Чинники, що формують клімат України

 
 

§ 21. Чинники, що формують клімат України

 • Пригадайте визначення понять: «клімат», «кліматотвірні чинники».
 • Як змінюється клімат унаслідок перерозподілу сонячної енергії?

ОСНОВНІ КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. Особливості клімату в Україні, як і на Землі загалом, визначають три основні чинники: сонячна енергія, циркуляція повітряних мас, підстильна поверхня (мал. 72). Взаємодія цих чинників «розкручує маховик» світового клімату — планетарного явища, у якому задіяні елементи всіх земних сфер.

• Назвіть відомі вам кліматичні пояси.

Мал. 72. Чинники, що формують клімат

Взаємодія кліматотвірних чинників виявляється у формуванні кліматичних поясів, які мають зональний характер розташування. Загалом на планеті налічують 13 кліматичних поясів. Україна розташована в межах двох із них. Переважна частина території нашої держави лежить у помірному кліматичному поясі, лише Південне узбережжя Криму — у субтропічному.

РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. Сонце — основне джерело енергії для всіх природних процесів на планеті. Як ви вже знаєте, від висоти Сонця над Землею залежить, у якій кількості тепло потрапляє на поверхню: що ближче до екватора, то кут падіння його променів збільшується до 90° (на екваторі, у дні сонцестояння). На території України, яка розташована в помірному кліматичному поясі, кут падіння сонячних променів незначний.

• Пригадайте, як змінюється кількість тепла, яке надходить на земну поверхню, залежно від кута падіння сонячних променів.

Розподіл сонячної радіації (тепла і світла, випромінених Сонцем) по поверхні України змінюється залежно від широти місцевості. Менше тепла отримує північна частина, більше — південна, оскільки полуденна висота Сонця тут вища. Відповідно кількість сонячної енергії, яку отримує Кримський півострів, є значно більшою за ту, яка надходить до крайніх північних районів України. На півдні України основні об'єми сонячної радіації надходять із травня по вересень, коли збільшується тривалість світлої частини доби (мал. 73).

До земної поверхні надходить пряма сонячна радіація у вигляді променів безпосередньо з поверхні Сонця й частина розсіяної сонячної радіації — тієї, що розсіюється наявними в атмосфері водяною парою, пилом, газами, а також хмарами. Пряма та розсіяна радіація, що надходить на земну поверхню, називається сумарною сонячною радіацією.

Картографічний навігатор

Мал. 73. Карта показників сонячної радіації на території України

 • 1. Визначте, які райони України отримують найбільшу, а які — найменшу кількість сумарної сонячної радіації.
 • 2. Яку кількість сумарної сонячної радіації отримує та частина України, де розташований ваш населений пункт?

Сумарна радіація розподіляється по земній поверхні не суворо зонально. Її надходження залежить також від хмарності та прозорості атмосфери. Тому західні території України, де спостерігається більше хмарних днів, отримують протягом року менше сумарної сонячної радіації, ніж східні на тих самих широтах. Річна кількість сумарної сонячної радіації, яку вимірюють в мегаджоулях (МДж) на квадратний метр, у межах України змінюється від 3500 МДж/м2 (у північно-західних районах) до 5200 МДж/му південній частині Кримського півострова.

ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯНИХ МАС. Як вам уже відомо, планетарні пояси високого й низького тиску в тропосфері спричиняють формування потужних колоподібних потоків — ланок атмосферної циркуляції. Кожна з таких ланок переміщує повітряні маси — великий об'єм повітря, що має відносно однорідні властивості й рухається єдиним потоком. Переміщуючись на великі відстані, повітряні маси зберігають свої властивості: температуру та вологість. Певних властивостей повітряні маси набувають у районах свого формування. Повітряна маса вважається теплою, якщо вона рухається на холоднішу ділянку земної поверхні. Холодною повітряну масу називають тоді, коли вона рухається на теплішу ділянку земної поверхні. При цьому властивості повітряної маси можуть поступово змінюватись. Наприклад, тепла повітряна маса поступово охолоджується, а волога стає сухою. Виокремлюють чотири географічні типи повітряних мас (за географічною широтою їх формування): екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Усі типи повітряних мас, крім екваторіального, поділяють на підтипи — морський і континентальний. Морський підтип формується над океанами, а континентальний зазвичай — над материковим суходолом.

• Пригадайте, як впливає на перерозподіл тепла й вологи циркуляція повітряних мас.

ГЕОгалактика

Повітряні маси можуть стимулювати й природні аномалії. У серпні 2010 р. в Луганську була зафіксована найвища за 100 років температура повітря (+41,3 °С). «Щедрі» на погодні аномалії були й січень—лютий 2012 р., коли Україну накрили шторми й тріскучі морози. Тоді замерзло Азовське море, а налипання снігу на дротах і деревах місцями сягало 68 мм. За словами синоптиків, такого явища не спостерігалося з 1881 р. Поміркуйте, що могло стати причиною таких явищ.

Особливості атмосферної циркуляції над територією України залежать від трьох типів повітряних мас: помірних, арктичних і тропічних. Вони можуть значною мірою змінювати погодні умови того чи іншого району. Так, наприклад, надходження арктичних повітряних мас улітку призводить до значного похолодання, а надходження тропічних повітряних мас узимку — до значного потепління.

АТМОСФЕРНИЙ ФРОНТ. Раптову значну зміну погоди впродовж одного дня зумовлюють атмосферні фронти. Атмосферний фронт — це смуга, що розділяє різні за властивостями повітряні маси. Ширина фронтів сягає кількох десятків кілометрів. На фронтах завжди відбувається зміна температури, тиску повітря, хмарності — тобто зміна погоди. Якщо зустрічаються близькі за своїми властивостями повітряні маси, то атмосферний фронт не виникає й погода не змінюється.

Розрізняють такі види атмосферних фронтів: арктичний (антарктичний) — відокремлює арктичне повітря від помірного; помірний — відокремлює помірне повітря від тропічного, тропічний — відокремлює тропічне повітря від екваторіального (мал. 74). Чи може виникнути атмосферний фронт усередині одного типу повітряної маси? Так, якщо зустрінеться морське й континентальне повітря.

Мал. 74. Види атмосферних фронтів залежно від повітряних мас, які вони відокремлюють

Атмосферні фронти характерні для позатропічних широт. Особливо часто вони виникають у помірних широтах. Довжина лінії фронту дорівнює сотням і навіть тисячам кілометрів. Розрізняють тепліхолодні та малорухливі фронти. За умови змикання ділянок теплого і холодного фронтів формується фронт оклюзії. Атмосферні фронти зароджуються і розвиваються в тропосфері, з ними пов'язані різкі похолодання чи потепління.

ЦИКЛОНИ ТА АНТИЦИКЛОНИ. На межі атмосферних фронтів зароджуються циклони — найбільші атмосферні вихори на планеті. Їхній розмір коливається від сотень до кількох тисяч кілометрів у діаметрі. Повітря в циклоні рухається по спіралі, від окраїн до центра — області низького тиску. Утворення циклону розпочинається із взаємодії теплої й холодної повітряних мас. При цьому частина теплого повітря проникає в середину холодного. Тепле повітря, як більш легке, починає інтенсивно підніматися (висхідний рух) й одночасно обертатися. Утворюється гігантський повітряний вир (мал. 75). У Північній півкулі його спіраль закручується проти годинникової стрілки, а в Південній — за нею. З підняттям угору повітря охолоджується, з водяної пари утворюються хмари, з яких випадають опади у вигляді дощу, граду чи снігу. Тож циклони завжди приносять хмарну, дощову погоду. Улітку циклони спричинюють похолодання, узимку — потепління. Циклони мають велику швидкість руху і спричинюють зміну погодних умов: можуть «зіпсувати» погоду на два-три дні або ж на кілька тижнів.

Мал. 75. Схема утворення циклону Північної півкулі

Антициклон — це величезний низхідний атмосферний вихор. Повітря в ньому рухається по спіралі, віддаляючись від центра вихору, де розташована область високого тиску (мал. 76). Антициклони несуть суху й сонячну погоду, адже для них характерне інтенсивне опускання повітря. При наближенні до земної поверхні таке повітря нагрівається, хмари розсіюються й опади не утворюються. Встановлюється стійка, ясна й маловітряна погода. Швидкість руху антициклонів становить 35 км/год.

Мал. 76. Схема утворення антициклону Північної півкулі

Антициклони іноді охоплюють великі площі та діють тривалий період часу. Наприклад, над територією України, як і всієї Східноєвропейської рівнини, у 2010 р. кілька місяців діяв антициклон, що призвів до затяжної засухи та піків високої температури. Наприклад, у м. Луганську вона перевищувала 40-градусну відмітку.

Чи знаєте ви, що...

У середньому за рік на території України 63 % діб панують антициклони, 37 % — циклони.

Узимку над північною частиною Атлантичного океану розташовується різко виражений Ісландський циклон. Область зниженого тиску поширюється на західні окраїни Європи. Азорський максимум узимку розташовується у районі паралелі 30°, а фронт помірних широт — у районі 40°. Оскільки в помірному поясі переважає західне перенесення повітряних мас, над Україною, як і над усією територією Євразії, створюються умови для утворення південно-західних і західних вітрів, які мають циклонний характер і приносять на суходіл зі сторони Атлантики маси відносно теплого та вологого морського повітря помірних широт. На кордонах між різними типами повітряних мас утворюються атмосферні фронти, що взимку приносять на територію України доволі часті відлиги.

Улітку Ісландський мінімум виражений слабше, ніж узимку, а Азорський максимум посилюється й поширюється на північ, захоплюючи всю Південну й навіть частину Середньої Європи. Полярний фронт зміщується до півночі. В Арктиці існують області підвищеного тиску. Між двома областями високого тиску розміщується область зниженого тиску, що охоплює північну частину Європи. У цій смузі розвивається циклонічна діяльність. Улітку над Україною переважають західні й північно-західні напрями повітряних мас. Завдяки більшому випаровуванню в теплу пору року, вологу на територію України можуть приносити й ті повітряні маси, які сформувалися над Середземним та Чорним морями.

У межах кожного поясу в Євразії кліматичні умови змінюються під час руху із заходу на схід. Західні окраїни характеризуються порівняно невеликими річними коливаннями температур. Опади випадають протягом усього року. Тут формується морський клімат. Далі на схід річні амплітуди температур зростають, зменшується кількість опадів. За таких умов формуються континентальні типи клімату. На східних, південно-східних і південних узбережжях клімат мусонний.

Між 30° та 60° помітне переважання західних вітрів (західний перенос повітряних мас), тому територія України здебільшого перебуває під впливом Атлантики. У зимовий період південна частина потрапляє під вплив східних вітрів, бо територією нашої країни проходить важлива кліматична межа, так звана вісь Воєйкова (Луганськ — Дніпро — Балта). Південніше неї взимку дмуть східні та південно-східні вітри, а північніше домінують західні вітри. Улітку дія осі дещо послаблюється.

Характер атмосферної циркуляції над територією України визначається зміною циклонів й антициклонів та надходженням різних повітряних мас.

ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ. Характер підстильної поверхні — неоднорідність земної поверхні, що отримує й перетворює сонячне тепло та перерозподіляє вологу. Істотний вплив на клімат має чергування водної поверхні й суходолу та рельєфу. У гірських районах температура повітря нижча, ніж на прилеглих рівнинах, тому в горах зростає кількість атмосферних опадів, при цьому переважна більшість опадів випадає на схилах, звернених до вологих повітряних мас.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Основним кліматотвірним чинником є сонячна радіація.

2. У циркуляції повітряних мас на території материка важливу роль відіграють області високого та низького тиску. Особливо стійкими є Арктичний, Азорський та Азіатський максимуми.

3. Атмосферний фронт — це смуга, що розділяє різні за властивостями повітряні маси.

4. Циклон — це область зниженого тиску в атмосфері, який має вигляд вихору й у Північній півкулі переміщується проти годинникової стрілки.

5. Антициклон — це область підвищеного тиску в атмосфері у вигляді вихору, що має великий діаметр (100 — 5000 км) і в Північній півкулі переміщується за стрілкою годинника.

6. Для Євразії важливе значення має підстильна поверхня. Відсутність гір на півночі материка дає змогу вільно проходити арктичним повітряним масам до центральних районів Азії.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Доведіть, що сонячна радіація — це найголовніший кліматотвірний чинник.

2. Як відбувається розподіл зон високого та низького тиску на території Євразії?

3. Як впливає на формування клімату України Ісландський мінімум?

4. Схарактеризуйте значення підстильної поверхні як кліматотвірного чинника.

5. Яке значення осі Воєйкова у формуванні кліматичних особливостей України?

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.