Властивості метану та його гомологів, їх застосування

 
 

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

Пригадайте: метан — неполярна речовина молекулярної будови, що зумовлює його нерозчинність у воді, леткість, низьку температуру кипіння.

Фізичні властивості гомологів метану

Оскільки речовини гомологічного ряду метану мають подібну будову й відрізняються тільки довжиною карбонового ланцюга, то їхні фізичні властивості також подібні.

За звичайних умов перші чотири члени гомологічного ряду метану (від CH4 до C4H10) — гази, наступні (від C5H12 до C16H34) — рідини, сполуки з більшим числом атомів Карбону — тверді речовини (мал. 25.1). Це пояснюється тим, що зі збільшенням довжини карбонового ланцюга збільшується молекулярна маса речовин, тому збільшується кількість енергії, що необхідна для плавлення або випаровування речовин. Отже, для будь-якого гомологічного ряду справедливим є правило, що зі збільшенням числа атомів Карбону підвищуються температури плавлення й кипіння речовин.

Мал. 25.1. Залежність фізичних властивостей алканів від довжини карбонового ланцюга: а — газ; б — рідина; в — тверда речовина

Пропан і бутан, хоча й газуваті, але добре скраплюються під час охолодження та за підвищеного тиску. У побуті й промисловості частіше використовують скраплену суміш пропану й бутану (мал. 25.2, а, б).

Усі гомологи метану — безбарвні речовини. На відміну від газуватих і твердих алканів, рідкі мають специфічний вуглеводневий або квітковий запах (мал. 25.2, в).

Мал. 25.2. Алкани: а, б — промислова цистерна й побутовий балон скрапленої суміші пропану з бутаном; в — октан (безбарвна рідина); г — парафін (біла речовина, суміш твердих алканів)

Усі гомологи метану — неполярні сполуки, тому вони майже нерозчинні у воді, а тверді — жирні на дотик (мал. 25.2, г). Саме тому алкани й інші нециклічні вуглеводні ще називають аліфатичними сполуками (від грец. aleiphar — жир). Рідкі алкани легші за воду, у разі змішування з водою суміш розшаровується: алкан збирається зверху, а вода — знизу (мал. 25.3). Тому нафта, що складається переважно з рідких алканів, у разі потрапляння у воду розтікається тонким шаром по поверхні, що становить велику загрозу для навколишнього середовища (мал. 25.4).

Мал. 25.3. Октан не розчиняється у воді, а збирається над шаром води (чітко видно межу поділу)

Мал. 25.4. Пляма нафти на поверхні океану

Оскільки алкани є неполярними речовинами, вони добре змішуються один з одним і розчиняють інші неполярні сполуки (мал. 25.5).

Мал. 25.5. Розчинник для фарби — уайт-спірит — це суміш рідких вуглеводнів

Хімічні властивості метану та його гомологів

Алкани є хімічно неактивними речовинами, завдяки чому їх у XIX столітті називали «хімічними мерцями». До початку XX століття для них не було відомо жодної хімічної реакції, окрім горіння.

Алкани активно взаємодіють з киснем. Наприклад, метан у разі підпалювання згоряє блідо-синім полум’ям, слабо помітним на яскравому сонячному світлі:

CH4 + 2O2 —> CO2 + 2H2O

Зверніть увагу! У рівняннях реакцій за участі органічних речовин знак рівності завжди заміняють на стрілку, щоб не сплутати його з подвійним зв’язком.

Під час горіння метану виділяється велика кількість теплоти — близько 50 кДж на 1 г вуглеводню.

Із повітрям метан утворює вибухові суміші (пригадайте за § 23, який уміст метану є вибухонебезпечним). Під час роботи з метаном, наприклад у разі використання газових плит або балонів, необхідно постійно стежити за тим, щоб полум’я не згасло.

Гомологи метану також окиснюються киснем повітря, причому повне окиснення до вуглекислого газу відбувається тільки під час горіння в надлишку кисню. Наприклад, для пентану:

C5H12 + 8O2 —> 5CO2 + 6H2O

Якщо кисню недостатньо, то замість вуглекислого газу утворюється надзвичайно отруйний чадний газ:

2C6H14 + 13O2 —> 12CO + 14H2O

Вищі гомологи метану, тобто алкани з великим числом атомів Карбону, під час горіння можуть також утворювати вуглець. Так, наприклад, звичайні побутові парафінові свічки, що складаються із суміші твердих алканів, під час горіння утворюють полум’я, що коптить. Кіптява — це частинки сажі (вуглецю), що не встигли згоріти:

2C20H42 + 21O2 —> 40C + 42H2O

Крім кисню, алкани реагують тільки з дуже активними речовинами, наприклад з галогенами. Реакції взаємодії з галогенами називають галогенуванням. Взаємодія алканів із хлором або бромом відбувається тільки за освітлення або нагрівання. При цьому один атом галогену заміщає атом Гідрогену в складі органічної молекули, а інший — з’єднується зі звільненим атомом Гідрогену й утворює молекулу гідроген галогеніду (символом hv у рівняннях реакцій позначають, що реакція відбувається за умови освітлення):

Під час хлорування метану утворюються цінні речовини: CH2Cl2 — дихлорометан, або хлористий метилен, який використовують як розчинник у лабораторіях, у рідинах для зняття лаку та знежирення поверхонь, під час виготовлення швидкорозчинної кави та екстракту хмелю; CHCl3 — трихлорометан, або хлороформ, є цінним розчинником у виробництві ліків і барвників, від середини XIX століття і донедавна його використовували як наркоз під час хірургічних операцій; CCl4 — тетрахлорометан, який використовують як розчинник для жирів та смол, це одна з небагатьох негорючих органічних речовин, завдяки чому його використовували для гасіння пожеж у військовій та авіаційній техніці.

Пам'ятник винахідникам гасової лампи, м. Львів

Гасову лампу було винайдено у Львові працівниками аптеки «Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зегом 1853 року. Того ж року у львівському шпиталі було проведено першу хірургічну операцію за освітлення гасовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені й відзначена спеціальною грамотою.

Лінгвістична задача

Латиною parum означає «мало» або «незначно», а affinis — «споріднений». Як, на вашу думку, чому в XIX столітті алкани назвали парафінами?

Застосування метану та його гомологів

Насичені вуглеводні — важливі речовини в нашому житті. Великі обсяги добутих вуглеводнів використовують як різноманітне пальне: бензин, гас, дизельне пальне, авіаційний бензин, мазут (його спалюють на теплових електростанціях). Із насичених вуглеводнів шляхом хімічних перетворень добувають багато цінних речовин: синтетичні мийні засоби, розчинники, холодоагенти для холодильників, пластмаси, каучуки тощо (мал. 25.6).

Мал. 25.6. Застосування алканів

Ключова ідея

Метан та його гомологи — неполярні та хімічно малоактивні речовини.

Контрольні запитання

281. Опишіть фізичні властивості й застосування метану та його гомологів.

282. Як змінюються температури плавлення й кипіння у членів одного гомологічного ряду зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулі? Чому?

283. Які хімічні властивості характерні для метану та його гомологів? Складіть рівняння реакції повного згоряння метану.

284. За яких умов можливе неповне згоряння алканів? Чим це може бути небезпечно?

Завдання для засвоєння матеріалу

285. Які спільні та відмінні фізичні властивості бутану й гексану?

286. Як розрізнити дві рідини — гексан і воду — за їхніми фізичними властивостями? Запропонуйте не менше трьох способів.

287. Складіть рівняння реакції повного згоряння пропану. Який об'єм кисню необхідний для спалювання пропану об'ємом 5,6 л (н. у.)? Який об'єм вуглекислого газу при цьому утвориться?

288. Зразок парафіну масою 1 г повністю спалили в кисні. Обчисліть масу осаду, що виділиться під час пропускання утвореного вуглекислого газу крізь вапняну воду за умови утворення тільки середньої солі. Припустіть, що в парафіні молекули містять в середньому по 24 атоми Карбону.

289. Обчисліть масу хлорометану, що можна добути з метану об'ємом 5,6 л (н. у).

290. Обчисліть масу продуктів реакцій, що можуть утворитися під час взаємодії метану кількістю 0,15 моль із хлором об'ємом (н. у.): а) 3,36 л; б) 6,72 л; в) 10,08 л; г) 13,44 л.

291*. У багатьох оселях в Україні користуються газовою пічкою. Обчисліть, яка частка від теплоти згоряння природного газу витрачається на нагрівання, а яка — розсіюється. Необхідна для обчислення інформація: на середній конфорці газової печі спалюється 0,25 м3 газу за годину, вода масою 1 кг на такій конфорці нагрівається від кімнатної температури (20 °С) до кипіння за 8 хвилин, теплоємність води 4,2 кДж/(кг·°С), під час згоряння природного газу кількістю 1 моль виділяється близько 760 кДж теплоти, молярний об'єм газу за таких умов дорівнює 24 л/моль.

292*. Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про застосування алканів. Поясніть, якими фізичними або хімічними властивостями алканів зумовлене їх застосування.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Хімії за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.