Статево-віковий склад населення

 
 

§ 46. Статево-віковий склад населення

 • Поміркуйте, де більша кількість дітей у співвідношенні до загальної кількості населення: у Європі, США чи країнах Африки.

СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. Незважаючи на те, що на кожні 100 дівчаток народжуються близько 107 хлопчиків, статевий склад населення у країнах світу є доволі різним. Так, у країнах Європи та Північної Америки чисельно переважають жінки. У країнах Африки, Латинської Америки, Австралії та Океанії кількість чоловіків і жінок приблизно однакова. У країнах Азії, особливо в Китаї та Індії, помітно переважають чоловіки, що пов'язано з проблемним становищем жінки в суспільстві та сім'ї (ранні шлюби, багатодітність в умовах злиденності й хвороб).

• Пригадайте, які регіони світу є найбільш населеними.

Кожному типу відтворення населення відповідає свій тип вікового складу. Вікова структура населення країн визначається розподілом населення за віковими групами. Вік є основним критерієм для визначення економічно активного населення — трудового ресурсу країни. Загальна кількість економічно активного населення світу становить понад 2 млрд осіб (в Україні — майже 30 млн осіб). Деякі країни й регіони дуже різняться між собою за цим показником. Це залежить від рівня соціально-економічного розвитку країни, ступеня зайнятості жінок у виробництві, вікового складу населення. Для вивчення природного руху населення будують статево-вікові піраміди. Вони відображають розподіл населення за віком та статтю. У країн з високим природним приростом основа піраміди буде широкою. Україна, як ви вже знаєте, має від'ємний природний приріст, тому основа її піраміди звужена (мал. 152). Піраміда також ілюструє співвідношення чоловічого та жіночого населення.

У світі вікова структура населення «наймолодша» в Африці. До того ж, тут немає явно вираженої тенденції до старіння народів. Дуже неоднорідне за віковою структурою населення країн Америки. У Латинській Америці значна частина статево-вікової піраміди — це діти віком до 15 років. Велика частка дітей також у Палестині — 51 %. «Найстаріша» вікова структура населення в Північній Америці, особливо в США, Канаді, та Європі: дітей до 15 років лише 22 %, людей працездатного віку — 62-64 % і високий відсоток населення похилого віку — 15-17 %.

«Наймолодшими» країнами світу, крім Палестини, є африканські Уганда, Бенін, Нігер, Замбія. «Найстарішими» країнами світу — Італія, Греція, Швеція, Японія, Іспанія. Дізнайтеся, чому їх так називають. Для цього з'ясуйте за допомогою джерел Інтернету, якою є частка дітей і людей похилого віку в чотирьох (на вибір) зазначених країнах.

На характер статево-вікових пірамід впливає також середній шлюбний вік. Він відрізняється в країнах Європи, Азії та Африки. Наприклад, у Китаї чоловіки одружуються в середньому у 25 років, а жінки — у 22, в Ефіопії відповідно — у 23 та 19, у Швейцарії — у 27 та 23, а на Ямайці — у 33 та 32.

У результаті цього в країнах Європи, США, Канаді, Австралії, Ізраїлі виникла демографічна проблема — «старіння нації», коли збільшується відсоток літніх людей. Це явище спостерігається в багатьох економічно розвинених країнах, де частка працездатного населення становить 50-60 % і постійно знижується. Причому не за рахунок збільшення природного приросту (він у цих країнах низький, нульовий або від'ємний), а за рахунок збільшення частки людей похилого віку. Демографічну проблему «старіння нації» слід розв'язувати на державному рівні. Зокрема, заохочувати молоді сім'ї до народження більшої кількості дітей.

У країнах із низьким рівнем економічного розвитку на вікову структуру впливає відносно висока смертність населення. Її рівень спричиняють демографічні, соціальні, економічні та екологічні чинники. Серед них — низький рівень життя, недостатнє медичне забезпечення, забруднення довкілля, висока дитяча смертність. Високі показники смертності зумовлюють невисокі показники тривалості життя, які є значно нижчими від середньоєвропейських.

Дуже серйозною проблемою є дитяча смертність. У розвинених країнах її показники в десятки разів нижчі, ніж у країнах, що розвиваються. Зокрема в Японії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Сингапурі — найнижчий рівень дитячої смертності: чотири особи на 1000. В Афганістані, Нігері та Анголі цей показник перевищує 160, а в Сьєрра-Леоне — 180. На низький рівень таких показників дуже впливає чисельність лікарів у країні. Високим він є в Італії, Україні, Іспанії, Чехії — відповідно 570, 455, 420, 385 на 100 тис. осіб. Майже позбавленими медичного обслуговування є мешканці Ефіопії та Анголи, де відповідно три-чотири лікаря на 100 тис. осіб.

ВІКОВА ТА СТАТЕВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вікова структура населення України є регресивною, тобто люди старшого віку переважають над кількістю молоді. Одночасно гостро стоїть проблема «старіння нації»: частка людей похилого віку почала невпинно збільшуватися відносно молоді, а частка дітей скорочується за рахунок зниження рівня народжуваності. На кількість населення впливає й середня тривалість життя людей.

Вікова структура населення України:

 • діти і підлітки (від 0 до 15 років) — 20 %;
 • працездатне населення (чоловіки від 15 до 60 років) — 57 %;
 • люди похилого віку — 23 %.

Мал. 152. Статево-вікова піраміда населення України, 2013 р.

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Як уже зазначалося, демографічні показники різних регіонів нашої держави відрізняються. Зокрема, найвищий рівень народжуваності фіксується в Закарпатській області. Відносно високим для України цей показник є у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Одеській, Київській, Кіровоградській областях та в м. Києві. Найнижчим — у Сумській, Чернігівській та Луганській областях.

У різних регіонах України відповідно своя вікова структура населення. У Києві, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській областях та Криму переважають люди старшого віку. А у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях — населення віком до 15 років. Відрізняється й віковий склад сільського та міського населення. Серед мешканців села вищою є частка людей похилого віку.

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), останнім часом середня тривалість життя у світі збільшилася на шість років. Сьогодні очікувана середня тривалість життя чоловіків у світі становить 68, а жінок — 73 роки. Проте у країнах, що розвиваються, ці показники є нижчими. Наприклад, тривалість життя чоловіків і жінок Мозамбіку відповідно становить 41 та 40, в Анголі — 37 та 39 років. Нижчими за загальносвітові є показники Бангладеш, де середній вік чоловіків — 58, а жінок — 63 роки. Проте в Японії, країнах Європи, США, Канаді, Австралії середній вік мешканців перевищує 80 років або наближається до цього показника. Найвищі вікові показники мають Японія та Швейцарія.

Показник середньої тривалості життя в Україні наближається до середньосвітового. Жінки нашої держави живуть у середньому 75, а чоловіки — 62 роки.

Україна і світ

У Японії кількість осіб віком понад 100 років перевищує 32 тис. Чимало 100-річних людей живуть у Грузії, Азербайджані та Греції. Україна традиційно є країною довгожителів. У 2012 р. в нашій країні кількість довгожителів (віком більш як 90 років) становила 111 тис.! Це більше, ніж населення м. Умань Черкаської області, або майже така сама кількість людей, що нині живе в м. Бровари неподалік Києва.

Чи знаєте ви, що...

Серед довгожителів є свої рекордсмени. Зокрема, перше місце серед жінок досягнуто Жанною Луїзою Кальман (Франція), яка прожила 122 роки. Найтриваліший показник серед чоловіків встановив Сигеті Ідзуні (Японія) — 120 років. Звісно, ці рекорди не є «вічними».

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Найбільша кількість молодого населення спостерігається в африканських країнах та більшості країн Азії.

2. Вікова структура України є близькою до середньоєвропейських показників.

3. У нашій країні, як і в усій Європі, постійно збільшується частка людей похилого віку. Це явище має назву «старіння нації».

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте статево-віковий склад світу та України.

2. Поміркуйте, які заходи необхідно здійснювати для поліпшення демографічної ситуації в нашій країні.

3. Оцініть роль медичного забезпечення в розв'язанні демографічних проблем у світі.

4. Як ви вважаєте, які чинники є визначальними для досягнення високих показників тривалості життя: соціально-економічні чи еколого-біологічні?

5. Можливо, серед ваших близьких є довгожителі. Доповніть ними цей список:

• Серед довгожителів України були й історичні постаті. Наприклад, кошовий отаман Війська Запорозького Петро Калнишевський (1691-1803 рр.) помер на 113-му році життя. Славний отаман народився в селі Пустовойтівка (тепер Роменського району Сумської області).

• У 2007 р. найстарішою людиною на Землі був Григорій Нестор — мешканець с. Старий Яричів Львівської області. Він помер у віці 116 років. За цим показником ним досягнуто дві позначки: сьоме місце у світі та друге серед чоловіків планети.

• У 2014 р. в селі Хотимир Івано-Франківської області Катерину Козак визнали найстарішою мешканкою планети. Вона прожила 117 років (14.02.1897-13.03.2014).

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

Для виконання цієї практичної роботи вам знадобиться: учнівський атлас, карта населення України, статистичний матеріал.

1. Ознайомтеся з віковою структурою України (мал. 139, с. 179). Визначте, до якого типу вона належить.

2. Спробуйте пояснити причини зниження частки молодшої вікової групи населення України.

3. Зазначте й поясніть відмінності у віковій структурі міського й сільського населення нашої держави.

4. Проаналізуйте статево-вікові піраміди двох зарубіжних країн:

група 1 — Великої Британії та Японії (мал. 153, 155);

група 2 — Німеччини та Індії (мал. 154, 156).

5. Зазначте, які є демографічні проблеми в цих країнах, і запропонуйте шляхи їх подолання.

Мал. 153. Статево-вікова піраміда населення Великої Британії

Мал. 154. Статево-вікова піраміда населення Німеччини

Мал. 155. Статево-вікова піраміда населення Японії

Мал. 156. Статево-вікова піраміда населення Індії

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.