Географічне положення України

 
 

§ 9. Географічне положення України

Ви дізнаєтесь:

• про відмінності між фізико-географічним, економіко-географічним та політико-географічним положенням країни

• про основні риси географічного положення України

• про розміри території України, її конфігурацію та кордони

Пригадайте:

• у яких півкулях розташована територія Євразії

• у якому кліматичному поясі розташована територія України

Географічне положення — одне з найважливіших понять географічної науки. Воно характеризує просторове розміщення об’єкта, що вивчається, до географічних чинників, які впливають на нього. Фізико-географічне положення країни є сталим, його не можна змінити. Щодо економіко- та політико-географічного положення, то вони змінюються в часі й залежать не тільки від порівняно стійких природних чинників (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), але й від історичних, економічних та політичних.

1. Фізико-географічне положення України.

Фізико-географічне положення країни характеризує її розміщення в географічній системі координат та природному просторі з його об’єктами і процесами, які впливають на природу країни. У світі не існує двох країн, що мали б однакове фізико-географічне положення. Кожна з них унікальна. Україна розташована в Північній півкулі, на південному заході Східноєвропейської рівнини. Її територія порівняно компактна, вона простягається із заходу на схід на 1316 км, а з півночі на південь — на 893 км (мал. 1).

Мал. 1. Географічне положення України.

Крайня північна точка території України розташована поблизу села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (52°22' пн. ш.). Крайня південна точка — мис Сарич у Криму (44°23' пн. ш.). Крайня західна точка — біля села Соломонове Ужгородського району Закарпатської області (22°10' сх. д.). Крайня східна точка розміщена на околиці села Рання Зоря Міловського району Луганської області (40°13' сх. д.). Таке розташування та відносна віддаленість від Атлантичного океану обумовлюють панування на більшій частині території країни помірно континентального клімату.

Географічним центром України певний час вважалися північно-східні околиці районного центру селища міського типу Добровеличківка, що в Кіровоградській області (координати 48°23' пн. ш. і 31°11' сх. д.). Згідно з наказом Державного комітету природних ресурсів України від 20 травня 2005 р. географічний центр (центр ваги території країни) розташований на північній околиці села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області (координати 49°02' пн. ш. і 31°29' сх. д.) (мал. 2). Околиці районного центру Добровеличківки зараз вважаються геометричним центром України (точка перетину середніх для країни паралелі й меридіана).

Мал. 2. Пам'ятний знак на в'їзді в місто Шпола (Шполянський район Черкаської області).

Площа України — 603,7 тис. км2, що становить 5,7 % території Європи. Значні розміри та особливості конфігурації обумовлюють певні відмінності в природних умовах на території країни.

Територія України обмежена державним кордоном. Це лінія, яка відділяє суходіл, води, надра та повітряний простір держави. Загальна протяжність кордону нашої держави становить 6993,63 км. На суходільний кордон припадає 5638,63 км, він переважно проходить рівнинними районами, гори займають незначну територію. Це сприяє проникненню на територію країни повітряних мас із різними характеристиками, що визначає зміну погодних умов.

Таким чином, саме фізико-географічне положення України обумовлює основні особливості її природи.

2. Економіко-географічне положення.

Економіко-географічне положення характеризує розміщення країни щодо об’єктів, які впливають на її економічний розвиток. Велике значення мають країни-сусіди, рівень їхнього розвитку та міждержавні економічні зв’язки. Україна межує на суходолі із сімома країнами — Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Спільний морський кордон Україна має з Румунією та Росією. Отже, ці дві країни є як сухопутними, так і морськими сусідами України. Також по морю наша країна межує з Туреччиною.

Велика кількість сусідів — сприятлива особливість географічного положення України. Це створює більше можливостей виходу в зовнішній світ. Найбільший сухопутний кордон (понад третина загальної довжини) Україна має із Росією. Однак із 2014 р. цей кордон став дуже нестабільним, що пов’язано із загостренням політичних відносин між нашою країною та Росією.

Реалізації пріоритетного напрямку в зовнішній політиці України сприяє сусідство з країнами — членами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Між Польщею та Україною існують давні економічні й політичні відносини. Польща найбільш наполегливо та послідовно підтримує прагнення України увійти до Європейського Союзу.

Порівняно невеликі кордони Україна має з Угорщиною та Словаччиною. Однак це є важливим чинником із точки зору виходу України в Європу.

Значна частина кордону України з Молдовою проходить по Дністру. Із Білоруссю наша країна має спільну систему річкових і залізничних шляхів.

Територією України проходять транзитом, тобто з одних сусідніх країн до інших, багато вантажів, передусім природний газ, нафта, метал. Завдяки цьому Україна отримує кошти, розвиває та вдосконалює свою транспортну мережу.

3. Політико-географічне положення України.

На економічні та політичні процеси в країні значною мірою впливає її політико-географічне положення. Воно визначається просторовим положенням і відносинами з іншими країнами світу та їхніми групами з точки зору намагань реалізувати політичні, економічні та військово-стратегічні інтереси.

Можна виділити такі позитивні та негативні риси політико-географічного положення України.

Позитивні риси

Негативні риси

• Україна розташована в помірному поясі Північної півкулі, де зосереджена більшість наймогутніших країн (США, країни Західної Європи, Росія, Японія).

• Україна — велика європейська держава, що має потужні зв'язки з більшістю країн Європи.

• Країна має велику кількість сусідів, частина з яких є членами ЄС та НАТО.

• Держава має вихід до Чорного моря й далі у Світовий океан.

• Україна підтримує добросусідські відносини з більшістю країн. Разом із ними Україна входить до складу низки міжнародних організацій. Це Організація Об'єднаних Націй (ООН), Рада Європи, Організація за демократію й економічний розвиток (ГУАМ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). Україна також здійснює зусилля із метою наближення до НАТО

• Відбувається розмежування між західними й східними сусідами. Географічно Україна перебуває на вістрі протистояння «Захід — Схід».

• Причорноморський і східний регіони України входять у так звану «дугу нестабільності» (колишня Югославія — Придністров'я — Абхазія — Південна Осетія — Карабах — Чечня).

На більшості цих територій відбувалися «локальні війни».

• Вихід у Світовий океан можливий тільки через протоки.

• Поблизу кордонів України розташовані невизнані (частково визнані) держави, передусім Придністровська Молдавська Республіка.

• Загострення відносин із Росією

Головне

• Фізико-географічне положення країни характеризує її розміщення в географічній системі координат і природному просторі з його об’єктами та процесами, що впливають на природу країни. Саме воно обумовлює основні особливості природи України.

• Економіко-географічне положення країни характеризує її розміщення щодо об’єктів, які впливають на її економічний розвиток. Велике значення мають країни-сусіди, рівень їхнього розвитку та міждержавні економічні зв’язки.

• Політико-географічне положення України визначається просторовим положенням і відносинами з іншими країнами світу та їхніми групами з точки зору намагань реалізувати політичні, економічні та військово-стратегічні інтереси.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть основні риси фізико-географічного положення України. 2. Із якими державами Україна межує на суходолі? 3. Доведіть, що фізико-географічне положення України обумовлює основні особливості її природи. 4. Назвіть основні риси економіко-географічного положення України. 5. Визначте позитивні й негативні риси політико-географічного положення України.

Поміркуйте

1. Опишіть уявну державу з ідеальним фізико-географічним положенням. 2. Які зміни в політико-географічному положенні України відбулися останніми роками?

Працюємо самостійно

1. З'ясуйте, за допомогою яких методів можна визначити географічний центр території. 2. Дізнайтеся, із лідерами яких країн зустрічалися перші особи нашої держави (президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради) останнім часом. Які питання обговорювалися? Зустрічі з представниками яких країн проходять найчастіше? Чим би ви це пояснили?

Практична робота 2

Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності території країни в градусах і кілометрах

1. Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» лінію державного кордону України, підпишіть назви країн, із якими вона межує.

2. Позначте та підпишіть на контурній карті крайні точки України, географічні центри України та Європи.

3. Визначте географічні координати свого міста (обласного центру).

4. Визначте протяжність території країни із півночі на південь та із заходу на схід у градусах і кілометрах.

5. Визначте відстань від свого обласного центру до Києва.

Дослідження

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (дві-три на вибір)

Порадник

1. Виберіть дві-три країни світу, узгодивши свій вибір з учителем.

2. Доберіть необхідні географічні карти, за допомогою яких ви можете дати оцінку географічного положення України та обраних країн.

3. Складіть у зошиті порівняльну оцінку географічного положення країн. (Виділіть риси схожості та відмінності.)

4. У висновку вкажіть переваги та недоліки географічного положення України порівняно з іншими країнами.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.