Основні кліматичні показники

 
 

§ 19. Основні кліматичні показники

• Назвіть основні кліматичні показники.

1. Температура повітря

За кліматичною картою атласу встановіть закономірність розподілу найважливіших кліматичних показників територією України. Виконайте запропоновані завдання.

Мал. 18.10.

Яка погода прогнозується вдень, якщо вночі випала роса? Така погода зумовлена циклоном чи антициклоном?

1) Як змінюється протягом року середня температура повітря з півночі на південь України? Який чинник кліматотворення в основному зумовив її зміни?

2) Поясніть, чому за середньорічною температурою повітря найхолоднішим місцем в Україні є гора Говерла (близько 0 °С), а найтеплішим — Місхор у межах Великої Ялти (+14 °С).

Виявимо закономірності розподілу показників середньої температури повітря на території України в найхолодніший місяць (ним, як правило, є січень) та в найтепліший місяць (найчастіше це липень).

Розгляньте хід ізотерм у січні (мал. 19.1).

3) Як змінюється температура повітря в січні по 50° пн. ш. (у напрямку із заходу на схід)?

4) Яке з наведених нижче пояснень зміни температури повітря із заходу на схід України є правильним?

а) Східна й північно-східна частини України отримують найменшу кількість сонячної радіації, тому середня температура січня тут становить -6...-7 °С, а в січні 1935 р. в Луганську був зареєстрований абсолютний мінімум для всієї України (-41,9 °С).

б) На західну частину території України з атлантичними циклонами, що надходять з Ісландського мінімуму, частіше поширюється морське помірне повітря (тому середня температура січня тут -3...-4 °С). На схід України його вплив менший, оскільки сюди часто надходить континентальне повітря з Арктичного максимуму (іноді із Сибірського максимуму).

5) Як змінюється температура повітря в січні з півночі на південь України (між її крайніми точками)?

Мал. 19.1. Розподіл середніх температур повітря в січні

6) Поясніть причину різниці середньої січневої температури повітря в Передкарпатті (-4 °С), у Закарпатті (-2 °С) і на вершині гори Говерла (-12 °С). Доведіть, що цей чинник діє і в Кримських горах.

Розгляньте хід ізотерм у липні на території України (мал. 19.2) і доведіть, що найбільший вплив на їхній розподіл має сонячна радіація.

7) Найбільш висока максимальна температура повітря спостерігається в липні-серпні. На півдні та південному сході максимум досягає +40...+42 °С. Найвищу температуру в Україні зафіксували 12 серпня 2010 р. (тоді стовпчики термометрів у Луганську показували +42 °С). Поясніть, який баричний центр дії атмосфери підсилює вплив радіаційного чинника на температуру повітря в південно-західній частині України.

8) Впливом якого чинника зумовлене зростання липневих температур із північного заходу (+18 °С) на південний схід України (+23 °С)? Які атмосферні вихори влітку охолоджують повітря над західною частиною України? Із якого баричного центру дії атмосфери вони надходять, який підтип повітряних мас приносять?

9) У Ялті на рівні моря середня температура повітря в липні становить близько +24 °С. Яка температура повітря буде на вершині розташованої поблизу міста гори Ай-Петрі (її абсолютна висота — близько 1200 м)? Доведіть, що ця закономірність має підтвердження і в Карпатах.

Різниця між середніми температурами повітря найхолоднішого й найтеплішого місяців на північному заході України становить 22 °С (від -4 до +18 °С), а на сході — 30 °С (від -8 до +22 °С). Ці показники свідчать про збільшення континентальності клімату в цьому напрямку (посилення впливу континентального підтипу повітряних мас).

Мал. 19.2. Розподіл середніх температур повітря в липні

Мал. 19.3. Вершини Карпат — найвологіше місце в Україні. Тут випадає 1600—2000 мм опадів на рік

2. Атмосферні опади та їхній річний хід

За кліматичною картою проаналізуйте хід ізогієт — ліній, які характеризують розподіл річної кількості атмосферних опадів на території України.

1) Чому найбільша кількість опадів випадає в горах — Карпатах (до 1600 мм і більше поблизу їхніх вершин) і Кримських (до 1200 мм поблизу вершин на навітряних південно-західних схилах)?

2) Чому в межах рівнинної частини України кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 700—600 до 300—350 мм?

Отже, зростання континентальності клімату з північного заходу на південний схід і південь України проявляється не тільки в збільшенні річної амплітуди температур повітря, але й у зменшенні річної кількості атмосферних опадів.

Існує також певна відмінність у річному ході опадів у різних частинах України. На рівнинах і в Карпатах максимум опадів припадає на початок літа, коли морське помірне повітря стикається тут із тропічним континентальним. Утворюються атмосферні фронти, які й зумовлюють зливові опади.

Для Кримських гір характерний зимовий максимум опадів (у зв’язку з проходженням тут узимку середземноморських і чорноморських циклонів).

Який чинник кліматотворення найбільше впливає на розподіл річної кількості атмосферних опадів на території України?

Коефіцієнт зволоження є важливим кліматичним показником, який зумовлює межі природних зон і підзон. Коефіцієнт зволоження — це відношення кількості опадів за рік до випаровуваності. Випаровуваність — це максимальна кількість вологи, яка могла б випаруватися в цій місцевості.

Визначте коефіцієнт зволоження в Полтаві, якщо середньорічна кількість опадів становить 525 мм, а випаровуваність — 720 мм.

Чим більше сонячного тепла отримує територія, тим більшою є випаровуваність. Тому коефіцієнт зволоження залежить не тільки від кількості атмосферних опадів, але й від кількості тепла. Якщо коефіцієнт зволоження більше 1 (тобто кількість опадів перевищує випаровуваність), то територія вважається надмірно зволоженою. Надмірне зволоження спостерігається в Карпатах, на заході рівнинної частини України. На півдні та сході України коефіцієнт зволоження становить 0,6—0,3 (недостатнє зволоження), у середній частині, лісостеповій зоні — 0,8—0,6 (дещо недостатнє та нестійке зволоження).

3. Розподіл вітрів переважаючих напрямків

Розподіл вітрів переважаючих напрямків залежить від розподілу атмосферного тиску.

Визначте за кліматичною картою атласу, вітри яких напрямів переважають у вашому краї взимку і влітку.

Мал. 19.4. Унаслідок бризової циркуляції влітку на узбережжі морів погода частіше безхмарна, що приваблює сюди відпочивальників

Мал. 19.5. У жалюзійній будці є станційний психрометр — прилад для вимірювання вологості повітря

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як змінюються середньорічні показники температури повітря на території України? 2. Як циркуляційний чинник впливає на розподіл температури повітря: 1) у січні; 2) липні? 3. Як впливає на розподіл температури повітря підстилаюча поверхня? 4. Назвіть закономірності розподілу показників річної кількості атмосферних опадів. 5. Назвіть місця України, у яких зафіксовані абсолютні максимум і мінімум температури повітря, найбільша й найменша кількість атмосферних опадів. 6. Охарактеризуйте зміну коефіцієнта зволоження на території України. 7. У якому кліматичному поясі розташована територія Україні?

8. Чому в горах ізотерми утворюють не лінії, а замкнені фігури? 9. Чому найсильніші вітри бувають у горах? 10. Обґрунтуйте, де в Україні може бути найменша хмарність, а де — найбільша. 11. Поміркуйте, чому в Луганську зафіксовано і абсолютний мінімум, і абсолютний максимум температур повітря в Україні. 12. Доведіть, що коефіцієнт зволоження — це показник, який ураховує вплив усіх чинників кліматотворення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

Визначення вологості повітря за заданими показниками

Вологість повітря. Пригадайте із курсу фізики, як називається перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. Вміст вологи в повітрі залежить від двох умов: температури та наявності води для випаровування.

Найбільша кількість водяної пари, яку може утримати повітря, виражається показником (Е), що вимірюється в мілібарах (мб). Чим вища температура повітря, тим більше водяної пари воно може містити (див. таблицю).

ЗАЛЕЖНІСТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ВМІСТУ ВОДЯНОЇ ПАРИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

f пов., °С

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Е, мб

6,1

6,6

7,0

7,6

8,1

8,7

9,4

10,0

10,7

11,5

12,3

13,1

f пов., °С

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Е, мб

14,0

15,0

16,0

17,1

18,2

19,4

20,6

22,0

23,4

24,9

26,5

28,1

f пов., °С

24

25

26

27

28

29

зо

31

32

33

34

35

Е, мб

29,9

31,7

33,6

35,7

37,8

40,1

42,5

45,0

47,5

50,4

53,3

56,3

Якщо фактичний вміст водяної пари менший за максимальний, повітря вважається ненасиченим або сухим. Насичене повітря — це таке повітря, що містить максимально можливу за даної температури кількість водяної пари.

Ступінь наближення повітря до насичення водяною парою виражає показник відносної вологості повітря (r). Вона визначається як відношення фактичного показника вмісту водяної пари до максимальної за даної температури й вимірюється у відсотках. Відносна вологість повітря визначається за формулою: r = е/Е.

Мал. 19.6. Психрометричний гігрометр побутовий

Відносна вологість повітря, насиченого водяною парою, дорівнює 100 %. Якщо відносна вологість повітря 30 % і менше, то воно сухе. На мал. 19.5, 19.6. зображені прилади для визначення вологості повітря.

Фактичний вміст водяної пари становить 18,6 мб. Температура повітря в кімнаті — +20 °С. Визначте відносну вологість повітря.

Мал. 19.7. Кліматодіаграма Києва

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм

1. Використовуючи завдання в тексті §19 та кліматичну карту атласу, визначте: 1) закономірності розподілу температур повітря в січні й липні; 2) річну кількість опадів.

2. Зробіть порівняльний аналіз кліматичних діаграм метеорологічних станцій в атласі (визначте за ними закономірності зміни показників температури повітря і опадів).

3. За даними таблиці додатка 3 (с. 194) з’ясуйте, як змінюються кліматичні показники метеостанцій: 1) що розташовуються з північного заходу на південний схід рівнинної частини України (Ковель — Полтава — Мелітополь; або Суми — Полтава — маяк на Тендрівській косі); 2) у Закарпатті (Ужгород) і на південному березі Криму (Ялта).

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.