Рух людини. М'язи

 
 

§ 31. РУХ ЛЮДИНИ. М’ЯЗИ

Основні поняття й ключові терміни: РУХ ЛЮДИНИ. М'ЯЗОВА ТКАНИНА. М'ЯЗИ. Гладкі м'язи. Скелетні м'язи. Серцевий м'яз.

Пригадайте!

Що таке опорно-рухова система?

Знайомтеся!

Сєченов Іван Михайлович (1829-1905) - видатний фізіолог, творець природничого напряму в психології. У своїх дослідженнях функцій опорно-рухової системи (ОРС) розвивав ідею про м’яз як орган пізнання навколишнього світу. За переконаннями науковця, м’язи окрім виконання рухової й захисної функцій ще й беруть участь у розвитку мислення людини. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

ЗМІСТ

Які особливості руху людини?

РУХ ЛЮДИНИ - життєва функція, що здійснюється м’язовою системою й забезпечує зовнішнє переміщення в просторі та діяльність внутрішніх органів.

Таблиця 23. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РУХУ ЛЮДИНИ

Рівень організації

Сутність процесів

Молекулярний

Рух організму визначається участю йонів Кальцію, Натрію, Калію у виникненні збудження, скоротливих білків міозину й актину, глікогену, глюкози й АТФ як джерел енергії при скороченні

Клітинний

У здійсненні руху беруть участь живі м'язові клітини (міоцити, кардіоміоцити) і м'язові волокна

Тканинний

Функцію руху здійснюють посмугована й непосмугована м'язові тканини

Органний

Основними органами руху є м'язи: гладкі, скелетні й серцевий

Системний

М'язи утворюють м'язову систему, що є активною частиною ОРС

Організмовий

М'язова система людини поділяється на відділи: м'язи голови, м'язи тулуба й м'язи кінцівок

Рух як життєва функція має у людини свої особливості. Так, у зв’язку з прямоходінням дуже добре розвинуті м’язи нижніх кінцівок та м’язи спини, що утримують тіло у вертикальному положенні. Членороздільна мова забезпечується голосовими й мімічними м’язами та розвинутими м’язами язика, здатними виконувати дуже складні рухи. А рука як орган праці вимагає участі багатьох м’язів-згиначів і м’язів-розгиначів для забезпечення рухів кожного пальця та великої рухомості суглобів кисті.

Отже, м'язовий рух людини здійснюється активною частиною опорно-рухової системи та відрізняється особливостями, що пов'язані з прямоходінням, працею та мовою.

Які є види м'язових тканин, що забезпечують рух?

М’ЯЗОВА ТКАНИНА - це тканина, що становить основну масу м’язів і характеризується здатністю до збудливості й скоротливості. М’язові тканини вирізняються наявністю в клітинах скоротливих ниток (міофібрил), утворених з білків актину й міозину. У разі пошкоджень м’язова тканина замінюється сполучною, що утворює рубець. За структурою і функціями розрізняють такі види тканини, як непосмугована, посмугована скелетна та посмугована серцева.

Непосмугована тканина - це тканина, яка складається з клітин-міоцитів і є складником внутрішніх органів і судин. Клітини довжиною від 20 до 100 мкм, веретеноподібні, одноядерні, з неупорядкованим розташуванням міофібрил. Скорочення непосмугованої тканини повільне, ритмічне, без втоми, мимовільне, тобто не є підконтрольним свідомості людини. Непосмугована м’язова тканина розташована в стінках багатьох внутрішніх органів, судин і забезпечує рухи кишечнику, зміну просвіту судин, сечовиведення, пологи тощо.

Посмугована скелетна тканина - це тканина, яка складається з м’язових волокон й утворює скелетні м’язи. Цю тканину називають скелетною, оскільки м’язи, що вона їх утворює, хоча б одним кінцем прикріплюються до кісток скелета. Структурною і функціональною одиницею цієї тканини є м’язове волокно. Ці утвори мають довжину до 130 мм, циліндричні, з багатьма ядрами й численними міофібрилами. У цитоплазмі м’язового волокна велика кількість мітохондрій та особливих молекул міоглобіну (дихальний пігмент, здатний переносити кисень у м’язах). Саме він забарвлює м’язові волокна в червоний колір. Завдяки упорядкованому розташуванню міофібрил у волокнах скорочення тканини потужні, швидкі, із втомою й довільні. Скелетна м’язова тканина будує скелетні й мімічні м’язи, м’язи язика, діафрагми,забезпечуючи рухи тіла, міміку обличчя, мову.

Посмугована серцева тканина - це тканина, яка складається з клітин-кардіоміоцитів й утворює серцевий м’яз - міокард. Клітини з’єднуються кінцями в багатоядерні м’язові волокна. Між волокнами наявні вставні диски, завдяки чому збудження швидко поширюється по всьому серцевому м’язу. Серцеві волокна мають центральне розташування ядер, у них відносно менше міофібрил і більше мітохондрій порівняно зі скелетними. Скорочується серцева тканина швидко, ритмічно, без втоми, скорочення її є мимовільними. Таким чином, ця тканина забезпечує роботу серця.

Іл. 71. Види м'язової тканини: 1 - посмугована скелетна; 2 - непосмугована; 3 - посмугована серцева

Отже, м'язові тканини утворені м'язовими клітинами або волокнами і характеризуються наявністю міофібрил, збудливістю й скоротливістю.

Яка будова і функції органів руху людини?

М’ЯЗ - орган руху в тварин і людини, який складається з м’язової тканини, здатної до скорочення під дією нервових імпульсів. Сукупність м’язів утворює м’язову систему. М’язи здійснюють такі функції: рухову (переміщують тіло в просторі, впливають на рухи органів), опорну (утримують тіло в певному положенні), захисну (захищають внутрішні органи), чутливу (мають рецептори для сприйняття подразнень), депонувальну (у м’язах накопичується глікоген), теплоутворювальну (близько 70 % теплоти вивільняється мітохондріями м’язів). У людини розрізняють скелетні, гладкі й серцевий м’язи.

Скелетні м’язи - це скоротливі органи, які утворені з посмугованої скелетної тканини й закріплені на скелеті. Налічують приблизно 600 скелетних м’язів, що становить 44 % маси тіла в дорослої людини. У м’язі розрізняють: сухожилки (1) для прикріплення до кісток, м’язове черевце (2), м’язові пучки (3), що мають власну оболонку (4) й м’язові волокна (5). А самі волокна містять упорядковано розташовані міофібрили (6), усередині яких містяться актинові й міозинові протофібрили (7) та велика кількість мітохондрій (іл. 72). За формою скелетні м’язи поділяють на довгі (наприклад, триголовий м’яз плеча), короткі (наприклад, міжреберні м’язи), широкі (наприклад, широкий м’яз спини) й колові (наприклад, коловий м’яз рота). За розташуванням м’язи людини поділяють на м’язи голови, м’язи тулуба та м’язи кінцівок.

Іл. 72. Будова скелетного м'яза

Гладкі м’язи - це м’язи, утворені непосмугованою тканиною, які розташовані в стінках внутрішніх органів і кровоносних судин. Вони забезпечують проходження їжі через травний канал, фокусування зору, зміну просвіту артерій та вен. Гладкі м’язи становлять близько 8 % маси тіла.

Серцевий м’яз - це м’яз, утворений посмугованою серцевою тканиною, який міститься лише в серці. Цей м’яз унікальний за своєю структурою завдяки розгалуженим взаємозв’язкам між його клітинами.

Отже, м'язи є скоротливими органами м'язової системи, що за особливостями будови та функціями поділяються на групи: гладкі, скелетні та серцевий.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ

Мета роботи: розвивати уміння розпізнавати та описувати будову м’язової тканини у взаємозв’язку з властивостями й функціями.

Обладнання та матеріали: мікропрепарати, мікроскопи, мікрофотографії атласів.

Хід роботи

1. Розпізнайте на фото мікропрепарат непосмугованої тканини. Зверніть увагу на форму й розміри клітин та кількість ядер. Замалюйте тканину й підпишіть міоцити, ядро, міжклітинну речовину.

2. Розпізнайте мікропрепарат посмугованої скелетної тканини. Зверніть увагу на форму волокон, розташування міофібрил, кількість ядер. Замалюйте тканину та підпишіть м’язове волокно, ядра, поперечні смужки з міофібрил, міжклітинну речовину.

3. Розпізнайте мікропрепарат посмугованої серцевої тканини. Зверніть увагу на форму клітин, розташування міофібрил, кількість ядер. Замалюйте тканину та підпишіть кардіоміоцити, ядра, поперечні смужки з міофібрил, вставні диски.

4. Заповніть таблицю.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ

Ознаки

Непосмугована

Посмугована скелетна

Посмугована серцева

Особливості будови

Властивості

Функції

Біологія + Мистецтво

Мімічні м’язи - це м’язи, які при скороченні викликають складні виразні рухи обличчя (міміку), що відображають внутрішній душевний стан, емоції людини. В анатомії мімічні м’язи мають певні наукові назви, але є й образні назви, які дають уявлення про значення цих видів м’язів. Так, м’яз-зморщувач брови називають м’язом болю, м’яз-підіймач верхньої губи - м’язом скупості, верхню частину колового м’язу ока - м’язом подиву тощо. А яка наукова назва м’яза, який був вирішальним у створенні неповторної посмішки Мони Лізи (Джоконди) Леонардо да Вінчі? Які особливості мімічних м’язів у людини?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке рух людини? 2. Назвіть причини особливостей руху в людини. 3. Що таке м'язова тканина? 4. Назвіть три види м'язової тканини. 5. Що таке м'язи? 6. Назвіть основні види м'язів людини.

7-9

7. Назвіть особливості руху людини. 8. Які є види м'язових тканин? 9. Опишіть будову і функції м'язів людини.

10-12

10. Доведіть взаємозв'язок будови з функціями різних видів м'язової тканини.


скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.