Лабораторні роботи й дослідження, дослідницькі практикуми

 
 

Лабораторні роботи й дослідження, дослідницькі практикуми

Лабораторне дослідження № 1

Тема. Ознайомлення з препаратами тканин людини

Мета: ознайомитися з препаратами тканин людини, розглянути взаємозв'язок їхньої будови з виконуваними функціями.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати крові, нервової, м'язової та епітеліальної тканин людини (або їх малюнки в разі відсутності препаратів), підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати крові. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

3. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати нервової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

4. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати м’язової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

5. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати епітеліальної тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

6. Замалюйте в зошиті побачене під мікроскопом, зробіть відповідні позначення.

7. Сформулюйте висновок, де вкажіть, як будова тканин пов’язана з виконуваними функціями. Запишіть його в зошит.

Дослідницький практикум № 1

Тема. Самоспостереження за співвідношенням маси і зросту тіла

Мета: навчитися вимірювати зріст і масу тіла, установлювати співвідношення між ними.

Обладнання й матеріали: ростомір, медичні ваги, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Визначення зросту.

Устаньте без взуття на площадку ростоміра так, щоб торкатися вимірювальної планки трьома точками: на рівні п’ят, сідничних м’язів і лопаток. За горизонтальною планкою, яку притискають до голови, визначте зріст і занесіть результати до таблиці «Співвідношення маси і зросту тіла».

2. Визначення маси тіла.

Устаньте без взуття й верхнього одягу на медичні ваги. Визначте масу свого тіла, занесіть результати до таблиці.

3. Визначення масо-зростового індексу.

Масу свого тіла розділіть на зріст (у сантиметрах). На кожний сантиметр зросту має припадати 350-400 г у хлопців і 375-425 г у дівчат. Результати занесіть до таблиці «Співвідношення маси і зросту тіла».

4. Визначення масо-зростового показника.

Якщо ваш зріст у межах 155-164 см, то відніміть від його показника 100. Якщо ж ваш зріст у межах 165-185 см, то відніміть від його показника 110. Результати занесіть до таблиці «Співвідношення маси і зросту тіла».

Співвідношення маси і зросту тіла

Показник

Значення

Зріст

Маса тіла

Масо-зростовий індекс

Масо-зростовий показник

5. Сформулюйте висновки, у яких укажіть, про що свідчить відповідність маси тіла й зросту. Поясніть, яке значення для людини має знання цих показників. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 2

Тема. Зовнішня будова зубів (за муляжами, моделями)

Мета: ознайомитися з особливостями зовнішньої будови зубів.

Обладнання й матеріали: муляжі або моделі зубів, малюнки будови зубів, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Прочитайте в підручнику параграф, у якому описано будову зубів.

2. Розгляньте муляжі або моделі різців та малюнки із зображенням будови різця. Знайдіть коронку, шийку й корені зуба. Полічіть кількість коренів зуба. Визначте, яку частину зуба вкриває емаль. Використовуючи підручник, з’ясуйте, які функції виконує цей тип зубів. Занесіть свої спостереження в таблицю «Будова та функції зубів».

3. Розгляньте муляжі або моделі іклів та малюнки із зображенням будови ікла. Знайдіть коронку, шийку й корені зуба. Полічіть кількість коренів зуба. Визначте, яку частину зуба вкриває емаль. Використовуючи підручник, з’ясуйте, які функції виконує цей тип зубів. Занесіть свої спостереження в таблицю «Будова та функції зубів».

4. Розгляньте муляжі або моделі малих кутніх зубів та малюнки із зображенням будови малого кутнього зуба. Знайдіть коронку, шийку й корені зуба. Полічіть кількість коренів зуба. Визначте, яку частину зуба вкриває емаль. Використовуючи підручник, з’ясуйте, які функції виконує цей тип зубів. Занесіть свої спостереження в таблицю «Будова та функції зубів».

5. Розгляньте муляжі або моделі великих кутніх зубів та малюнки із зображенням будови великого кутнього зуба. Знайдіть коронку, шийку й корені зуба. Полічіть кількість коренів зуба. Визначте, яку частину зуба вкриває емаль. Використовуючи підручник, з’ясуйте, які функції виконує цей тип зубів. Занесіть свої спостереження в таблицю «Будова та функції зубів».

Будова та функції зубів

Ознака для порівняння

Різці

Ікла

Малі кутні зуби

Великі кутні зуби

Наявність коронки, шийки й коренів

Кількість коренів

Покриття емаллю

Функції

6. Зробіть висновок, де вкажіть, як будова зубів пов’язана з функціями, що вони їх виконують. Запишіть його в зошит.

Дослідницький практикум № 2

Тема. Дія ферментів слини на крохмаль

Мета: визначити, як слина діє на крохмаль.

Обладнання й матеріали: два добре накрохмалені клапті білої тканини, ватні палички, спиртовий розчин йоду, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Візьміть один клапоть накрохмаленої білої тканини й опустіть його в розчин йоду.

2. Змочіть слиною ватну паличку.

3. Напишіть ватною паличкою, змоченою слиною, слово «фермент» на другому клапті тканини.

4. Опустіть клапоть тканини з написаним словом у розчин йоду.

5. Занотуйте в зошиті свої спостереження.

6. Порівняйте результати дослідів і зробіть висновки. Запишіть їх у зошит.

Лабораторне дослідження № 3

Тема. Вимірювання частоти серцевих скорочень

Мета: навчитися знаходити пульс і визначати частоту серцевих скорочень.

Обладнання й матеріали: годинник із секундною стрілкою або секундомір, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Знайдіть у себе на тілі ділянки, де артерії розташовані близько до поверхні (найкраще підійдуть променева, скронева й сонна артерії).

2. Намацайте артерію одним або кількома пальцями руки й відчуйте пульс. Утримуйте пальці на цьому місці.

3. Засічіть час і підрахуйте пульс протягом 30 с. Дані помножте на 2 й таким чином визначте частоту скорочень вашого серця.

4. Запишіть отримані результати в зошит.

5. На основі отриманих даних зробіть висновок, якою є частота ваших серцевих скорочень на момент проведення роботи.

Лабораторна робота

Тема. Мікроскопічна будова крові людини

Мета: ознайомитися з будовою формених елементів крові людини, провести порівняння будови еритроцитів жаби й людини.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, мікропрепарати крові людини й жаби або їхні зображення, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Розгляньте мікропрепарат крові людини при малому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на кількість і форму різних клітин крові.

3. Переведіть мікроскоп на велике збільшення. Розгляньте й порівняйте структуру еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

4. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат крові жаби при малому і при великому збільшенні мікроскопа.

5. Порівняйте форму, розміри й наявність ядер в еритроцитах людини й жаби. Результати запишіть у зошит.

6. Зробіть висновки, у яких укажіть характерні відмінності різних формених елементів крові людини, а також основні відмінності еритроцитів жаби й людини.

Дослідницький практикум № 3

Тема. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

Мета: навчитися проводити самоспостереження за частотою серцевих скорочень.

Обладнання й матеріали: годинник із секундною стрілкою або секундомір, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Знайдіть у себе на тілі ділянки, де артерії розташовані близько до поверхні.

2. Визначте частоту ваших серцевих скорочень, підрахувавши пульс, уранці, удень і ввечері. Результат запишіть у таблицю «Частота серцевих скорочень у різний час доби».

Частота серцевих скорочень у різний час доби

Час доби

Частота серцевих скорочень

Ранок

День

Вечір

3. Вимірюйте частоту серцевих скорочень щодня в один і той самий час протягом тижня. Результати запишіть у таблицю «Частота серцевих скорочень протягом тижня».

Частота серцевих скорочень протягом тижня

День тижня

Частота серцевих скорочень

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

Неділя

4. На основі отриманих даних зробіть висновок, як змінюється частота ваших серцевих скорочень протягом доби й тижня.

Лабораторне дослідження № 4

Тема. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м'язової тканин

Мета: ознайомитися з кістковою, хрящовою та м'язовою тканинами людини, розглянути взаємозв'язок їхньої будови з виконуваними функціями.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати кісткової, хрящової та м'язової тканин людини (або їхні малюнки в разі відсутності препаратів), підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати кісткової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

3. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати хрящової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

4. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати м’язової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їх розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. Прочитайте в підручнику, які функції виконує ця тканина.

5. Замалюйте в зошиті розглянуті типи тканин.

6. Зробіть висновок, де вкажіть, як будова тканин пов’язана з функціями, що вони їх виконують. Запишіть його в зошит.

Лабораторне дослідження № 5

Тема. Розвиток утоми під час статичного і динамічного навантаження

Мета: дослідити розвиток утоми в разі статичного й динамічного навантаження.

Обладнання й матеріали: гантелі або гирі масою 1 або 3 кг, секундомір.

Хід роботи

І. Розвиток утоми за динамічного навантаження (виконують одночасно троє учнів)

1. Візьміть у руки одну з гантелей.

2. Піднімайте й опускайте гантель, доки не відчуєте втому.

3. Запишіть час, за який настало стомлення, у таблицю «Вплив динамічного навантаження на розвиток утоми».

4. Обчисліть середній час стомлення і запишіть його в таблицю «Вплив динамічного навантаження на розвиток утоми».

Вплив динамічного навантаження на розвиток утоми

Учні

Час стомлення, с

Середній час стомлення, с

1

2

3

II. Розвиток утоми за статичного навантаження (виконують одночасно троє учнів через 10 хв після попереднього досліду — проміжок часу, який потрібний, щоб м’язи змогли відновитися)

1. Візьміть у руки ту саму гантель, яку ви брали до цього.

2. Утримуйте гантель на витягнутій руці без рухів.

3. Запишіть час, за який настало стомлення, у таблицю «Вплив статичного навантаження на розвиток утоми».

4. Обчисліть середній час стомлення і запишіть його в таблицю «Вплив статичного навантаження на розвиток утоми».

Вплив статичного навантаження на розвиток утоми

Учні

Час стомлення, с

Середній час стомлення, с

1

2

3

5. Порівняйте між собою отримані результати. Зробіть висновок, де вкажіть, як статичне й динамічне навантаження впливають на розвиток утоми. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 6

Тема. Вплив ритму й навантаження на розвиток утоми

Мета: дослідити, як впливають ритм і навантаження на розвиток утоми.

Обладнання й матеріали: гантелі або гирі масою 1, 3 і 5 кг, метроном, секундомір.

Хід роботи

І. Вплив ритму на розвиток утоми (виконують одночасно троє учнів)

1. Візьміть у руки гантелі однакової маси.

2. Піднімайте й опускайте гантелі в різному ритмі, доки не настане стомлення. Відстежуйте ритм рухів за допомогою метронома.

3. Запишіть кількість рухів і час, за який настає стомлення, у таблицю «Вплив ритму на розвиток утоми».

Вплив ритму на розвиток утоми

Ритм

Шлях руки, м

Кількість рухів

Початок стомлення, с

Повільний

0,5

Середній

0,5

Швидкий

0,5

II. Вплив навантаження на розвиток утоми (виконують одночасно троє учнів)

1. Візьміть у руки гантелі різної маси.

2. Піднімайте й опускайте гантелі, доки не настане стомлення.

3. Запишіть кількість рухів і час, за який настає стомлення, у таблицю «Вплив навантаження на розвиток утоми».

Вплив навантаження на розвиток утоми

Навантаження, кг

Шлях руки, м

Кількість рухів

Початок стомлення, с

1

0,5

3

0,5

5

0,5

4. Порівняйте між собою отримані результати. Зробіть висновки, де вкажіть, як ритм і навантаження впливають на розвиток утоми. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 7

Тема. Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами)

Мета: за моделями, муляжами і пластинчастими препаратами вивчити будову головного та спинного мозку людини.

Обладнання й матеріали: розбірні моделі головного та спинного мозку людини, муляжі, пластинчасті препарати поздовжнього й поперечного розрізів мозку людини, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте модель спинного мозку. Знайдіть місця виходу спинномозкових нервів.

2. Розгляньте на пластинчастих препаратах розташування сірої та білої речовин у спинному мозку.

3. Розділіть модель головного мозку на дві половини. Відшукайте перегородку (мозолисте тіло).

4. Знайдіть на одній з половин моделі довгастий мозок, міст, середній і проміжний мозок.

5. Розгляньте на пластинчастих препаратах розташування сірої та білої речовин у головному мозку.

6. Знайдіть на моделі мозочок, розгляньте в ньому розташування сірої та білої речовин.

7. На моделі й муляжі кінцевого мозку знайдіть борозни, звивини, а також частки кори головного мозку.

8. Знайдіть на нижній поверхні моделі головного мозку місця відходження черепно-мозкових нервів.

9. Запишіть у зошит свої спостереження за кожним пунктом.

10. Зробіть висновки, де вкажіть, з яких відділів складається мозок людини, як розподіляються біла й сіра речовини в головному і спинному мозку, яке біологічне значення звивистої будови кори великих півкуль. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 8

Тема. Визначення акомодації ока

Мета: визначити можливості акомодації ока людини.

Обладнання й матеріали: схема будови ока, аркуш паперу з отвором, навколо якого нанесено літери, дошка з написаними на ній буквами, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Візьміть аркуш паперу з отвором і написаними біля нього буквами. Піднесіть його на відстань 10-15 см від ока.

2. Подивіться крізь отвір у папері на букви, які написані на дошці, добиваючись їх чіткого бачення. Зверніть увагу на те, як у цій ситуації виглядають букви навколо отвору.

3. Не змінюючи положення паперу, зосередьте погляд на буквах навколо отвору, добиваючись їх чіткого бачення. Зверніть увагу на те, як у цьому разі виглядають букви на дошці.

4. Поясніть результати досліду. Запишіть свої пояснення в зошит.

5. Зробіть висновок, у якому вкажіть значення акомодації ока для життєдіяльності людини.

Лабораторне дослідження № 9

Тема. Виявлення сліпої плями на сітківці ока

Мета: навчитися визначати наявність сліпої плями на сітківці ока людини.

Обладнання й матеріали: схема будови ока, аркуш паперу з хрестиком та кількома колами для демонстрації сліпої плями, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Прикрийте ліве око рукою або аркушем цупкого паперу.

2. Помістіть картку для демонстрації сліпої плями на відстані 15 см від ока.

3. Дивлячись правим оком на хрестик, повільно наближайте й віддаляйте картку до тих пір, поки одне з кіл не зникне.

4. Повторіть дослід, закривши праве око.

5. Поясніть результати досліду. Запишіть свої пояснення в зошит.

6. Зробіть висновок і запишіть його в зошит.

Лабораторне дослідження № 10

Тема. Вимірювання порога слухової чутливості

Мета: навчитися визначати поріг слухової чутливості людини.

Обладнання й матеріали: механічний годинник, сантиметрова лінійка, зошит, підручник.

Хід роботи

Інструкція: робота проводиться в трійках. Учні по черзі грають усі три ролі.

1. Піддослідний сидить на стільці із заплющеними очима.

2. Експериментатор повільно наближає годинник до вуха піддослідного, поки він не почує звук його роботи.

3. Асистент експериментатора за допомогою лінійки вимірює відстань, на якій піддослідний почув звук годинника.

4. Дослід для правого та лівого вух повторюють тричі.

5. Дані заносять у зошит та обчислюють середнє значення порога чутливості.

6. У висновках укажіть значення слухової чутливості для життєдіяльності людини. Запишіть у зошит.

Дослідницький практикум № 4

Тема. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

Мета: дослідити теплову адаптацію рецепторів шкіри.

Обладнання й матеріали: дві широкі посудини з теплою й холодною водою, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Прочитайте матеріал підручника, присвячений температурним рецепторам шкіри. Визначте, які типи температурних рецепторів є в людини.

2. Помістіть долоню в посудину з теплою водою. Відзначте, чи відчуваєте ви тепло.

3. Повторіть дослід через 40-60 с. Відзначте, чи змінилося ваше відчуття тепла.

4. Помістіть долоню в посудину з холодною водою. Відзначте, чи відчуваєте ви холод.

5. Повторіть дослід через 40-60 с. Відзначте, чи змінилося ваше відчуття холоду.

6. Поясніть результати дослідів. Запишіть свої спостереження в зошит.

7. Зробіть висновок про значення температурної адаптації рецепторів шкіри для людини. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 11

Тема. Визначення реакції зіниць на світло

Мета: визначити реакцію зіниць на світло в людини.

Обладнання й матеріали: схема будови ока, зошит, підручник.

Хід роботи

Робота виконується в парах.

1. Розгляньте зіниці напарника(ці) в положенні, коли він (вона) стоїть спиною до вікна. Визначте видимий розмір зіниць.

2. Розгляньте зіниці напарника(ці) в положенні, коли він (вона) стоїть обличчям до вікна. Визначте видимий розмір зіниць.

3. Порівняйте видимий розмір зіниць. Запишіть у зошиті, у якому випадку розмір зіниць більший.

4. Зробіть висновок про вплив освітлення на розмір зіниці. Запишіть у зошит.

Лабораторне дослідження № 12

Тема. Дослідження різних видів пам'яті

Мета: дослідити механічну й логічну пам'ять.

Обладнання й матеріали: картки для дослідження різних видів пам'яті, годинник, підручник, зошит.

Хід роботи

І. Дослідження механічної пам’яті

1. Розгляньте картку із записаним на ній рядком цифр протягом 30 с.

2. Закрийте рядок аркушем.

3. Запишіть цифри в зошит.

4. Повторіть дії з рядком букв і слів.

5. Розрахуйте обсяг і точність вашої механічної пам’яті. Він дорівнює кількості правильно відтворених одиниць запам’ятовування, а точність — кількості одиниць запам’ятовування, які було відтворено у правильному порядку.

Картка для дослідження механічної пам'яті

Цифри: 2, 5, 1, 7, 3, 2, 4, 9, 6, 1.

Букви: а, в, г, т, д, ф, а, к, ж, х.

Слово: куля, річка, светр, шоколад, синець, порох, жито, гончар, автобус, крило.

II. Дослідження логічної пам’яті

1. Розгляньте картку із записаними на ній словами протягом 30 с.

2. Закрийте слова аркушем.

3. Запишіть слова, які ви запам’ятали, у зошит.

4. Розрахуйте обсяг і точність вашої логічної пам’яті. Він дорівнює кількості правильно відтворених одиниць запам’ятовування, а точність — кількості одиниць запам’ятовування, які було відтворено у правильному порядку.

Картка для дослідження логічної пам'яті

Залізо, метал, авто, двигун, бензин, хімія, добрива, врожай, комбайн, пшениця.

III. Занесіть у зошит отримані результати у вигляді таблиці.

IV. Зробіть висновки. Запишіть їх у зошит.

Доcлідницький практикум № 5

Тема. Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

Мета: визначити тип свого темпераменту.

Обладнання й матеріали: тест для визначення типу темпераменту, підручник, зошит.

Хід роботи

1. Прочитайте уважно інструкцію.

Інструкція: вам пропонується низка питань. На кожне з них відповідайте лише «так» або «ні». Не витрачайте час на обговорення запитань: тут не може бути правильних або неправильних відповідей, адже це не випробування розумових здібностей.

Запитання тесту Г. Айзенка для визначення типу темпераменту

1. Чи часто ви відчуваєте жагу до нових вражень, до того, щоб відволіктися, пізнати сильні відчуття?

2. Чи часто ви відчуваєте, що маєте потребу в друзях, які можуть зрозуміти вас, підбадьорити, поспівчувати?

3. Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною?

4. Чи дуже важко вам відмовитися від своїх намірів?

5. Чи обмірковуєте ви свої справи не кваплячись, прагнучи почекати, перш ніж діяти?

6. Чи завжди ви виконуєте свої обіцянки, навіть якщо вам це невигідно?

7. Чи часто у вас бувають спади та підйоми настрою?

8. Чи швидко ви зазвичай дієте й говорите?

9. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ви нещасні, хоча жодної серйозної причини для цього не було?

10. Чи правда, що на парі ви здатні зважитися на все?

11. Чи бентежитеся ви, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам симпатична?

12. Чи буває, що, розлютившись, ви втрачаєте самовладання?

13. Чи часто ви дієте нерозважливо, під впливом моменту?

14. Чи часто вас турбує думка про те, що вам не слід було щось робити або говорити?

15. Чому ви віддаєте перевагу: читанню книг чи зустрічам з людьми?

16. Чи правда, що вас легко образити?

17. Чи полюбляєте ви часто бувати в компанії?

18. Чи бувають у вас такі думки, якими вам не хотілося б ділитися з іншими?

19. Чи правда, що іноді ви настільки сповнені енергії, що все горить у руках, а іноді відчуваєте втому?

20. Чи намагаєтеся ви обмежувати коло своїх знайомств невеликою кількістю найближчих друзів?

21. Чи багато ви мрієте?

22. Коли на вас гримають, чи відповідаєте ви тим самим?

23. Чи вважаєте ви всі свої звички гарними?

24. Чи часто у вас виникає відчуття, що ви в чомусь винні?

25. Чи здатні ви іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій компанії?

26. Чи можна сказати, що нерви у вас часто натягнуті до межі?

27. Чи вважають вас жвавою та веселою людиною?

28. Після того як справу зроблено, чи часто ви подумки повертаєтеся до неї й думаєте, що могли б зробити краще?

29. Чи почуваєтеся ви неспокійно, перебуваючи у великій компанії?

30. Чи трапляється, що ви передаєте чутки?

31. Чи буває, що вам не спиться через те, що в голові вирують різні думки?

32. Якщо ви хочете про щось довідатися, ви знаходите це в книзі чи питаєте в людей?

33. Чи буває у вас сильне серцебиття?

34. Чи подобається вам робота, що вимагає зосередженості?

35. Чи бувають у вас напади тремтіння?

36. Чи завжди ви говорите правду?

37. Чи буває вам неприємно перебувати в компанії, де кепкують один з одного?

38. Чи дратівливі ви?

39. Чи подобається вам робота, що вимагає швидких дій?

40. Чи правильно, що вам часто не дають спокою думки про різні неприємності й жахи, які могли б статися, хоча все скінчилося благополучно?

41. Чи правда, що ви неквапливі в рухах і трохи повільні?

42. Чи спізнювалися ви коли-небудь до школи, на зустріч із кимось?

43. Чи часто вам сняться кошмари?

44. Чи правда, що ви так любите поговорити, що не впускаєте нагоди поговорити з новою людиною?

45. Чи турбують вас які-небудь болі?

46. Чи засмутитеся ви, якщо довго не зможете бачитися з друзями?

47. Чи нервова ви людина?

48. Чи є серед ваших знайомих ті, хто вам точно не подобається?

49. Ви впевнена в собі людина?

50. Чи легко вас зачіпає критика ваших вад або вашої роботи?

51. Чи важко вам одержати справжнє задоволення від заходів, у яких бере участь багато народу?

52. Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірші за інших?

53. Чи змогли б ви внести пожвавлення в нудну компанію?

54. Чи трапляється, що ви говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь?

55. Чи піклуєтеся ви про своє здоров’я?

56. Чи любите ви пожартувати з інших?

57. Чи страждаєте ви від безсоння?

2. Запишіть свої відповіді на окремому аркуші.

3. Опрацюйте результати.

А. Для визначення ступеня екстраверсії обчисліть суму відповідей «так» на запитання 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 і відповідей «ні» на запитання 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. Якщо сума балів дорівнює 0-10, то ви інтроверт, занурені в себе. Якщо 15-24, то ви екстраверт, товариська людина, обернена до зовнішнього світу.

Якщо 11-14, то ви амбіверт, спілкуєтеся, коли вам це потрібно.

Б. Для визначення ступеня нейротизму обчисліть суму відповідей «так» на запитання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

Якщо кількість відповідей «так» дорівнює 0-10, то це свідчить про емоційну стійкість.

Якщо 11-16, то це емоційна вразливість.

Якщо 17-22, то з’являються окремі ознаки розхитаності нервової системи.

Якщо 23-24, то наявний нейротизм, що межує з патологією, можливий зрив, невроз.

4. Визначте свій тип темпераменту, звернувшись до графіка: знайдіть свої показники на шкалах екстраверсії та нейротизму.

Сангвінік-екстраверт: стабільна особистість, соціальна, спрямована до зовнішнього світу, товариська, часом балакуча, безтурботна, весела, любить лідерство, має багато друзів, життєрадісна людина. Холерик-екстраверт: нестабільна особистість, збудлива, нестримана, агресивна, імпульсивна, оптимістична, активна, працездатність і настрій нестабільні, циклічні. У ситуації стресу — схильність до істерико-психопатичних реакцій.

Флегматик-інтроверт: стабільна особистість, повільна, спокійна, пасивна, незворушна, обережна, замислена, мирна, стримана, надійна, спокійна у взаєминах, здатна витримати тривалі негаразди без зривів здоров’я і настрою.

Меланхолік-інтроверт: нестабільна особистість, тривожна, песимістична, зовні стримана, але в душі надзвичайно емоційна, чутлива, переймається й переживає, схильна до тривоги, депресій, смутку; у напружених ситуаціях можливі зрив або погіршення діяльності («стрес кролика»).

5. Зробіть висновки. Запишіть їх у зошит.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.