Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
У Середні віки світ невпізнанно змінився. У Європі, Азії та Африці виникли несхожі одна на одну цивілізації. В Європі поступово затвердилася християнська цивілізація. На Сході розвивалися потужні і своєрідні цивілізації Китаю та Індії. Наймолодшою і найбільш активною виявилася арабо-мусульманська цивілізація, що поширила свій вплив на землях Північної Африки, Близького Сходу, Середньої та Південно-Східної Азії. Середньовічне тисячоліття суттєво...
Тысячелетнее Средневековье изменило мир и создало необходимые условия для перехода человечества к следующему периоду истории, который мы называем Новым временем. Действительно ли оно стало Новым по сравнению со Средними веками? Давайте вспомним! 1. Какие факторы способствовали росту средневековых городов в Западной Европе? 2. Какие страны стремились установить свое господство в Европе в XIII—XV вв.? 3. К каким последствиям привел раскол...
Ви розпочинаєте вивчати Новий час - період, що тривав у Європі понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів - до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р. Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення...
Вы приступаете к изучению Новой истории - периода, продолжавшегося в Европе более пятисот лет: от Великих географических открытий - до начала Первой мировой войны, которая разразилась в 1914 г. Зачастую XVI - первую половину XVII в. называют эпохой «великого прорыва». И это не случайно. Благодаря Великим географическим открытиям европейцы узнали о неизвестных ранее землях и народах, перед ними открылись новые жизненные горизонты. Началось...
Цього навчального року ви продовжите вивчати систематичний курс всесвітньої історії. Він дозволить вам сформувати уявлення про події минулого у XVI-XVIII ст. Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких є запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у...
В этом году вы продолжите изучать всемирную историю. Вы уже знаете, как развивалось человечество в древности и средние века: рождались и исчезали древние цивилизации, создавались системы письменности, формировались мировые религии. В эпоху Средневековья практически сформировалась современная карта мира. В Западной Европе происходило становление и развитие таких государств, как Франция, Германия, Италия, Испания, стран Скандинавского полуострова;...
У цьому році ви продовжуватимете вивчати всесвітню історію. Ви вже знаєте, як розвивалося людство в давні часи й середні віки: народжувались і зникали давні цивілізації, складалися системи писемності, формувалися світові релігії. В епоху Середньовіччя майже сформувалася сучасна карта світу. У Західній Європі відбувалося становлення й розвиток таких держав, як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, країн Скандинавського півострова; у...
В этом году вы продолжите изучать историю человечества. В предыдущих классах вы познакомились с историей Древнего мира и Средних веков. В 8 классе вы приступите к изучению истории Нового времени. Условно его можно разделить на две части. Первый период называют ранним Новым временем, или эпохой Раннего модерна (конец XV — первая половина XVII в.). Определяющими для этого времени событиями стали Великие географические открытия, Возрождение,...
Цього року ви продовжите вивчати історію людства. У попередніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Середніх віків. У 8 класі ви розпочнете вивчення навчального предмета Нова історія. Умовно його можна поділити на дві частини. Першу називають раннім Новим часом, або Ранньомодерною добою (кінець XV — перша половина XVII ст.). Визначальними для цієї доби подіями стали Великі географічні відкриття, Відродження, Реформація і...
Абсолютизм (абсолютна монархія) — необмежена влада монарха в державі. Бароко (італ. — примхливий) — напрямок у європейському мистецтві XVI— XVIII ст., призначений звеличувати багатство й владу абсолютних монархів. Відродження, або Ренесанс (франц. — відродження) — етап у розвитку культури країн Європи, що характеризується зростанням інтересу до античних творів мистецтва та поширенням ідей гуманізму. Високе Відродження — один із періодів...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.