Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Агломерація — скупчення міських поселень, об’єднаних інтенсивними виробничими, транспортними, культурно-побутовими та іншими зв’язками. Азональність — поширення певних природних явищ незалежно від зональних особливостей території. Акліматизація — пристосування до нових умов існування. Антициклон — область високого тиску в атмосфері. Атмосферний фронт — перехідна зона між двома різними за фізичними властивостями...
В Україні працездатними вважаються чоловіки і жінки віком від 16 до 59 років (з урахуванням поступового підвищення пенсійного віку жінок). Отже, основу трудових ресурсів становить населення середнього віку. При цьому молодь до 20 років переважно навчається і не виходить на ринок праці. Як і в більшості сусідніх держав, кількість трудових ресурсів в Україні за останні 20—25 років зменшилася. Це насамперед пояснюється депопуляцією. Також для...
Трудові ресурси — це частина населення країни (регіону), яка має необхідні для трудової діяльності освітній, професійно-кваліфікаційний рівні, фізичний розвиток і стан здоров’я. Їхня кількість і якість має велике значення для розвитку господарства країни. Головним критерієм для розрахунку кількості трудових ресурсів є вік. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення віком від 15 до 65 років. Однак у кожній конкретній державі межі...
Релігія — це одна із форм духовної культури, яка являє собою особливу форму світогляду та світовідчуття. Вона впливає на побут, звичаї, відносини в родині й суспільстві. Зрештою, вона виховує, бере участь у формуванні особистості людини та її духовному розвитку, допомагає долати життєві труднощі. Для цього релігія використовує такі поняття, як мета й сенс життя, добро і зло, мораль. Дослідники первісної культури відзначають, що всі відомі їм...
Українці належать до східних слов’ян. Ядро українського етносу склалося на основі трьох східнослов’янських племен — полян, сіверян і деревлян, що жили за часів існування Русі-України. Походження українців, як і більшості народів світу, є дуже давнім. Їхні етнографічні риси формувалися протягом багатьох століть на територіях Середньої Наддніпрянщини, Полісся, Галичини та інших історичних земель. У структурі сучасного населення України, як і...
Вважається, що люди сучасного типу з’явилися приблизно 40—45 тис. років тому. Вони стали першими видатними «мандрівниками» і досить швидко розселилися по всій території земної кулі. Різниця в природних умовах та історичних процесах обумовила величезні відмінності, які виникли в їхніх нащадків за особливостями розвитку культури, традиціями, мовами тощо. У своєму розвитку етноси пройшли тривалий шлях, який поділяють на три етапи. Першою сходинкою...
В Україні серед сільських населених пунктів поширені села й хутори. Середня кількість жителів українського села становить приблизно 500 осіб. Однак цей показник відрізняється залежно від області (частини країни) та може коливатися від кількох десятків до кількох тисяч осіб. Ці відмінності обумовлені природними умовами, місцевими традиціями, особливостями розвитку сільського господарства певної території. Так, на Поліссі села невеликі — від 200...
Населеними пунктами називають забудовані земельні ділянки, які використовуються для постійного місця проживання людей. Їх поділяють на міські та сільські. Для їх розрізнення в країнах світу існують різні критерії, зокрема види трудової діяльності жителів, кількість та густота населення, ступінь благоустрою. Міста, як правило, мають більші кількість і густоту населення, ніж села. У деяких країнах поширений адміністративний підхід, тобто...
Густота населення — це показник кількості постійного населення, що припадає на одиницю площі (зазвичай 1 км2) певної території. В історії людства він змінювався зі зростанням кількості населення, і недивно, що найбільші зміни відбулися у XX — на початку XXI ст. Якщо в 1950 р. середня густота населення світу становила 18 осіб/км2, то в 1983 р. — 34 особи/км2, а сьогодні вона наближається до 49 осіб/км2. При цьому густота населення окремих...
Люди завжди мріють про краще життя, прагнуть жити в безпеці, спокої й добробуті. Тому іноді вони виїжджають зі своєї країни та стають емігрантами. Міграція — потужний процес, який впливає на кількість і склад населення країн світу, забезпеченість трудовими ресурсами. Зараз за кордоном працює близько 5 млн українців, передусім у Росії, Польщі, Чехії, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Угорщині, Греції, Туреччині та США. Зовнішні міграції...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.