Сучасний рельєф України

 
 

§ 17. Сучасний рельєф України

 • Пригадайте, як внутрішні та зовнішні процеси впливають на формування рельєфу.
 • Охарактеризуйте геологічні та тектонічні особливості території України.

ГОРИ. Лише 5 % площі України зайняті горами, що розташовані на крайньому півдні та заході. На заході нашої країни розташовані середньовисокі гори — Карпати, а на півдні та південному сході Кримського півострова — низькі Кримські гори.

Українські Карпати простягаються смугою завдовжки 280 км і завширшки 100 км, складаються з кількох паралельних гірських хребтів. Зовнішню смугу утворюють Бескиди, Горгани та Покутсько-Буковинські Карпати з вершинами куполоподібної форми. Центральна смуга Карпат представлена Верховинським та Вододільним хребтами заввишки близько 1200 м. Далі від них на південний схід простягаються Полонинсько-Чорногірські гори з найвищими вершинами рельєфу нашої країни. Так, найвищою точкою території України є г. Говерла — 2061 м (мал. 61). Крайню південно-західну частину Українських Карпат займають Вулканічні Карпати, а південну — Рахівський масив і Чевчинські гори з глибокими долинами та гострими, високими вершинами.

Мал. 61. Гора Говерла — найвища точка території України

• Визначте за мал. 61 основні особливості природи Карпат як гірської частини території України.

Карпати є типовими середньовисокими горами. Підтвердженням цього є сім вершин заввишки більш як 2000 м, а три наближаються до цього показника (див. додаток 1).

ГЕОгалактика

Говерла стала відомим об’єктом туризму в 1880 р., коли розпочалися перші сходження на неї. У 1996 р., на п'яту річницю незалежності України, на Говерлі встановили спеціальний монумент, де міститься земля з усіх областей нашої держави. Сьогодні найвища вершина України потерпає від масового туризму. На думку екологів, екосистема гори може витримувати сходження не більш як 200 осіб на день, інакше під загрозою опиниться рослинність її альпійських луків. Існує чотири основні маршрути підкорення вершини. Дізнайтеся за допомогою різних джерел інформації, які саме.

Кримські гори смугою завширшки 60 км простяглися вздовж на 180 км у південній частині Кримського півострова. Висота цих гір та розміри пасм зменшуються в напрямку з південного сходу на північний захід. Кримські гори є низькими: їхня пересічна висота становить 440 м. Найвищою частиною є Головне пасмо з висотами 1200-1500 м та безлісими вершинами — яйлами. У межах цього пасма розташована найвища вершина гір і півострова — г. Роман-Кош (1545 м). У Кримських гір виділяють також Внутрішнє та Зовнішнє пасма.

РІВНИНИ. Територія України здебільшого представлена рівнинними формами поверхні, що розміщені на південному заході Східноєвропейської рівнини. Правобережна частина більш підвищена, тут розташовані значні за розмірами Волинська, Подільська та Придніпровська височини. Лівобережна частина — майже суцільна низовина, лише незначні її простори зайняті більш високими формами рельєфу: Донецький кряж, Приазовська височина та відроги Середньоруської височини. Південь України займає велика Причорноморська низовина. Плоскогір'їв на території України немає.

Чи знаєте ви, що...

Близько 70 % території України займають низовини, 25 % — височини, 5 % — гори.

Географія на щодень

За формою поверхні низовини можуть бути рівні та слабо хвилясті. А височини — горбисті, хвилясті та плескаті. За способом утворення височини можуть бути денудаційні, пластово-денудаційні, структурно-денудаційні, цокольні.

Низовини переважають у північній, північно-східній та південній частинах України. На півночі розташована південна частина Поліської низовини. Її середні висоти становлять 150-200 м. Проте загальний рівнинний характер цієї низовини часто порушується горбоподібними утвореннями та валами. Придніпровська низовина фактично є продовженням рівнинних просторів Поліської низовини на лівому березі Дніпра. Її пересічні висоти 50-170 м, а найвища точка становить 236 м над рівнем моря. Причорноморська низовина має перепади висот у межах 120-150 м та закінчується стрімкими урвищами в бік моря. У південно-східній частині Закарпаття лежить Закарпатська низовина (мал. 62). Вона є частиною Середньодунайської рівнини. Висоти низовини коливаються в межах 120-150 м. Вона є слабо нахилена в бік річки Тиси.

Мал. 62. Закарпатська низовина

Височини, у тому числі кряжі, займають в Україні значні площі. На території нашої країни розташовані Волинська, Подільська (мал. 63), Хотинська, Придніпровська, Приазовська, Передкарпатська височини та Донецький кряж. Відмітки висот височин, як правило, перевищують 200 м над рівнем моря. Найвищою височиною в Україні є Хотинська, саме тут розміщена найвища точка рівнинної частини України (знайдіть її на карті). Придніпровська височина розташована на правому березі Дніпра. Вона певною мірою є проявом у рельєфі окремих структур Українського щита. Середні висоти височини коливаються від 150 до 170 м. Її найвища точка розташована в районі Канівських гір і має висоту 323 м.

Мал. 63. Гора Камула — найвища вершина Подільської височини

ТИПИ РЕЛЬЄФУ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. Як ви вже знаєте, у формуванні сучасного рельєфу найбільшу роль відіграють екзогенні сили. Під їхнім впливом утворюються різні типи генетичного рельєфу: ерозійно-акумулятивний, денудаційний, давньольодовиковий, карстовий, гравітаційний, еоловий, суфозійний, береговий, вулканогенний, техногенний. Розглянемо причини їх утворення та якими формами вони представлені у природі.

Ерозійно-акумулятивний тип рельєфу, або флювіальний (від лат. «флювіус» — течія, річка), формується під дією постійних або тимчасових поверхневих водних потоків. Потоки води змивають верхній шар ґрунту та відкладають накопичений бруд і попередньо зруйновані гірські породи. Процес руйнування земної поверхні текучою водою називають ерозією. Тимчасові потоки води, які виникають після сильного дощу й танення снігу, розмивають ґрунт, руйнують земну поверхню й утворюють яри, які згодом перетворюються в балки. Відомо, що швидкість зростання ярів є великою. В Україні є чимало територій, порізаних ярами.

Коли потоки води є постійними протягом тривалого часу (нерідко впродовж мільйонів років), наприклад рух річки, тоді подрібнені уламки гірських порід переносяться (транспортуються) на далеку відстань і відкладаються. Цей процес називають акумуляцією. У результаті ерозії та акумуляції утворюються річкові долини з ерозійними, акумулятивними та ерозійно-акумулятивними терасами, нагромаджуються дельти, як, наприклад, у гирла Дніпра та Дунаю.

Денудаційний тип рельєфу утворюється у процесі підняття земної кори та руйнування її часом. Результат такої роботи представлений у природі горбами — останцями, уступами, валами.

• Пригадайте, що таке яри та балки, останці, уступи та вали, еолові форми, дюни, каньйони, миси та затоки, кар’єри, дамби, терикони.

Давньольодовиковий тип рельєфу, або гляціальний, утворений руйнуванням земної поверхні льодовиком. Насуваючись, льодовики утворювали великі ніші в схилах гір, «виорювали» долини, надаючи їм коритоподібної форми. Найтиповіше виражені кари (ніші, борозни), цирки або амфітеатри (глибокі котловини, зайняті кригою) збереглися на Чорногорі та Свидовці (Українські Карпати). Місцева їх назва — котли. Відступаючи, льодовики залишали велику кількість грубоуламкового матеріалу. Нагромадження кам’яних брил, щебеню, піску в зоні танення криги називають мореною. Моренні рівнини поширені на Поліській низовині.

Карстовий тип рельєфу формується у процесі розчинення водою легкорозчинних порід: вапняку, крейди, солі. Якщо руйнування неглибоке, то процес має назву верхній карст, прикладом якого є долини, провали. Якщо розчиняються породи глибоко, то це — підземний карст, представлений підземними порожнинами, печерами. Такий тип рельєфу поширений у районах залягання вапнякових, гіпсових порід та кам’яної солі в Тернопільській області, на Кримському півострові.

Мал. 64. Канівські гори — природна, історико-культурна та краєзнавча пам'ятка України

Чи знаєте ви, що...

Найбільші яри, завглибшки сотні метрів, розташовані в районі м. Канева Черкаської області. Їх ще умовно називають Канівськими горами. Вони простяглися випуклою дугою завширшки 35-70 км понад Дніпром від Ржищева до гирла річки Рось. Найвищі точки розташовані неподалік с. Григорівка (242 м над р. м.) та за кілька кілометрів на південь від Канева (244 м). У межах Канева більшість гір мають власні назви: Дніпрова, Московка, Лиса, Пилипенкова, Княжа (221,2 м) та ін. На території Канівських гір — на Чернечій горі розташовані музей та могила Тараса Шевченка.

Канівські гори (мал. 64) називають «геологічним музеєм у природі». Перші юрські та крейдові відклади цього району вивчав у 1851 р. К. Феорілантов. У геологічному минулому, коли на територію України рушив льодовик, він зустрів на своєму шляху Канівське підняття, яке завадило його пересуванню. Лід своїм тиском зривав, руйнував осадові пасма, переносив їх на інше місце. Під тиском криги підняття зминалося у складки, які насувалися одна на одну. Так унаслідок тиску льодовика було порушено природні умови залягання гірських порід. Згодом потоки води розмили це підняття, утворивши Канівські гори.

Гравітаційний тип рельєфу, або зсувний, утворюється від зміщення гірських порід на схилах під дією сили тяжіння. Прикладами у природі є зсуви земної поверхні, обвалово-осипні шлейфи на схилах гір. На території України — це Південний берег Криму, правий берег Дніпра, Українські Карпати. Обвали утворюються на скелястих вершинах і крутих відкритих схилах у результаті тектонічних причин і значного зволоження схилів. Зсувні процеси пов'язані з порушенням умов залягання порід. Незважаючи на порівняно невеликі розміри валів, це небезпечні процеси для транспортних шляхів, населених пунктів, розташованих у місцях, де можливі обвали.

Еоловий тип рельєфу сформувався у процесі видування породи вітром, тобто руйнування поверхні вітром, або вітрової ерозії. Цей рельєф поширений у південних районах України, де випадає мала кількість опадів. Найбільші вітрові утворення — поодинокі піскові дюни, що трапляються на піщаних берегах морів, річок.

Суфозійний тип рельєфу утворюється у процесі просідання земної поверхні та ущільнення лесових порід на плоских вододілах. Результатом діяльності є степові «блюдця», на які можна натрапити майже на всій рівнинній території України, де поширені леси й лесовидні породи, за винятком Полісся, де залягають піски. Степові «блюдця» мають діаметр від 5 до 50 м, глибину — від 1 до 3 м. Невеликі «блюдця» заповнюються водою лише в період танення снігу або зливових дощів.

Береговий тип рельєфу спостерігається на березі водойм. До цього типу рельєфу належать Олешківські піски, утворені в результаті нагромадження осадового матеріалу водами Дніпра. Це один з найбільших піщаних масивів Європи!

Узбережжя — це місце зустрічі трьох стихій: води, суходолу та повітря. Тому природні процеси тут досить активні. Хвилі — найсильніший інструмент впливу моря або річки на берег. Під дією вітрових хвиль відбувається накопичення й перенесення дрібних частинок гірських порід. Руйнування берега та мілководдя хвилями називається абразією. Різна міцність гірських порід призводить до того, що узбережжя під дією хвиль відступають нерівномірно. Утворюються виступи (миси) або заглиблення суходолу (затоки). Найпоширеніша абразія — уздовж узбережжя Кримських гір. Унаслідок акумулятивних процесів на Азово-Чорноморському узбережжі утворюються пляжі, коси. Наприклад, Бердянська коса, Арабатська Стрілка (знайдіть їх на карті) тощо.

Вулканогенний тип рельєфу пов'язаний із давнім вулканізмом. На території України представлений грязьовими вулканами заввишки 50 м у Керчі, на Кримському півострові та зруйнованими вулканами — г. Карадаг, Аюдаг, вулканічні пасма Південного берега Криму, вулканічні хребти Українських Карпат.

Техногенний тип рельєфу є результатом діяльності людини. Вона у процесі своєї господарської діяльності змінює рельєф, створює нові типи. Прикладами є кар’єри, дамби, кургани, терикони, тераси.

Чи знаєте ви, що...

Найглибший каньйон в Україні — це Великий каньйон Криму, гігантська розколина у вапняковій долині річки Аузун-Узень на північних схилах Ай-Петринської яйли. Його розміри вражають, попри те, що він менший, ніж у річки Колорадо. Довжина Великого каньйону Криму — понад 3 км, глибина сягає 320 м. Оскільки його ширина незначна (місцями не перевищує 3 м), він може наповнюватися дощовими потоками.

РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. Рельєф земної поверхні визначає особливості території, на які обов'язково треба зважати в господарській діяльності. Від рельєфу залежить розміщення й конфігурація сільськогосподарських угідь, використання певного виду транспорту, характер меліоративних робіт, місця прокладання доріг, будівництво населених пунктів.

Наприклад, нахил поверхні впливає на умови стоку води, зволоження, інтенсивність змивання ґрунтів та утворення ярів, які зменшують площу орних земель, розрізують дороги. Від крутизни схилу місцевості залежить кут падіння сонячних променів на поверхню Землі. Південний схил — найтепліший, західний і східний мають проміжне значення. Тому тривалість безморозного періоду на випуклих формах рельєфу є більшою, ніж у видолинках.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Ендогенні сили створюють основні форми рельєфу, який в Україні представлений на 95 % рівнинами.

2. Різноманітність генетичних типів рельєфу території нашої держави пояснюється геологічними процесами.

3. У формуванні сучасного рельєфу значний вплив має господарська діяльність людини.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте основні форми рельєфу на рівнинній частині України.

2. Зазначте особливості розташування гірських пасм у Криму та Карпатах.

3. У якій частині України поширені карстові процеси?

4. Поясніть, чому текучі водні потоки утворюють різі типи рельєфу.

5. У чому виявляється вплив людини на формування сучасного рельєфу?

6. Для яких областей характерний ерозійний тип рельєфу: гірських чи рівнинних?

7. Доведіть, що рельєф рівнин продовжує змінюватися й у наш час.

8. Користуючись фізичною картою України, уміщеною у вашому підручнику (див. форзац 2) або атласі, схарактеризуйте височини, представлені на території нашої держави, укажіть їхню назву, місце розташування, найвищу відмітку висоти над рівнем моря.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.