Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини

 
 

§ 18. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини

 • Назвіть корисні копалини, які вам відомі з курсів природознавства 5 класу та географії 6 класу. Якими умовними знаками їх позначають на географічних картах?
 • Які особливості тектонічної та геологічної карти України? Як це впливає на поширення корисних копалин?

ВИДИ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Як ви вже знаєте з попередніх параграфів цього підручника, поверхня планети — її тектонічна будова й геологічна історія — формувалися в різний спосіб. Тому гірські породи й мінерали однієї місцевості можуть відрізнятися від тих, що є на сусідніх територіях. Корисні копалини — це мінеральні утворення земної кори, хімічні властивості та фізичний склад яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності. Україна багата на корисні копалини, особливо на руди чорних металів, титанові та уранові руди, вугілля, хімічну та будівельну сировину (мал. 59).

• Пригадайте, що таке ендогенні й екзогенні сили та як вони впливають на формування земної кори.

За походженням корисні копалини поділяють на: ендогенні, екзогенні та метаморфогенні. Ендогенні виникають у результаті дії внутрішніх сил, наприклад, тектонічних розломів, виливу магми, вулканізму. Основним чинником їх утворення є кристалізація магми. Так з'явилися руди й будівельні матеріали, зокрема граніти. Екзогенні корисні копалини утворюються під впливом процесів вивітрювання: з уламкового матеріалу, водних осадів і в результаті діяльності організмів. У такий спосіб з'явилися родовища нафти, вугілля, поклади солей та окремі рудні родовища. Метаморфогенні родовища були піддані повторній дії високих температур та тиску в надрах Землі, зазнавши структурних перетворень. До числа таких корисних копалин належать родовища мармуру.

Географія на щодень

Види корисних копалин

За промисловим використанням:

 • рудні;
 • нерудні;
 • паливні;
 • гідромінеральні.

За походженням:

 • ендогенні (магматичні);
 • екзогенні (осадові);
 • метаморфогенні.

ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Розташування родовищ корисних копалин безпосередньо пов'язане з геологічною історією території України та її тектонічною структурою. Зокрема, такий взаємозв'язок простежується між розташуванням рудних корисних копалин у зоні Українського щита. Ця тектонічна структура свого часу зазнавала інтрузій — виливів магми через тріщини щита, що й стало причиною утворення титанових, марганцевих, залізних, нікелевих руд. Поряд із родовищами руд інколи трапляються й поклади корисних копалин осадового походження, зокрема бурого вугілля. Поясненням цьому є те, що структури Українського щита, який розбитий на блоки, не є ідеально рівними. Його прогини в процесі геологічної історії поповнювалися осадовим матеріалом.

Своєрідним антиподом Українського щита є Дніпровсько-Донецька западина (за геологічною термінологією — Дніпровсько-Донецький авлакоген). Ця тектонічна структура є класичним виявом прогину. Тобто в ній у процесі геологічної історії акумулювались осадові відклади, тому вона характеризується покладами нафти, природного газу та вугілля. Схожі характеристики має й Передкарпатський прогин.

На окремих ділянках узбережжя Чорного моря наявні молоді за віком корисні копалини — вапняк і кам’яна сіль. Вони утворилися в тих місцях, де море відступало.

ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. Паливними корисними копалинами називаються такі, які виділяють велику кількість енергії під час згоряння. На території України вони поширені нерівномірно — здебільшого приурочені до западин та прогинів Східно-Європейської платформи. Як уже зазначалося, прогини Українського щита заповнені буровугільними відкладами, сукупність яких утворює Дніпровський буровугільний басейн. Донецько-Придніпровський регіон також є результатом заповнення западини, у товщах якої накопичилися запаси нафти та газу осадовим матеріалом (мал. 65).

Картографічний навігатор

Мал. 65. Карта корисних копалин України

 • 1. Назвіть місця залягання паливних корисних копалин України. Поясніть, як їх розташування пов'язане з геологічною історією та тектонічною будовою.
 • 2. Назвіть родовища корисних копалин, розміщених на Українському щиті.
 • 3. Зазначте корисні копалини, які утворилися в результаті інтрузій.
 • 4. Покажіть район поширення залізних і марганцевих руд; руд чорних і кольорових металів.
 • 5. Схарактеризуйте закономірність розташування в Україні нерудних корисних копалин. (Завдання 3-5 виконуються після опрацювання §19).

До паливних ресурсів нашої країни належать діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, сланцевого газу, торфу, горючих сланців (табл. 6). Їхнє розміщення, насамперед, пов'язане з геологічною будовою. Паливні ресурси мають осадове походження, тому приурочені до чохлів давніх та молодих платформ, а також до крайових гірських прогинів.

В Україні зосереджені значні поклади кам’яного вугілля. Основний вугільний басейн країни — Донецький (Донбас). Він займає площу більш як 40 тис. км2 на сході країни. У Донбасі розвідано понад 300 родовищ вугілля, зокрема коксівного та антрациту. Проте глибина залягання вугільних пластів іноді досягає 1 км. Потужність пластів мала. Усе це робить донецьке вугілля дуже дорогим. Але за своєю якістю воно не має аналогів ані в Україні, ані в Європі. Основні родовища Донбасу: Донецьке, Єнакіївське, Макіївське, Червоноармійське, Стаханівське, Краснодонське, Першотравенське, Павлоградське та ін.

• Пригадайте, хто з українських учених у 1722 р. узагальнив дані про родовища кам’яного вугілля й відкрив нові його поклади. Де це відбулося та яку сучасну назву має це місце?

На заході України розташований Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Глибина залягання вугільних пластів тут менша, ніж на Донбасі, але їхня потужність також мала. Основні родовища: Нововолинське, Забузьке, Сокальське, Межиріченське.

Чи знаєте ви, що...

Українське кам’яне вугілля, 1/3 частка якого є коксівним, за своєю енергетичною якістю не має аналогів у Європі. Основні вугільні басейни країни: Донецький і Львівсько-Волинський.

Таблиця 6. Основні родовища паливних корисних копалин

Назва

Басейн, область або регіон

Родовища

Кам'яне вугілля

Донбас

Донецьке, Єнакіївське, Макіївське, Краснодонське, Павлоградське, Петропавлівське та ін.

Львівсько-Волинський

Нововолинське, Забузьке, Сокальське та ін.

Буре вугілля

Дніпровський

Бандурівське, Морозівське, Семенівсько-Олександрівське, Синельниківське та ін.

Нафта і природний газ

Східний

Нафтові: Глинсько-Розбишівське, Леляківське, Гнідинцівське, Качанівське, Радченківське;

газові: Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське, Качанівське, Гнідинцівське

Західний

Нафтові: Битків-Бабчинське, Долинське, Орів-Уличнянське; газові: Рудаківське, Дашавське, Калуське

Південний

Газові: Глібівське, Тетянівське, Фонтанівське, Джанкойське, Голіцинське та ін.

Озокерит

Західний

Бориславське, Трускавецьке, Дзвиняцьке

Торф

Торфовидобування ведеться в 14 областях України, в основному на Поліссі

Турське, Ратківське, Поліське, Супоївське та ін.

Горючі сланці

Кіровоградська, Черкаська

Бовтиське

Картографічний навігатор

Мал. 66. Карта «Перспективні райони видобування сланцевого газу в Україні»

 • 1. Схарактеризуйте особливості розташування родовищ сланцевого газу в Україні.
 • 2. Спрогнозуйте, як може змінитися економічна ситуація в Україні в результаті налагодження видобування сланцевого газу в промислових масштабах.

Згідно з міжнародними та вітчизняними дослідженнями, обсяг сланцевого газу в надрах нашої держави становить 1,2-5 трлн м3. За цими показниками Україна посідає четверте місце в Європі після Польщі, Франції та Норвегії. Дізнайтеся в Інтернеті, що таке сланцевий газ та які особливості його видобування. Вивчіть думки й дайте свою оцінку щодо впливу видобування та використання сланцевого газу на довкілля. (Ключові слова для пошуку в Інтернеті — сланцевий газ.)

Буре вугілля має нижчу теплотворну здатність, ніж кам’яне, проте воно використовується як паливо для окремих теплоелектростанцій та опалення житлових і нежитлових приміщень. Україна має значні поклади бурого вугілля. Основні його запаси зосереджені в межах Дніпровського буровугільного басейну, розташованого переважно на Правобережжі України. Басейн поділяють на 12 буровугільних районів, у яких налічується понад 100 родовищ. Найбільше таких родовищ у Кіровоградській (29), Дніпропетровській (19) та Черкаській (5) областях. Із перелічених тільки в дев'яти видобувають вугілля.

Поклади нафти і природного газу в Україні обмежені, хоча наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Передкарпаття було відомим у світі регіоном нафтовидобування. Запаси нафти старих промислових районів — Західного (Карпатського) нафто-газового регіону — майже вичерпалися. Сьогодні зростає роль Східного (Донецько-Придніпровського) нафто-газового регіону. А найбільш перспективним для видобування нафти й газу в Україні є Південний (Причорноморсько-Кримський) нафто-газовий регіон. Нині здійснюється геологічне розвідування шельфової зони Чорного й Азовського морів, Причорноморської низовини, де останніми роками видобувають промислову нафту.

Найбільшими нафтовими родовищами Східного (Донецько-Придніпровського) регіону є: Леляківське, Радченківське, Глинсько-Розбишівське, Гнідинцівське. У Передкарпатті (Західний регіон) промислове значення мають Битків-Бабчинське, Долинське та Орів-Уличнянське родовища. Нафтові родовища в Південному регіоні в основному пов'язані із шельфовою зоною. Їх освоєння ускладнене відсутністю відповідних технологій у нашій країні, хоча в перспективі вони можуть давати великі обсяги цінної сировини.

Найбільша газоносна область (понад 90 % загального видобутку газу в Україні) виявлена в межах Східного нафто-газоносного регіону — у Дніпровсько-Донецькій западині. Загалом виявлено 111 родовищ, загальні запаси газу в яких становлять 785,4 млрд м3. Найбільші з них — Шебелинське (80 % усіх запасів газу) та Західнохрестищенське родовища, що на Харківщині, Гнідинцівське — на Чернігівщині. У Передкарпатті природний газ почали видобувати в 1873 р. на території м. Станіслава (тепер Івано-Франківськ). Нині найбільшими газовими родовищами Західного регіону є Дашавське, Калуське, Рудківське. У Південному регіоні відкрито й експлуатуються 17 газових родовищ із загальними запасами газу до 14,3 млрд м3. Найбільші з них — Голіцинське, Джанкойське, Глібівське, Оленівське.

Торфові родовища в Україні розташовані в 14 областях. Торф здавна видобувають на Поліссі. Частково використовують як паливо. Нині його вважають цінним органічним добривом. Поклади горючих сланців в Україні є дуже незначними. Найбільшим сланцевим родовищем є Бовтиське в Кіровоградській області.

Отже, Україна з паливних ресурсів найкраще забезпечена кам’яним і бурим вугіллям. Водночас наша країна відчуває гострий дефіцит нафти та природного газу, тому значну їх частину імпортує.

Чи знаєте ви, що...

Торф — один з найдавніших паливних ресурсів. Він описаний ще в наукових джерелах часів Римської імперії. Торфовищами вкрито близько 3 % поверхні планети! Лише 7 % з них розробляються. Розрізняють 20 різновидів торфу залежно від того, залишки яких рослин його сформували. Як правило, це білі та зелені мохи, хвощі, осоки, очерет, рогоза, верес, лохина, береза, вільха, верба. Родовища торфу пов'язані із заболоченими територіями. Торф використовують в енергетиці, як добриво в сільському господарстві. Здавна відомі його лікувальна та знезаражувальна дії.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Корисні копалини — це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад та фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності.

2. Розташування родовищ паливних корисних копалин пов'язане з історією геологічного розвитку й тектонічною будовою території України.

3. До паливних ресурсів України належать родовища кам’яного та бурого вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючих сланців.

4. Надра нашої держави багаті на вугільні родовища й бідні на нафту та природний газ.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які розрізняють види корисних копалин за способом утворення та використання?

2. Поясніть взаємозв'язок між розташуванням родовищ паливних корисних копалин та історією геологічного розвитку й тектонічною будовою території України.

3. Схарактеризуйте рівень забезпеченості України паливними ресурсами.

4. Позначте на контурній карті основні родовища паливних ресурсів, зазначених у таблиці 6 (с. 80).

5. Підготуйте виступи на теми:

група 1 — промислове використання різних марок кам’яного вугілля;

група 2 — перспективи видобування нафти та природного газу на українському шельфі Чорного моря;

група 3 — господарське значення карпатських родовищ озокериту.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.