
 • В) інфаркт міокарда;
 • Г) атеросклероз.

13. Установіть відповідність між камерами серця та судинами, з якими вони з’єднані.

Камера серця

 • 1) праве передсердя;
 • 2) правий шлуночок;
 • 3) ліве передсердя;
 • 4) лівий шлуночок.

Судина

 • A) аорта;
 • Б) легенева вена;
 • B) порожниста вена;
 • Г) сонна артерія;
 • Д) легенева артерія.

14. Установіть відповідність між складовими крові та їхніми функціями:

Складова крові

 • 1) плазма;
 • 2) еритроцити;
 • 3) лейкоцити;
 • 4) тромбоцити.

Функція

 • A) утворення антитіл;
 • Б) зсідання крові;
 • B) терморегуляція;
 • Г) транспорт газів;
 • Д) підтримання гомеостазу.

15. Розташуйте послідовно органи кровоносної системи, якими кров рухається по малому колу кровообігу.

 • А) ліве передсердя;
 • Б) легенева вена;
 • В) правий шлуночок;
 • Г) легенева артерія.

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

1. Запалення якого органа сечовидільної системи людини має назву «цистит»

 • А) нефрон;
 • Б) сечовий міхур;
 • В) ниркова миска;
 • Г) сечівник.

2. Укажіть правильний перелік органів, що беруть участь у виділенні:

 • А) нирки, легені, серце;
 • Б) нирки, легені, шкіра;
 • В) нирки, серце, шкіра;
 • Г) нирки, шкіра, підшлункова залоза.

3. Назвіть структурно-функціональну одиницю нирок:

 • А) нейрон;
 • Б) нефрон;
 • В) капіляр;
 • Г) капсула.

4. Укажіть частину нефрона, в якій формується вторинна сеча:

 • А) капсула;
 • Б) клубочок;
 • В) звивистий канадець;
 • Г) ниркова миска.

5. Які залози розташовані у шкірі?

 • А) слинні та потові;
 • Б) потові та сальні;
 • В) сальні та травні;
 • Г) слинні та травні.

6. У корковому шарі нирок знаходяться 1 - ... , а в мозковому 2 - ...:

 • A) 1 - звивисті канальці, 2 - сечоводи;
 • Б) 1 - клубочки нефронів, 2 - ниркові миски;
 • B) 1 - ниркові миски, 2 - сечоводи;
 • Г) 1 - клубочки нефронів, 2 - звивисті канальці.

7. Назвіть структуру, що є похідною шкіри

 • А) язик;
 • Б) гортань;
 • В) вія;
 • Г) капіляр.

8. Що спільного мають нігті та брови?

 • A) входять до складу опорно-рухової системи;
 • Б) сприяють виділенню поту;
 • B) утворені з хрящової тканини;
 • Г) є похідними шкіри.

9. Назвіть правильну характеристику шкіри:

 • A) роговий шар містить рецептори;
 • Б) ростковий шар утворений пігментними клітинами;
 • B) роговий шар утворений з мертвих зроговілих клітин;
 • Г) ростковий шар утворений з мертвих зроговілих клітин.

10. Назвіть рецептори, наявні у складі шкіри:

 • А) нюхові;
 • Б) світлові;
 • В) смакові;
 • Г) больові.

11. Назвіть причину утворення первинної сечі в нефронах:

 • A) низький тиск у збирних трубочках;
 • Б) високий тиск у звивистих канальцях;
 • B) низький тиск у звивистих канальцях;
 • Г) високий тиск у капілярах клубочків.

12. Назвіть показник внутрішнього середовища людського організму, який підтримується на постійному рівні завдяки роботі нирок:

 • A) артеріальний тиск;
 • Б) осмотичний тиск;
 • B) вміст цукру у крові;
 • Г) вміст кисню у крові.

13. Установіть відповідність між складовою частиною сечовидільної системи та її функцією

Складова частина

 • 1) ниркова миска;
 • 2) збирна трубочка;
 • 3) сечовід;
 • 4) сечівник.

Функція

 • A) захищає від хвороботворних бактерій;
 • Б) накопичує вторинну сечу;
 • B) виводить сечу з організму;
 • Г) транспортує сечу в сечовий міхур;
 • Д) відкривається в ниркову миску.

14. Установіть відповідність між компонентом шкіри та його характеристикою

 • 1) епідерміс;
 • 2) сальна залоза;
 • 3) дерма;
 • 4) підшкірна жирова клітковина.
 • A) виділяє шкірне сало;
 • Б) відкривається на поверхню шкіри;
 • B) містить зроговілий шар;
 • Г) складається з еластичних і колагенових волокон;
 • Д) захищає від охолодження.

15. Визначте послідовність процесів діяльності органів сечовидільної системи.

 • A) заповнення ниркової миски;
 • Б) фільтрація;
 • B) надходження вторинної сечі в збирну трубочку;
 • Г) реабсорбція.

Тема 6. Опора та рух

1. Основними компонентами кісткової тканини є

 • А) хондроцити;
 • Б) остеоцити;
 • В) міоцити;
 • Г) тромбоцити.

2. Яка кількість шийних хребців у хребті людини?

 • А) 7;
 • Б) 5;
 • В) 9;
 • Г) 11.

3. До плоских кісток належить:

 • А) п’яточна кістка;
 • Б) ліктьова кістка;
 • В) лопатка;
 • Г) променева кістка.

4. Хребет людини відносно рухомий оскільки

 • A) до нього прикріплюються ребра, що рухаються під час дихання;
 • Б) між хребцями знаходиться шар хрящової тканини;
 • B) в середині його знаходиться спинний мозок;
 • Г) до складу кісток входять йони Кальцію.

5. Рухоме з’єднання кісток - це:

 • А) окістя;
 • Б) шов;
 • В) фасція;
 • Г) суглоб.

6. Мінеральні речовини надають кісткам

 • А) ламкості;
 • Б) пружності;
 • В) еластичності;
 • Г) міцності.

7. Як називається частина кістки, утворена губчастою речовиною з пластинками, між якими розташований червоний кістковий мозок?

 • А) діафіз;
 • Б) епіфіз;
 • В) гіпофіз;
 • Г) метафіз.

8. Органічні речовини надають кісткам

 • А) пружності;
 • Б) крихкості;
 • В) ламкості;
 • Г) міцності.

9. Який білок входить до складу кісток?

 • А) гемоглобін;
 • Б) альбумін;
 • В) колаген;
 • Г) окситоцин.

10. Укажіть скоротливі білки

 • А) кератин і гемоглобін;
 • Б) фібрин і протромбін;
 • В) альбумін і фібриноген;
 • Г) актин і міозин.

11. Болісний стан м’язів після роботи пояснюється

 • А) недоїданням;
 • Б) напруженням м’язових волокон;
 • В) накопиченням молочної кислоти;
 • Г) втомою нервових центрів.

12. Пристосуванням до прямоходіння у скелеті людини є

 • А) сплющена з боків грудна клітка;
 • Б) склепоподібний вигин стопи;
 • В) вузький таз;
 • Г) відсутність вигинів у хребті.

13. Установіть відповідність між кісткою та відділом, до якого вона належить

Кістка

 • 1) лопатка;
 • 2) тазові кістки;
 • 3) стегнова;
 • 4) ребра.

Відділ

 • A) грудна клітка;
 • Б) нижня кінцівка;
 • B) хребет;
 • Г) пояс верхньої кінцівки;
 • Д) пояс нижньої кінцівки.

14. Укажіть елемент будови скелетного м’яза, який позначено на малюнку цифрою 2:

 • A) м’язове волокно;
 • Б) фасція;
 • B) міофібрила;
 • Г) саркомер.

15. Розмістіть кістки згідно з послідовністю їх розміщення в організмі людини від розташованої найвище до розташованої найнижче:

 • А) тім’яна кістка;
 • Б) атлант;
 • В) куприк;
 • Г) груднина.

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

1. Яка структура нервової системи утворює провідні шляхи?

 • А) біла речовина;
 • Б) сіра речовина;
 • В) спинномозкові нерви;
 • Г) спинномозковий канал.

2. Назвіть частину рефлекторної дуги, по якій нервовий імпульс передається до центральної частини:

 • А) робочий орган;
 • Б) чутливе волокно;
 • В) рухове волокно;
 • Г) вставний нейрон.

3. Назвіть частину мозку, функціонування якої забезпечує свідомість:

 • A) спинний мозок;
 • Б) мозочок;
 • B) довгастий мозок;
 • Г) кора великих півкуль та підкіркові центри.

4. У якому відділі головного мозку сіра речовина розташована ззовні?

 • А) довгастий мозок;
 • Б) середній мозок;
 • В) проміжний мозок;
 • Г) мозочок.

5. Яку функцію виконує довгастий мозок?

 • A) координації рухів;
 • Б) містить центри захисних рефлексів;
 • B) містить центри розуміння мови;
 • Г) аналізу інформації від сенсорних систем.

6. Назвіть реакцію-відповідь організму людини за участю нервової системи:

 • А) подразливість;
 • Б) таксис;
 • В) рефлекс;
 • Г) тропізм.

7. Яка частка кори півкуль переднього мозку відповідає за розпізнавання запахів?

 • А) потилична;
 • Б) тім’яна;
 • В) скронева;
 • Г) лобна.

8. Яку функцію виконує мозочок?

 • А) орієнтування у просторі;
 • Б) захисту від інфекції;
 • В) координації рухів;
 • Г) розпізнавання предметів.

9. Вищим центром больової чутливості є:

 • А) гіпоталамус;
 • Б) таламус;
 • В) чорна субстанція;
 • Г) чотиригорбикове тіло;

10. До складу якої частини центральної нервової системи входить ретикулярна формація?

 • А) півкулі мозочка;
 • Б) стовбур головного мозку;
 • В) півкулі кінцевого мозку;
 • Г) мозолисте тіло.

11. Роботу залоз внутрішньої секреції координує

 • А) гіпоталамус;
 • Б) гіпофіз;
 • В) епіфіз;
 • Г) мозочок.

12. У якому відділі головного мозку знаходяться центри, що забезпечують життєво важливі функції (дихання, кліпання тощо)?

 • А) у мозочку;
 • Б) у середньому мозку;
 • В) у проміжному мозку;
 • Г) у довгастому мозку.

13. Установіть відповідність між назвою органа і функціями, які він виконує

Орган

 • 1) епіфіз;
 • 2) вилочкова залоза;
 • 3) довгастий мозок;
 • 4) мозочок.

Функції

 • A) зв’язує спинний і головний мозок та здійснює регуляцію дихання, травлення й обміну речовин, рухових і захисних рефлексів
 • Б) регулює процеси росту і статевого дозрівання;
 • B) регулює дозрівання лімфоцитів, процеси росту й обміну Кальцію;
 • Г) погоджує різні рухові акти й адаптує рухові реакції організму до умов навколишнього середовища;
 • Д) регулює діяльність відділів головного мозку.

14. Установіть відповідність між елементом будови нервової системи та функцією, яку він забезпечує:

 • 1) зоровий нерв;
 • 2) спинномозковий канал;
 • 3) довгастий мозок;
 • 4) кора півкуль переднього мозку;
 • А) містить центри дихання, слиновиділення;
 • Б) проводить нервові імпульси в кору півкуль переднього мозку;
 • В) контролює функції всієї нервової системи;
 • Г) забезпечує координацію рухів;
 • Д) містить рідину, яка захищає головний мозок.

15. Установіть послідовність процесів, що забезпечують відсмикування долоні від розпеченого предмета:

 • A) м’язи руки скоротились;
 • Б) у головному мозку спрацював безумовний захисний рефлекс;
 • B) мотонейрон надіслав команду до м’язів руки;
 • Г) терморецептор шкіри сприйняв сигнал.

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

1. У якій частці кори великих півкуль розташований зоровий центр?

 • А) у лобовій;
 • Б) у скроневій;
 • В) у тім’яній;
 • Г) у потиличній.

2. Яка частина очного яблука забезпечує його живлення?

 • А) сітківка;
 • Б) судинна оболонка;
 • В) білкова оболонка;
 • Г) рогівка.

3. Укажіть функцію сенсорних систем:

 • A) регуляція процесів травлення;
 • Б) забезпечення кровообігу;
 • B) регуляція процесів виділення;
 • Г) отримання інформації із зовнішнього середовища.

4. У якій частці кори великих півкуль розташований слуховий центр?

 • А) у лобовій;
 • Б) у скроневій;
 • В) у тім’яній;
 • Г) у потиличній.

5. У середині якої оболонки розташована зіниця?

 • А) рогівки;
 • Б) сітківки;
 • В) райдужної;
 • Г) склистого тіла.

6. Ділянка в центрі сітківки, де розміщені переважно колбочки, яка вважається місцем найкращого бачення - це

 • А) склисте тіло;
 • Б) сліпа пляма;
 • В) жовта пляма;
 • Г) війкове тіло.

7. Які рецептори сітківки ока забезпечують кольоровий зір?

 • А) колбочки;
 • Б) волоскові клітини;
 • В) палички;
 • Г) пігментні клітини.

8. Яка структура розмежовує зовнішнє та внутрішнє вухо?

 • А) ендолімфа;
 • Б) овальне вікно;
 • В) кругле вікно;
 • Г) барабанна перетинка.

9. Яке призначення має євстахієва трубка?

 • A) сприяє кращому сприйняттю звуків;
 • Б) урівноважує тиску з обох боків мембрани;
 • B) забезпечує надходження повітря до носоглотки;
 • Г) сприяє утворенню голосу.

10. Який елемент будови ока забезпечує акомодацію?

 • А) зіниця;
 • Б) рогівка;
 • В) склисте тіло;
 • Г) кришталик.

11. Три півколові канали утворюють орган

 • А) тиску;
 • Б) слуху;
 • В) рівноваги;
 • Г) нюху.

12. Коли зіниця зменшує свій діаметр?

 • А) при нестачі світла;
 • Б) при надлишку світла;
 • В) при надлишку норадреналіну;
 • Г) при нестачі адреналіну.

13. Установіть відповідність між сенсорною системою та її рецепторами

Система

 • 1) зорова;
 • 2) слухова;
 • 3) смакова;
 • 4) вестибулярний апарат.

Рецептори

 • A) барорецептори;
 • Б) півколові канали;
 • B) волоскові клітини;
 • Г) смакові бруньки;
 • Д) палички.

14. Установіть відповідність між складовими аналізатора та їхніми функціями під час появи яскравого світла

 • 1) рецептори сітківки;
 • 2) зоровий нерв;
 • 3) потилична частка кори великих півкуль;
 • 4) руховий нерв.
 • A) передача імпульсу до м'язів шиї;
 • Б повертання голови в бік джерела світла;
 • B) аналіз зображення, що виникло;
 • Г) передача збудження;
 • Д) сприйняття світла.

15. Установіть послідовність частин слухової сенсорної системи під час проходження звукової хвилі:

 • А) слухові кісточки;
 • Б) мембрана завитки;
 • В) овальне вікно;
 • Г) барабанна перетинка.

Тема 9. Вища нервова діяльність

1. Під час дії на які клітини виникає стан ейфорії, після вживання наркотичних засобів?

 • A) сітківка ока;
 • Б) нейрони кори півкуль головного мозку;
 • B) клітини епітелію;
 • Г) м’язові клітини серця.

2. Який фактор впливає на формування здібностей людини?

 • А) вік;
 • Б) стать;
 • В) клімат;
 • Г) навчання і праця.

3. Виберіть твердження, що стосується наркоманії:

 • A) це безпечний спосіб поліпшити настрій;
 • Б) це тільки психічна залежність;
 • B) це є хвороба;
 • Г) ніколи не призводить до смерті.

4. Який фактор обумовлює схильність людини до певного типу професій?

 • A) вік людини;
 • Б) потреба суспільства у певній професії;
 • B) прагнення людини;
 • Г) фізичні та психологічні риси, необхідні для виконання певних дій.

5. Укажіть розумову операцію, яка характеризується мисленим об’єднанням окремих ознак і властивостей предметів та явищ у єдине ціле:

 • А) аналіз;
 • Б) синтез;
 • В) порівняння;
 • Г) абстрагування.

6. Виберіть приклад безумовного рефлексу:

 • A) споживання їжі в той самий час;
 • Б) відсмикування руки при уколі пальця;
 • B) виділення слини при слові «лимон» у людини, яка його раніше куштувала;
 • Г) поворот голови в бік, звідки почуто власне ім’я.

7. Виберіть тип темпераменту, що характеризується слабкістю, неврівноваженістю, рухливістю нервових процесів:

 • А) холеричний;
 • Б) сангвінічний;
 • В) флегматичний;
 • Г) меланхолічний.

8. Назвіть явище вищої нервової діяльності, яке формується у відповідь на постійно повторювану систему умовних подразників:

 • А) забування;
 • Б) звичка;
 • В) навичка;
 • Г) динамічний стереотип.

9. Назвіть вид пам’яті, що пов’язана з внутрішньою поверхнею скроневих часток головного мозку і таламусом, формується швидко і характеризується запамятовуванням предметів, подій, місць:

 • А) емоційна;
 • Б) моторна;
 • В) декларативна;
 • Г) процедурна.

10. Людині доводиться часто повторювати ту саму дію, яка не підкріплюється ні стимулом, ні покаранням. Який психофізіологічний процес стане результатом описаного явища?

 • А) звикання;
 • Б) закарбування;
 • В) навичка;
 • Г) динамічний стереотип.

11. Назвіть рефлекс, який лежить в основі формування мимовільної уваги:

 • А) харчовий;
 • Б) мигальний;
 • В) орієнтувальний;
 • Г) статевий.

12. Назвіть стадію реакції людини на дію стрес-фактора:

 • А) сприйняття;
 • Б) споглядання;
 • В) відчуття;
 • Г) опору.

13. Установіть відповідність між індивідуальними особливостями мислення та їхніми проявами:

Індивідуальні особливості мислення

 • 1) самостійність;
 • 2) критичність;
 • 3) гнучкість;
 • 4) послідовність.

Прояви

 • A) розв’язання завдань без сторонньої допомоги;
 • Б) уміння змінювати свої дії при зміні ситуації;
 • B) логічна наступність при висловлюванні власних думок
 • Г) уміння швидко приймати правильне рішення;
 • Д) оцінка позитивних та негативних сторін того самого явища.

14. Укажіть відповідність між типом нервової системи та її проявом

Тип нервової системи

 • 1) сангвінік;
 • 2) флегматик;
 • 3) холерик;
 • 4) меланхолік.

Прояв

 • A) нестриманість, енергійність, необачність;
 • Б) стриманість, енергійність, чутливість;
 • B) замкненість, чутливість, нерішучість;
 • Г) допитливість, енергійність, стриманість;
 • Д) постійність, енергійність, наполегливість.

15. Зазначте послідовність психічних процесів у ході набуття знань:

 • А) виникнення відчуттів;
 • Б) концентрація довільної уваги;
 • В) сприйняття інформації;
 • Г) умовивід.

Тема 10. Регуляція функцій організму

1. Ендокринні залози виділяють свій секрет у

 • А) порожнину рота;
 • Б) кров;
 • В) зовнішнє середовище;
 • Г) порожнину кишечнику.

2. До залоз змішаної секреції належать:

 • А) наднирники;
 • Б) щитоподібна залоза;
 • В) гіпофіз;
 • Г) яєчник.

3. Який гормон гіпофіза стимулює зворотне всмоктування води і підвищує осмотичну концентрацію сечі?

 • А) меланотропін;
 • Б) соматотропні;
 • В) окситоцин;
 • Г) вазопресин.

4. Паратгормон прищитоподібних залоз регулює обмін

 • А) Калію та Нітрогену;
 • Б) Магнію та Сульфуру;
 • В) Кальцію та Фосфору;
 • Г) Натрію та Хлору.

5. Яка залоза досягає найбільшого розвитку до настання статевої зрілості, після чого поступово редукується?

 • А) щитоподібна;
 • Б) тимус;
 • В) прищитоподібна;
 • Г) гіпофіз.

6. Гіпофункція щитоподібної залози в дитячому віці призводить до захворювання на:

 • А) кретинізму;
 • Б) карликовості;
 • В) мікседему;
 • Г) базедову хворобу.

7. Який гормон виробляється клітинами мозкової речовини наднирників і бере участь у реалізації реакцій типу «бий або тікай»?

 • А) кортизон;
 • Б) адреналін;
 • В) альдостерон;
 • Г) кортикостерон.

8. Які гормони синтезуються острівцями Лангерганса підшлункової залози?

 • А) адреналін і норадреналін;
 • Б) тироксин і трийодтиронін;
 • В) інсулін і глюкагон;
 • Г) вазопресин і соматотропін.

9. Роботу залоз внутрішньої секреції координує

 • А) гіпоталамус;
 • Б) гіпофіз;
 • В) епіфіз;
 • Г) мозочок.

10. Який механізм дії лікувальної сироватки проти правця?

 • A) пригнічуються антитіла збудника;
 • Б) задіюються антигени проти антитіл збудника;
 • B) стимулюється вироблення антитіл;
 • Г) використовуються готові антитіла проти збудника.

11. Щоб попередити інфекційне захворювання, людині необхідно

 • A) дотримуватися правил особистої гігієни;
 • Б) ввести лікувальну сироватку;
 • B) зробити щеплення;
 • Г) вживати антибіотики.

12. Алергія - це

 • A) речовина, що спричинює алергічні реакції;
 • Б) стан підвищеної чутливості до дії алергенів;
 • B) захисна реакція на подразнення;
 • Г) реакція, спрямована на підтримання сталості середовища.

13. Установіть відповідність між залозами внутрішньої секреції та гормонами, що ними виділяються

Залози

 • 1) гіпофіз;
 • 2) щитоподібна;
 • 3) підшлункова;
 • 4) яєчники.

Гормони

 • A) паратгормон;
 • Б) прогестерон;
 • B) глюкагон;
 • Г) трийодтиронін;
 • Д) соматотропін.

14. Установіть відповідність між гормонами та захворюваннями, що виникають при їх гіпофункції

Гормон

 • 1) інсулін;
 • 2) вазопресин;
 • 3) соматотропін;
 • 4) тироксин.

Захворювання

 • A) діурез;
 • Б) мікседема;
 • B) гігантизм;
 • Г) цукровий діабет;
 • Д) карликовість.

15. Розмістіть залози внутрішньої секреції згідно з послідовністю їх розміщення в організмі людини від розташованої найнижче до розташованої найвище:

 • А) надниркові залози;
 • Б) сім’яники;
 • В) гіпофіз;
 • Г) підшлункова залоза.

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

1. Яка кількість і які клітини утворюються під час овогенезу?

 • A) чотири яйцеклітини;
 • Б) три яйцеклітини і одне полярне тільце;
 • B) дві яйцеклітини і два полярних тільця;
 • Г) одна яйцеклітина і три полярних тільця.

2. У якому органі відбувається запліднення?

 • А) у матці;
 • Б) у піхві;
 • В) у фаллопієвих трубах;
 • Г) у яєчниках.

3. У якому органі відбувається дозрівання сперматозоїдів?

 • А) у яєчниках;
 • Б) у сім’яниках;
 • В) у статевому члені;
 • Г) у простаті.

4. Яка кількість і які клітини утворюються під час сперматогенезу?

 • A) чотири сперматозоїди;
 • Б) три сперматозоїди і одне полярне тільце;
 • B) два сперматозоїди і два полярних тільця;
 • Г) один сперматозоїд і три полярних тільця.

5. У якому органі утворюються попередники яйцеклітин?

 • А) у матці;
 • Б) у маткових трубах;
 • В) у яєчниках;
 • Г) у піхві.

6. Імплантація - це

 • A) злиття яйцеклітини і сперматозоїда;
 • Б) проникнення ембріона у слизову оболонку матки;
 • B) утворення яйцеклітини;
 • Г) початок поділу зародка.

7. Яку функцію виконує матка?

 • A) запліднення;
 • Б) утворення жіночих статевих гормонів;
 • B) розвитку плода;
 • Г) утворення яйцеклітин.

8. Завдяки якому органу відбувається зв’язок між організмом матері та плода?

 • А) матці;
 • Б) плаценті;
 • В) амніону;
 • Г) фаллопієвим трубам.

9. Яка зародкова оболонка захищає плід від механічних ушкоджень?

 • А) повітряна;
 • Б) амніон;
 • В) жовткова;
 • Г) плацента.

10. Що утворюється на місці фолікула, що лопнув?

 • А) яйцеклітина;
 • Б) чорна субстанція;
 • В) плацента;
 • Г) жовте тіло.

11. Які гормони сприяють формуванню вторинних статевих ознак?

 • А) тироксин і трийодтиронін;
 • Б) тестостерон і прогестерон;
 • В) адреналін і норадреналін;
 • Г) соматотропін і лютеїн.

12. Яку функцію виконує жовте тіло?

 • А) сприяє формуванню яйцеклітин;
 • Б) здійснює запліднення;
 • В) сприяє утворенню плаценти;
 • Г) виділяє гормон прогестерон.

13. Установіть відповідність між органом чоловічої статевої системи та його функцією:

Орган

 • 1) сім’яники;
 • 2) передміхурова залоза;
 • 3) статевий член;
 • 4) сім’яні міхурці.

Функція

 • A) утворюють секрет, що забезпечує живлення сперматозоїдів;
 • Б) транспортують сперматозоїди в чоловічій статевій системі;
 • B) здійснює еякуляцію;
 • Г) утворюють сперматозоїди;
 • Д) сприяє потраплянню сперматозоїдів до жіночих статевих органів.

14. Установіть відповідність між органом жіночої статевої системи та його функцією:

Орган

 • 1) яєчники;
 • 2) піхва;
 • 3) матка;
 • 4) фаллопієві труби.

Функція

 • A) родовий канал;
 • Б) орган статевого чуття;
 • B) утворення яйцеклітин;
 • Г) виношування плода;
 • Д) запліднення.

15. Установіть послідовність етапів ембріонального розвитку

 • A) формування плаценти;
 • Б) формування зачатків центральної нервової системи;
 • B) злиття яйцеклітини та сперматозоїда;
 • Г) імплантація.
скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.