Топографічні карти та їх практичне використання

 
 

§ 6. Топографічні карти та їх практичне використання

• Чим відрізняються топографічні карти від інших карт?

• Чи відрізнятимуться умовні знаки на топографічних та оглядових картах?

1. Значення топографічних карт

Топографічні карти — це детальні загальногеографічні карти (масштабом від 1 : 200000 і більше), що містять великий обсяг інформації про розміщення та властивості найважливіших природних і суспільних об’єктів місцевості (рельєф, гідрографічну мережу, основні риси рослинності, населені пункти тощо). Ці об’єкти позначають загальноприйнятими умовними знаками.

Топографічні карти мають велике практичне значення для різних видів господарської діяльності (проектування населених пунктів, садиб, промислових підприємств, шляхів, землевлаштування та лісовлаштування тощо). Також вони є незамінними у військовій справі, науці (зокрема для нанесення результатів польових фізико-географічних, геологічних та інших досліджень), для орієнтування на місцевості під час туристичних походів тощо.

2. Що відображено на топографічних картах

Сукупність відомостей про місцевість, відображених на карті, називається змістом топографічної карти. Для читання її змісту необхідно знати спеціальні умовні знаки.

Ознайомтеся з умовними знаками топографічної карти в атласі. Знайдіть приклади умовних знаків, що нагадують форму предметів, які вони зображують.

Для наочності карту виготовляють із застосуванням певних кольорів. Так, ліси, чагарники, парки, сади заведено позначати зеленим кольором, води — блакитним, шосейні шляхи — червоним, горизонталі — світло-коричневим, змінені людиною форми рельєфу — чорним.

3. Вимірювання напрямків за топографічною картою

Топографічні карти — це своєрідні путівники. Як ними потрібно користуватися, щоб не загубитися під час туристичного походу?

За допомогою топографічної карти здійсніть уявний похід.

Цифрами позначено:

1 — внутрішня рамка карти

2 — мінутна рамка

3 — зовнішня рамка

4 — підписи значень довготи та широти кутів рамки

5 — підписи кілометрової сітки

Мал. 6.1. Рамка топографічної карти

Мал. 6.2. Фрагмент топографічної карти

Мал. 6.3. Географічний і магнітний азимути

Спочатку слід порівняти карту з місцевістю, знайти точку свого місця перебування та зорієнтувати топографічну карту відносно добре видимих на місцевості об’єктів. Після цього можна рухатися незнайомою місцевістю від орієнтира до орієнтира.

Пригадайте, що таке географічний (дійсний) меридіан.

На топографічній карті географічним меридіаном є бічна рамка, яка показує точний напрямок «південь — північ» (мал. 6.1).

За картою за допомогою транспортира можна визначити географічний азимут — кут, відкладений за годинниковою стрілкою між північним кінцем географічного меридіана й напрямком на певний орієнтир.

1) Пригадайте, яким сторонам горизонту відповідають азимути 90°, 180°. Якому азимуту відповідає напрямок на захід?

2) Визначте приблизний азимут та напрямок руху від Говерли до Петроса.

Магнітний азимут — це кут між напрямком магнітного меридіана (на північний магнітний полюс) і напрямком на предмет, виміряний за компасом і відкладений за годинниковою стрілкою.

Кут між дійсним і магнітним меридіанами називають магнітним схиленням. Магнітне схилення від дійсного меридіана на схід називається східним (додатним, зі знаком «+»), а на захід — західним (від’ємним, зі знаком «-»). Магнітне схилення подається в легенді топографічної карти.

Величина магнітного схилення вказується в нижній частині карти. Знаючи магнітне схилення при орієнтуванні, слід вносити відповідні виправлення.

Визначте за схемою (мал. 6.3) величину магнітного схилення.

Задача. Східне магнітне схилення (8), указане на топографічній карті, становить 2°15'. Дійсний азимут (АД) на пункт К — 82°15/. Визначте магнітний азимут (АМ) на точку К.

Відповідь: магнітний азимут на точку К становить 80°.

Мал. 6.4. Перші 6-градусні зони із шістдесяти

4. Вимірювання відстаней і висот

Щоб за топографічною картою визначити дійсні відстані на місцевості за прокладеним азимутом, слід циркулем виміряти відстань на карті. Отриману відстань прикладають до лінійки (відстань визначають із точністю до міліметра). Цю цифру помножують на величину масштабу карти й отримують дійсну відстань.

Задача. Масштаб карти 1:25000 (тобто в 1 см — 250 м). Виміряна циркулем відстань між точками А і Б становить 54 мм (5,4 см). Визначте відстань на місцевості.

Розв’язання

250 м • 5,4 см = 1350 м.

Відповідь: відстань на місцевості становить 1350 м.

1) Яку висоту називають абсолютною, а яку — відносною?

2) На топографічній карті в атласі (або мал. 6.1) знайдіть найнижчу точку місцевості та найвищу точку цієї ділянки земної поверхні. Визначте відносну висоту найвищої точки над найнижчою.

5. Прямокутні координати та їх визначення

Елементом топографічної карти є прямокутна (кілометрова) сітка, яка дозволяє встановити прямокутні координати будь-якої точки на карті.

Із метою створення топографічних карт земна поверхня розподіляється за меридіанами на зони (кожна — шириною по 6°). Осьовим меридіаном є серединний меридіан у кожній 6-градусній зоні (мал. 6.4). Прямокутні координати будь-якої точки на топографічній карті визначаються за перетином двох перпендикулярних прямих — осі X (спрямованої вздовж осьового меридіана 6-градусної зони) та осі Y (паралельної до екватора). Осі X і Y (осьовий меридіан і екватор) при проектуванні зони на поверхню циліндра стають прямими взаємно перпендикулярними лініями. Точка перетину осьового меридіана та екватора є початком прямокутних координат кожної зони (мал. 6.5).

Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до певної точки від екватора та осьового меридіана (схема на мал. 6.5). Цифрові позначення ліній кілометрової сітки (проведених через 1 чи 2 кілометра) містяться біля рамок карти.

Знайдіть цифрові позначення ліній кілометрової сітки на мал. 6.1.

Двозначні числа, представлені великими цифрами біля горизонтальної і вертикальної ліній, позначають квадрат, у якому розташована точка, прямокутні координати якої потрібно визначити. Спочатку запишіть число нижньої горизонтальної лінії даного квадрата, а потім число лівої вертикальної лінії.

Якщо потрібно визначити положення точки всередині квадрата, то визначають її прямокутні координати з точністю до 1 метра. Для цього з певної точки проводять перпендикуляри до нижньої та лівої сторін квадрата і за допомогою масштабу вимірюють відстані до них. Отримані величини додають до чисел відповідних кілометрових ліній.

Мал. 6.5. Система прямокутних координат б-градусної зони в Північній півкулі

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які географічні карти називають топографічними? 2. Яке практичне значення мають топографічні карти? 3. Назвіть види умовних знаків топографічних карт. 4. Як розташовують топографічну карту для орієнтування на місцевості? 5. Дайте визначення понять «магнітний меридіан», «дійсний азимут», «магнітний азимут», «магнітне схилення». 6. Як визначають відстані й перевищення висот за топографічною картою?

7. Наведіть приклади застосування топографічних карт.

8. За матеріалом § 4, 5 і 6 складіть у зошиті словник основних термінів і понять.

Мал. 6.6. Визначте географічні координати горба абсолютною висотою 101,3 м у долині річки Псел.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою Орієнтовний план проведення роботи

1. Визначте, у якому масштабі виконана топографічна карта. Ознайомтеся з її легендою.

2. Знайдіть найвищу точку місцевості, зображеної на топографічній карті. Визначте її географічні координати.

Інструкція. Для визначення географічних координат будь-якого об’єкта на топографічній карті необхідно провести меридіан і паралель через точку, у якій він перебуває, до перетину з мінутною рамкою карти. Потім за допомогою підписів координат кутів топографічної карти й позначок мінутної рамки визначаються географічні координати.

3. Прокладіть пряму лінію між найвищою та найнижчою точками. Визначте дійсний і магнітний азимути між цими точками.

4. Визначте відстань за прямою лінією між найвищою та найнижчою точками на мал. 6.1 або топографічній карті. Інструкція. При визначенні відстаней за числовим масштабом: виміряйте відстань на плані; помножте отримане значення на знаменник числового масштабу й отримайте таким чином відстань на місцевості в сантиметрах; переведіть цю відстань у метри чи кілометри.

5. Накресліть на карті маршрут із 4 точок (перша точка є також останньою точкою маршруту). Визначте дійсні азимути й відстані між кожною точкою, загальну протяжність маршруту, площу фігури, що утворилася між точками маршруту.

6. Визначте прямокутні координати найвищих точок на мал. 6.1. і 6.6.

Мал. 6.7. Приклад визначення прямокутних координат (точки А)

ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

За топографічною картою складіть маршрут подорожі рідним краєм. Укажіть у своєму маршруті конкретні об’єкти, напрямки (азимути), відстані (у кілометрах), географічні й прямокутні координати, абсолютну й відносну висоти точок.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.