Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки

 
 

§ 22. Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки

• Як впливають води суходолу: 1) на рельєф; 2) утворення осадових гірських порід?

1. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки

Для вивчення третього природного компонента — води — пропонуємо вам побувати в ролі гідрологів. Гідрологи вивчають водний стік, який зумовлює утворення вод суходолу (внутрішніх вод). Нижче в таблиці подана класифікація вод суходолу, утворених унаслідок стоку. Поясніть критерії цієї класифікації.

Водний стік

Поверхневий стік

Підземний стік

Швидкий

Уповільнений

Підземні води

Природні водотоки (річки, струмки)

Природні водойми (озера, болота)

Штучні водотоки (канали)

Штучні водойми (водосховища, ставки)

Мал. 22.1. Чинники впливу на водний стік

Поширення вод суходолу на території України та їхні особливості залежать від впливу різних природних чинників: клімату, рельєфу, геологічної будови. Людина, створюючи штучні форми рельєфу (дамби, заглибини каналів тощо), прямо чи опосередковано теж значною мірою впливає на води суходолу.

Які води суходолу мають природне, а які — штучне походження?

Пригадайте, що річка — це природний водний потік довжиною понад 10 км, що протікає в утвореному ним заглибленні — річищі. Струмки — це водні потоки, що мають довжину до 10 км та іноді пересихають у посушливі періоди.

На території України налічується понад 4 тис. річок та понад 60 тис. струмків.

Більше ніж 95% площі України належить до басейну річок, що впадають у Чорне або Азовське моря. Менше 5% площі України належить до басейну Балтійського моря, зокрема притоки Вісли — Західний Буг і Сан (Сян), (мал. 22.2).

Мал. 22.2. Басейн річки Вісли

Мал. 22.3. Будова річкової долини: у поперечному розрізі (а), вигляд згори (б)

Мал. 22.4. Меандри річища, озера-стариці на заплаві й тераси долини річки Псел

2. Будова річкової долини

У результаті ерозійної (руйнівної) та акумулятивної (накопичувальної) роботи річок утворюються річкові долини. Це витягнуті в довжину заглибини здебільшого звивистої форми із загальним нахилом від витоку до гирла річки. Річкова долина складається із днища і схилів. На днищі виділяють річище (русло) і заплаву, а на схилах — тераси і корінний берег.

Знайдіть названі частини річкової долини на мал. 22.3, б.

Річище (2) — це ложе на днищі річкової долини, по якому постійно протікає водний потік. Він розмиває гірські породи.

Заплава (3) — це частина днища річкової долини, яка може затоплюватися лише під час повеней або паводків. Зазвичай заплава складена власними наносами річки. Унаслідок зміни річищем своєї течії в межах заплави часто трапляються залишки старих русел, які стали озерами-старицями.

Річкові тераси — це горизонтальні або нахилені ділянки долини вище над заплавою (4). Кожна тераса була колись заплавою (до чергового врізання річища в глиб річкової долини). Чим вище лежить тераса — тим вона старша за віком.

Корінний берег (1) — це схил річкової долини, вироблений річкою не у власних наносах, а в гірських породах, якими складена місцевість (ці породи називають корінними). Вражають своєю мальовничістю річкові долини з корінними ступінчастими схилами-урвищами — каньйони. Дно в каньйонах вузьке й майже повністю зайняте бурхливим водним потоком (мал. 22.5).

На рівнинних річках сила водних потоків відносно слабка. Вони вільно пересуваються по заплаві, спричиняють розширення річкової долини, тому долини рівнинних річок є широкими.

Меандри — це плавні вигини річища, утворені внаслідок ерозії його берегів (мал. 22.4, 22.5).

3. Вплив рельєфу на річки

За швидкістю течії та будовою річкових долин річки поділяють на гірські та рівнинні.

Гірські річки швидкоплинні, мають більшу енергію потоку, глибоко вдаються в гірські породи, переносять більше їхніх уламків, утворюють пороги й водоспади. Найвищий в Україні водоспад — Учан-Су (заввишки 98,5 м) — розташований на південному схилі Кримських гір (мал. 22.6).

Мал. 22.5. Каньйон і врізаний меандр річки Смотрич, місто Кам'янець-Подільський (космічний знімок)

Мал. 22.6. Водоспад Учан-Су

Пороги дуже заважають судноплавству. Раніше на порожистих ділянках великих річок вантажі або перевозили на човнах, або переносили по берегу разом із судном. У середній течії Дніпра (на ділянці від сучасного Дніпропетровська до Запоріжжя) з-під води виступали пороги. У 1927 р. була споруджена гребля Дніпровської гідроелектростанції. Рівень води в річці піднявся на 37 м. Пороги назавжди залишилися під водою, і Дніпро по всій довжині став судноплавним.

Не тільки рельєф впливає на річки, але й річки — на рельєф. Текуча вода є важливим рельєфотвірним процесом, оскільки зумовлює руйнування (ерозію), перенесення (твердий стік) та накопичення (акумуляцію) подрібнених гірських порід.

4. Частини річки. Падіння і похил річки

Пригадайте, що в течії кожної річки розрізняють їхні частини: витік, верхню, середню, нижню течії та гирло. Витік — це те місце, де річка бере свій початок. Гирло — місце впадіння в море, озеро або іншу річку. Особливим типом гирла є дельта — розбита на протоки гирлова частина течії, куди річка приносить велику кількість піску й мулу. В Україні великі дельти утворюють Дунай і Дніпро.

Знайдіть дельту Дунаю на карті (мал. 22.7).

Важливими характеристиками річки є її падіння і похил. Падіння річки — різниця висот між її витоком і гирлом; виражається в метрах. Падіння річки визначають за формулою: П = h1-h2, де П — падіння річки, h1 — висота витоку, h2 — висота гирла.

Визначте падіння річок:

1) Ворскла, якщо абсолютна висота її витоку — 202 м, а гирла — 64 м;

2) Прут, якщо абсолютна висота його витоку — 1840 м, а гирла — 22 м.

Відношення падіння річки (м) до її довжини (км) називають похилом річки (м/км). Похил річки обчислюють за формулою: Пр = П/L, де Пр — похил річки, П — падіння річки, L — довжина річки.

Визначте середній похил річок:

1) Ворскла (її довжина — 464 км);

2) Прут (його довжина — 955 км).

Мал. 22.7. Дельта Дунаю (знімок із космосу)

Мал. 22.8. Річкова система, річковий басейн, вододіл (на прикладі річки Псел)

Чим більший похил річки, тим більшу роботу вона виконує, розмиваючи та переносячи тверді частинки зруйнованих гірських порід. Середній похил обчислюють як зміну падіння річки на 1 км її загальної довжини. Для рівнинних річок він становить декілька сантиметрів на кілометр, для гірських — десятки метрів на кілометр. Іноді середній похил не дає відповіді на питання, чи ця річка рівнинна, чи гірська. Наприклад, річка Прут має гірський характер у верхній течії й рівнинний — у нижній. У такому разі вимірюють похил у різних частинах течії річки.

5. Річкові системи та річкові басейни

Річкова система — це головна річка разом із притоками. Наприклад, у велику за довжиною річку Псел впадає середня річка Хорол, а в неї — маленька річка Хомутець. Разом вони та інші річки, які несуть свої води до Псла, утворюють річкову систему річки Псел.

Назвіть ліві та праві притоки річки Псел.

Поверхня суходолу, із якої вода стікає до річки,— це басейн річки. Річкові басейни сусідніх річок відокремлює один від одного вододіл. По один бік вододілу вода тече до однієї річки, по другий — до іншої. Якщо річка впадає в озеро, море чи океан, вона називається головною річкою.

Найбільші річки України та їхні басейни охарактеризовані в таблиці додатка 4 (с. 194).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть складові частини вод суходолу. 2. Дайте визначення понять «річка», «заплава», «тераси», «меандри», «корінні схили річкової долини». 3. До басейнів яких морів належать річки території України? Покажіть на карті вододіл між цими басейнами. 4. На які частини поділяється річка? Що таке падіння і похил річки? 5. Як впливає рельєф на річки України? 6. Дайте визначення понять «річкова система», «річковий басейн».

7. Визначте складові частини річкової системи найближчої до вашого населеного пункту річки. Позначте на контурній карті її басейн. 8. Користуючись картами атласу та додатковою літературою, охарактеризуйте річкову систему й річковий басейн однієї з великих річок України. 9*. Обчисліть падіння й похил річки, яка протікає у вашій місцевості. За допомогою мережі Інтернет (програма Планета Земля (Google Earth)) можна визначити абсолютну висоту витоку й гирла річки.

10. Користуючись ресурсами Інтернету, підготуйте повідомлення про гідрологічні рекорди України (http://www.cgo.kiev.ua).

Мал. 22.9. Річка Псел у нижній течії

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (ПОЧАТОК)

Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, боліт України

Позначте на контурній карті найбільші річки України: Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Дунай та річку, що розташована у вашій місцевості.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.