Україна в картографічних творах. Види карт

 
 

§ 3. Україна в картографічних творах. Види карт

 • Пригадайте, у який спосіб люди в давнину зображали Землю й територію, на якій жили.
 • Перелічіть види карт, відомі вам з попередніх курсів географії.

ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ. Сьогодні відомо 10 картографічних зображень первісних часів, знайдених на території України. Найвідоміший з них малюнок на бивні мамонта, знайдений у 1965 р. на березі річки Росава в Канівському районі Черкаської області. На бивні викарбувана примітивна схема місцевості, на якій можна розгледіти річки, рослинність, житла тогочасних людей. Це картографічне зображення є детально дослідженим і відоме під назвою «Межиріч-карта» (мал. 7). Картографічну інформацію містять зображення на гірських породах Кам’яної Могили поблизу м. Мелітополя Запорізької області та виріб з оленячого рогу завдовжки 14,5 см, знайдений неподалік с. Дудариків у Бориспільському районі на Київщині.

• Назвіть відомі вам з курсів історії та географії, які ви вивчали в 6-7 класах, археологічні джерела, з яких можна почерпнути відомості про природні особливості, населення та іншу інформацію про різні країни, у тому числі й Україну.

Відомості про територію сучасної України можна отримати з географічних карт, уміщених у працях давньогрецьких учених Плінія Старшого, Тацита та давньоримського географа Клавдія Птолемея — у його «Посібнику з географії», який 14 століть поспіль був взірцем картографічних творів.

Мал. 7. Найдавніші картографічні зображення, знайдені на території України

Територію України та її окремих частин відображено у творах середньовічної картографії, зокрема, на монастирських картах «Mappa Mundi», в описах і на картах арабських географів. Берегова лінія Чорного та Азовського морів зображена на компасних мапах ХІІІ—Хст., створених здебільшого італійськими й іспанськими картографами. З ХV ст. українські землі системно позначали на картах німецькі, нідерландські, французькі та італійські їх автори. У працях середньовічних географів і картографів згадуються такі назви, як Русь, Дніпро, Дністер, Київ, Ялта, Переяслав, Галич.

Вагомий внесок у географічне відкриття світові України зробив французький учений Гійом Левассер де Боплан. У ХVІІ ст. він створив карти, які тривалий час вважалися найавторитетнішими в Європі, зокрема й щодо зображення нашої території. У ті часи були накреслені й плани деяких міст: Києва, Чигирина, Львова, Чернігова, Ніжина.

Наступною віхою в історії картографування стало створення карт Ізюмського та Харківського полків у 1725 р. військовим інженером Данилом де Боскетом. Згодом було розроблено детальні плани таких міст Гетьманщини, як Глухів, Чернігів, Ніжин, Новгород-Сіверський, Яготин, Басань, Любеч, Козелець, Кременчук, Ліпляєв.

На початку ХІХ ст. завдяки розвитку науки та техніки було започатковане топографічне та геологічне картографування території України. У період існування Української Народної Республіки — створено Головну геодезичну управу, яку очолив генерал-хорунжий М. Медзвіцький. За короткий час були укладені «Спеціальна карта України»«Шляхова карта України»«Геологічна карта України». На ниві навчальної картографії в цей період плідно працював Степан Рудницький, який уклав «Стінну фізичну карту України» масштабом 1 : 1 000 000.

ГЕОгалактика

Віртуальна екскурсія «Vkraina на європейських мапах XVI—XVIII ст.»

Здійснити подорож в історію картографії й переглянути, як на мапах Європи XVI—XVIII ст. зображали українські землі, можна на сайті Vkraina.com (мал. 8). Ця мультимедійна презентація старовинних мап створена Андрієм Осадчуком на основі його приватної колекції. «Запрошуємо розпочати подорож українськими землями, що в різні часи називалися європейцями Sarmatia, Rvssia, Rossia Rossa, Pays des Cosaques, Terra Cosacurrum, Vkraina, — йдеться на стартовій сторінці сайта. — За сотні років їм вдалося зберегти свою ідентичність і об'єднатися в єдину велику та неподільну Україну, якою ми знаємо її тепер».

Мал. 8. Україна на європейських картах, зібраних на інтернет-ресурсі Vkraina

ВИДИ КАРТ. Географічна карта — це зображення певної ділянки або всієї земної поверхні на площині в певному масштабі. Як ви вже знаєте, є різні види карт. За масштабом карти поділяють на великомасштабні (масштабом від 1 : 5000 до 1 : 200 000), середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1000 000 включно) та дрібномасштабні (менші від 1 : 1000 000). За просторовим охопленням є карти суходолу та Світового океану, окремих материків і океанів, частин материків (країн) і океанів (морів, проток та ін.). За змістом розрізняють такі карти: загальногеографічні (оглядові, топографічні) — ті, на яких із високим рівнем деталізації зображені всі географічні об’‎єкти, що можна передати; тематичні (кліматичні, ґрунтові, населення) — ті, на яких показано лише певні географічні особливості природи, населення або господарства. За призначенням є карти науково-довідкові, навчальні, туристичні тощо.

Також карти поділяють на паперові й електронні. Останні нині набули широкої популярності через зручність їх використання. Адже їх можна завантажити на комп'ютер, у мобільний телефон, смартфон, навігатор тощо. У них передбачено такі функції, як збільшення або зменшення масштабу, пошук об’єкта за назвою або іншими характеристиками, прокладання маршруту та чимало інших. За такі можливості й функції електронні карти називають ще інтерактивними (мал. 9).

Мал. 9. Інтерактивні карти

У вас може виникнути запитання: «Навіщо в епоху Інтернету, електроніки й інформаційних технологій потрібні традиційні, паперові, карти?» Звісно, їх місце дедалі частіше посідають електронні. Але паперові надійніші тим, що не потребують наявності всюди супутникового сигналу, підзарядки акумулятора, вони працюватимуть за будь-якої погоди та в будь-якому місці.

КАРТОГРАФІЧНА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ. Найбільш поширеними є види карт за масштабом та просторовим охопленням. Якщо вам доводилося подорожувати на літаку, пригадайте, як на початку злету пропливають обриси аеропорту, будинків і парків. Що вище піднімається літак, то менше подробиць видно в ілюмінаторі, проте розширюється простір перед очима. Так само змінюється детальність карт під час збільшення або зменшення масштабу. Тому для їх складання використовують генералізацію — процес відбору й узагальнення об’єктів реальної дійсності (мал. 10).

Мал. 10. Картографічна генералізація

На картах різного масштабу буде неоднакова кількість важливих для зображення географічних об’єктів. Так, на великомасштабних картах, де в 1 см вміщується не більш як 2 км на місцевості, невелика територія буде зображена дуже детально. На дрібномасштабних, де в 1 см вміщується понад 10 км на місцевості, будуть показані величезні площі Землі, але з незначною деталізацією. Отже, найдокладнішими є великомасштабні карти (мал. 11).

• Визначте, до якого типу за масштабом належать ці карти.

Мал. 11. Різні види карт м. Києва

НАВЧАЛЬНІ КАРТИ Й АТЛАСИ. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів виготовляють чимало картографічних видань. Це — навчальні плани, карти, атласи, глобуси (мал. 12). Учні 8 класу здебільшого працюють із навчальними картами та атласами. Чим ці видання відрізняються від, скажімо, тих, що призначені для використання фахівцями: штурманами, геологами, кліматологами, екологами, демографами тощо? Тим, що карти й атласи для школярів мають високий ступінь генералізації. Тобто на них позначаються лише найважливіші географічні об’‎єкти. Також їхня особливість у тому, що їх виготовляють у зручному для користування учнями масштабі й на них подається значна частина інформації навчального змісту.

Мал. 12. Приклади навчальних карт та атласів

 Скориставшись навчальним атласом, наведіть приклади картографічної генералізації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ. Значним здобутком вітчизняної географічної науки стало створення у 2008 р. Національного атласу України — паперового й електронного збірників карт про природу, історію, населення, економіку та екологічний стан природного середовища нашої держави (мал. 13). У розробленні цього унікального картографічного твору брали участь більш як 320 українських учених із різних галузей знань під керівництвом академіків зі світовим ім'ям: Бориса Патона та Леоніда Руденка.

Чи знаєте ви, що...

Національний атлас України містить 875 карт різного масштабу, а також тексти, графіки й фотографії. Усі матеріали Атласу доступні для користування в друкованому виданні та в електронній його версії.

Мал. 13. Національний атлас України та його електронне видання

Детальну інформацію про Атлас України розміщено на сайті Інституту географії НАН України www.igna.org.ua. Ознайомтеся з нею та підготуйте розповідь про створення та значення Атласу або створіть презентацію про можливості однієї з поданих на сайті електронних карт за таким планом: а) про що можна дізнатися за допомогою цієї карти; б) який її базовий масштаб; в) чи передбачена можливість виділення географічного об’єкта як окремого елемента, про який можна отримати розширену інформацію; г) як працює система пошуку (знаходження об’єкта за назвами чи іншими характеристиками); д) чи подані до карти легенда та описова інформація.

Неоціненною є роль Атласу в розвитку науки й України загалом. Адже завдяки аналізу й узагальненню даних, що закладені в ньому, здобуто новітні знання про природу та суспільство — об’‎єкти вивчення фізичної та суспільної географії — та наслідки їхньої взаємодії на початку ХХІ ст. Картографічну інформацію, вміщену в Атласі, використовують у сфері державного управління, для забезпечення ефективного природокористування й охорони навколишнього середовища. Його карти допомагають у розв'язанні проблем економічного розвитку регіонів, зовнішньополітичної діяльності, різних ланок освіти та культури. Атлас також сприяє утвердженню й посиленню ролі географії в інформаційному суспільстві: за повнотою картографічних даних він співставний із національними атласами інших держав світу.

Україна і світ

Сьогодні понад 10 країн світу мають власні програми з освоєння космічного простору. Для реалізації цих програм лише дев'ять країн, у тому числі й Україна, здатні виводити штучні супутники Землі за допомогою ракетоносіїв власного виробництва.

КАРТОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Сьогодні неможливо уявити роботу географів без мережі Інтернет. Інформація, розміщена на веб-сайтах, забезпечує оперативність, мобільність, зручність і тривалість використання. В Інтернеті розміщують електронні атласи, підручники, посібники, довідники, відео- й аудіоматеріали. Вони містять як пізнавальну, так і навчальну інформацію з географії. На різноманітних сайтах викладено чимало статей і географічних фактів, у тому числі й про Україну, які допомагають у дослідницькій роботі не лише школярам і студентам, а й учителям і навіть ученим. Популярним в усьому світі інтернет-сервісом є Google Earth (мал. 14).

Мал. 14. Сторінка з веб-сервісу Google Earth

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Сьогодні справджуються слова Ілмарі Хустина «Поки існує саме слово "географія” межами для даної науки є лише небо». Своєрідним підтвердженням цього є сучасні геоінформаційні та навігаційні системи.

В Україні користуються навігаційною системою GPS (з англ. Global Positioning System — Глобальна система місцезнаходження). За допомогою GPS можна визначити географічні координати об’єкта (його широту та довготу), а також висоту над рівнем моря з похибкою від 30 м до кількох сантиметрів.

Система GPS працює за допомогою 24 штучних супутників, запуск яких здійснили США. Найсучасніший із них був виведений на орбіту Землі в лютому 2016 р. Аналогом такої системи є російська ГЛОНАСС. Країни об'єднаної Європи планують створити власну систему GPS.

Користуватися GPS-навігатором зручно під час туристичних подорожей, здійснення певних видів діяльності в сільському та лісовому господарствах, геологами, працівниками морського транспорту.

Геоінформаційна система — сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, аеро- та космічних зображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Також під геоінформаційною системою розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Тобто це — комп'ютерна система, що забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних.

Ознайомтеся, як працює геоінформаційна система МВС України по розшуку дітей: http://missingchildren.org.ua/gis (мал. 15). Визначте за допомогою її можливостей, у яких областях України найгостріше стоїть питання зникнення дітей; у який період року це найчастіше стається; який відсоток дітей вдалося знайти.

Мал. 15. Сторінка сайта Служби розшуку дітей

Використання геоінформаційних технологій допомагає у створенні високоточних географічних карт і планів земельних ділянок. Завдяки мережі Інтернет це дає змогу швидко оновлювати й поширювати географічну інформацію.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення поверхні Землі на площині. Карти розрізняють за масштабом, просторовим охопленням, за змістом і призначенням.

2. На території України знайдено 10 картографічних зображень первісних часів.

3. Найдавніші картографічні відомості про українські землі є у працях античних учених, у творах середньовічної картографії, на картах арабських географів.

4. Перші географічні карти території України створив Гійом де Боплан у XVII ст.

5. Для навчальних карт і атласів характерний високий ступінь генералізації: на них позначаються лише найважливіші географічні об’‎єкти.

6. Національний атлас України — це найповніший збірник географічних карт нашої держави, створений у друкованому й електронному вигляді.

7. Сьогодні значної популярності набули електронні джерела географічної інформації (електронні атласи, підручники, посібники, довідники, відео- й аудіоматеріали) і стають дедалі незаміннішими геоінформаційні й навігаційні системи.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть основні види географічних карт.

2. Укажіть, на яких картах — дрібномасштабних чи великомасштабних — земна поверхня зображується більш детально?

3. Поясніть, у чому полягає принцип картографічної генералізації.

4. Схарактеризуйте особливості інтерактивних карт. Яким картам ви віддаєте перевагу: електронним чи паперовим? Поясніть чому.

5. Щоб пригадати й закріпити навички роботи з географічною картою, влаштуйте змагання зі своїми однокласниками «Хто найспритніший географ?». Для цього:

1. Дайте визначення поняття «масштаб». Як його можна записати?

2. Переведіть іменований масштаб у числовий:

 • а) в 1 см — 5 км;
 • б) в 1 см — 1000 км;
 • в) в 1 см — 50 м;
 • г) в 1 см — 250 км.

3. Переведіть числовий масштаб в іменований:

 • а) 1 : 1 000 000;
 • б) 1 : 100;
 • в) 1 : 120 000 000;
 • г) 1 : 5000.

4. Розташуйте масштаби у правильній послідовності (від найдрібнішого до найкрупнішого):

 • а) 1 : 3 500 000;
 • б) в 1 см — 350 км;
 • в) в 1 см — 3500 м;
 • г) 1 : 350 000 000.

5. Визначте числовий масштаб карти, якщо відстань від Києва до Львова становить приблизно 550 км, а на карті вона дорівнює 5 см.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.