Хімічне виробництво в Україні

 
 

§ 43. Хімічне виробництво в Україні

Місце хімічної галузі в промисловості України

Хімічний комплекс — один із провідних у структурі сучасної економіки України. Від його розвитку значною мірою залежить науково-технічний прогрес країни. Хімічні виробництва виготовляють продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування й інших сфер діяльності.

Хімічна галузь України нараховує близько 200 підприємств і об’єднань, у яких зайнято понад 350 тис. осіб. Хімічні підприємства виробляють до 20 тис. найменувань продукції на суму 40-45 млрд грн (табл. 13).

Таблиця 13. Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості в Україні

Найменування продукції

Рік

1990

1997

2010

2015

Амоніак синтетичний, тис. т

2086

3782

4163

2168

Мінеральні добрива (у перерахунку на корисні речовини), тис. т

2376

4815

2285

1345

Сульфатна кислота, тис. т

1438

5011

1295

525

Сода кальцинована, тис. т

368

1120

858

640

Сода каустична, тис. т

156

445

85,6

36

Хімічні волокна й нитки, тис. т

26,0

179,2

15,6

45,3

Шини, тис. шт.

7544

11 203

3901

14255

Хімічні засоби захисту рослин (у перерахунку на діючі речовини)

2,7

50,5

73,4

Сьогодні основу хімічного комплексу становить виробництво мінеральних добрив, на яке припадає понад 60 % усієї виробленої в країні хімічної продукції.

До складу хімічного комплексу країни входять ряд спеціалізованих галузей, які використовують різну сировину, виготовляють великий асортимент продукції та поєднані між собою спільною технологією. Зазвичай виділяють основну (неорганічну) хімію, хімію органічного синтезу, гірничо-хімічну, фармацевтичну та мікробіологічну промисловість, побутову хімію.

Сировинна база хімічної промисловості України

Україна має потужну сировинну базу для хімічної промисловості, тобто запаси майже всіх видів мінеральної хімічної сировини: вугілля, природного газу, нафти, сірки, карбонатної сировини, кухонної й калійної солей, титанових руд тощо. З основних видів мінеральної сировини в Україні поки що не виявлено родовища фосфорної сировини (відомі лише незначні родовища фосфоритів і апатиту).

Україна має практично невичерпні запаси кухонної солі (понад 10 млрд тонн), більша частина яких зосереджена в Артемівсько-Слов’янському родовищі на межі Донецької, Луганської та Харківської областей. Велике значення для хімічної промисловості мають також запаси солей Північного Криму, зокрема Сиваських озер, у складі яких містяться розчини солей Натрію, Магнію, Брому, Йоду, Титану та інших цінних елементів.

Мал. 43.1. Розробка нафтового родовища в чорноморському шельфі

У Прикарпатті є родовища калійних солей, з яких добувають безхлорні добрива й магній. Розробляють великі родовища в Івано-Франківській (Калуш) і Львівській (Стебник) областях.

Україна має великі родовища самородної сірки в Прикарпатті: Роздольське, Яворівське, Немирівське (Львівська область), Глумаївське (Івано-Франківська область) тощо.

Мал. 43.2. Сиваські озера багаті на різні солі, що є сировиною для багатьох виробництв. Концентрація солей настільки велика, що вони відкладаються на березі

Родовища фосфоровмісної сировини — апатитові руди — зосереджені в межах Дніпропетровської та Житомирської областей.

На території України розвідано досить великі родовища титанових руд, які використовують для добування чистого металу, а також для виробництва пігментного титан(IV) оксиду. Основні родовища титанових руд є в Житомирській і Дніпропетровській областях.

Мал. 43.3. Родовище залізної руди поблизу Кривого Рогу розробляють відкритим способом

Карбонатна сировина (крейда, вапняк) наявна в багатьох місцях України (Причорномор’я, Донецько-придніпровська низовина тощо) і повністю забезпечує потреби хімічної промисловості в цій сировині.

Утім, незважаючи на наявність потужної сировинної бази, для хімічної промисловості характерна істотна залежність від імпорту певних видів сировини (природного газу, апатитових концентратів, сірчаного колчедану тощо) і напівфабрикатів (синтетичного каучуку, целюлози тощо).

Мал. 43.4. Нафтові танки Лисичанського нафтопереробного заводу — одного з найбільших переробників нафти

Підприємства хімічної промисловості України

Однією з провідних підгалузей хімічної промисловості України є добування мінеральних добрив, насамперед азотних (амоніачної селітри, карбаміду, амоній сульфату тощо). Їх добувають синтезом з азоту повітря й водню, що виділяється з відходів коксохімічного й доменного виробництв. Разом із добривами на тих самих заводах виготовляють нітратну кислоту й супутні продукти, які використовують для виробництва пластмас, синтетичних волокон, різноманітних барвників тощо. Основні виробництва розташовані в Донбасі й Придніпров’ї (Кам’янське, Кривій Ріг тощо), а також у Черкасах, Рівному та у припортових районах Одеси.

Виробництво калійних добрив розвивається в Прикарпатті й Калуші (Івано-Франківська обл.) та Стебнику (Львівська обл.). Калійні добрива виготовляють також на титаномагнієвому комбінаті в Запоріжжі разом з основним виробництвом.

Важливе місце в хімічному комплексі України посідає виробництво сульфатної кислоти й соди. Сульфатна кислота — це «хліб» хімічної промисловості. Вона є універсальним хімікатом, оскільки використовується для виробництва мінеральних (фосфатних) добрив та інших кислот, у металургійній, нафтопереробній, текстильній та інших галузях промисловості. Виробництво сульфатної кислоти зосереджено в Сумах, Костянтинівці, Вінниці й Одесі. Крім того, її виготовляють у Кам’янському («ДніпроАзот»), на коксохімічних заводах Донбасу і Придніпров’я. Сировиною для добування сульфатної кислоти може бути будь-яка речовина, що містить Сульфур: природна сірка, сірчаний колчедан тощо. В Україні є великі запаси сірки у Львівській області, на базі яких створено гірничо-хімічні підприємства в Роздолі та Яворові. У Костянтинівці сульфатну кислоту виготовляють із сірчистих газів — побічного продукту виплавки цинку.

Мал. 43.5. Виробництво амоніаку на Одеському припортовому заводі

Для виробництва соди використовують кухонну сіль, вапняк і багато палива (на 1 т готової продукції використовують 5 м3 соляного розсолу й 1,5 т вапняку). Содове виробництво сконцентровано в Донбасі (Слов’янськ), де є великі запаси кухонної солі. Значне виробництво соди зосереджено на Кримському содовому заводі в місті Красноперекопську, що працює на солях Сиваських озер. Продукцію содової промисловості (кальцинована й каустична сода, гідрогенкарбонати) широко використовують у скловарній, паперовій, фармацевтичній, харчовій промисловості, а також для побутових потреб населення.

Провідною галуззю в структурі хімічної промисловості України є виробництво полімерних матеріалів: синтетичних смол, різноманітних пластмас, синтетичного волокна тощо. Таке виробництво неймовірно складне. Воно потребує значних кількостей вуглеводневої сировини, електроенергії, теплоти й води.

Мал. 43.6. Черкаське виробниче об'єднання «Азот» — потужний виробник мінеральних добрив в Україні

Синтетичні смоли й пластмаси виготовляють у районах зосередження сировини: в Донбасі (Сєверодонецьк), у Придніпров’ї (Кам’янське, Дніпро, Запоріжжя), Черкасах, Одесі тощо.

Синтетичні смоли, які виготовляють в Україні, а також імпортовану целюлозу використовують для виробництва хімічних волокон. Це виробництво характеризується значною трудомісткістю й тому зосереджене в районах, добре забезпечених трудовими ресурсами, що, як правило, також є регіонами зосередження текстильної промисловості. Хімічні волокна виготовляють у Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Соколі (Львівська обл.). Близько третини хімічних волокон, що виготовляють в Україні, використовують для технічних потреб.

Мал. 43.7. Колона крекінгу нафти на Одеському нафтопереробному заводі

Полімерні матеріали є основою гумово-азбестової промисловості України. Із нею сполучені інші виробництва, які є найбільшими споживачами синтетичного каучуку, хімічних волокон, сажі. Вона тісно пов’язана з машинобудуванням, зокрема з автомобілебудуванням — головним споживачем шин. Основною сировиною цієї промисловості є каучук, який імпортують із Росії, і технічна сажа, яку виготовляють із природного й супутнього газів у Кременчуці й Стаханові. Більшість підприємств гумово-азбестової промисловості зосереджені в Дніпрі й Білій Церкві, а також у Харкові, Києві, Запоріжжі, Одесі, Бердянську тощо.

Мал. 43.8. Підприємство «Сумихімпром» — один із найстаріших хімічних заводів — потужний виробник фосфатних добрив, титанових білил і ферумовмісних пігментів

В Україні розвинена лакофарбова промисловість. Сировиною для неї є природні смоли, рослинні олії, синтетичні матеріали. Асортимент продукції, яку виготовляють, дуже широкий: антикорозійні й декоративні лаки та фарби, розчинники, смоли тощо. Основну частку цієї продукції виготовляють на Донбасі та в Придніпров’ї (Дніпро, Кривий Ріг). Виробництво лаків і фарб є також у Києві, Харкові, Кременчуці, Львові, Бориславовичі, Івано-Франківську, Одесі.

У великих містах, що мають науково-дослідні заклади, розвинена хіміко-фармацевтична промисловість, її центри — Київ, Житомир, Харків, Полтава, Львів, Одеса.

Ключова ідея

Хімічна промисловість разом із машинобудуванням і виплавленням сталі є локомотивом економіки України.

Контрольні запитання

508. Схарактеризуйте хімічну галузь народногосподарського комплексу України.

509. Назвіть продукти хімічної галузі України, що використовують: а) у сільському господарстві; б) у машинобудуванні; в) у текстильній промисловості; г) у побуті.

510. Опишіть сировину, яку добувають в Україні для хімічної галузі. В яких родовищах вона зосереджена? Де вони розташовані?

511. Яку сировину Україна має імпортувати?

512. Перелічіть основні групи продуктів хімічної галузі. На яких підприємствах або в яких регіонах їх виробляють?

513. Які підприємства хімічної галузі розташовані у вашій місцевості? Опишіть продукти, які на них виробляють.

Теми навчальних проектів за темою «Роль хімії в житті суспільства»:

• Видатні вітчизняні й зарубіжні хіміки як учені й особистості.

• Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

• Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі в розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

• Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Хімії за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.