Астрономия Пришляк 11 класс Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
Даний підручник присвячено подіям другого етапу історії нового часу. Хронологічно він охоплює період від Великої французької революції до початку Першої світової війни. Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України в підручнику подається систематизований виклад сучасних поглядів на процес становлення індустріального суспільства....
У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку з історії людства, що охоплює період кінця XVIII - початку XX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історичних подій. Серед них - Французька революція, завойовницькі походи Наполеона, об’єднання Італії та Німеччини, громадянська війна у СІНА, «весна народів». Це період становлення і розвитку індустріального суспільства з його цінностями...
Перед тем как приступить к изучению нового периода всемирной истории, необходимо ознакомиться с содержанием учебника и его структурой. Материал учебника объединен в пять разделов и 28 параграфов. Даты основных событий, понятия и термины, имена исторических деятелей, на которые следует обратить внимание и запомнить, выделены в тексте специальным шрифтом. Толкование важнейших понятий представлено отдельными врезками. Важное значение для усвоения...
Перед тим як розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, варто ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал підручника об’єднано у п’ять розділів та 28 параграфів. Дати основних подій, поняття й терміни, імена історичних діячів, на які слід звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті спеціальним шрифтом. Тлумачення найважливіших понять подано окремими врізками. Важливе значення для засвоєння матеріалу мають...
Роки навчання у школі мають велике значення для здобуття та зміцнення Ваших знань, формування основи подальшої освіти. Зараз у Вас є можливість поглибити знання, здобуті в попередніх класах, і досягти нових успіхів у навчанні. Сподіваємося, що цьому, зокрема, сприятиме наш підручник. Курс всесвітньої історії з другої половини XVIII ст. до початку XX ст., який викладається в цьому підручнику, тісно пов’язаний з курсами історії, що Ви вже вивчали,...
Упродовж 9-го класу Ви ознайомитеся з епохою модерної доби, зміст якої склали революції, національно-визвольні рухи, війни, формування колоніальних імперій, зміни в усіх сферах людського повсякдення. Глибоко опанувати цю епоху Вам допоможе наш підручник, який передбачає не тільки вивчення історичних подій та явищ, а й можливість стати справжнім істориком-дослідником. Вивчаючи минуле, історик проводить перехресний допит свідків, паралельно вивчає...
Перед Вами — учебник по всемирной истории, подготовленный в соответствии с новой программой (2017 г.) на принципах компетентностного подхода, используемого во многих странах мира. В современном динамичном и компьютеризированном мире уже недостаточно усвоить лишь определённый объём знаний. Задание школы — помочь Вам подготовиться к взрослой жизни, приобрести необходимые умения и навыки, выбрать профессию, найти своё место в обществе....
Перед Вами — підручник із всесвітньої історії, створений відповідно до нової програми (2017 р.) на засадах компетентнісного підходу, який використовують у багатьох країнах світу. У сучасному динамічному й комп’ютеризованому світі вже недостатньо засвоїти тільки певний обсяг знань. Завдання школи — допомогти Вам підготуватися до майбутнього дорослого життя, набути потрібних умінь і навичок, вибрати майбутню професію, знайти місце в суспільстві....
У минулому навчальному році ви ознайомилися з історією країн світу в ранній Новий час, початком оновлення європейського суспільства у другій половині XVIII ст. Наступний період Нової історії з кінця XVIII до початку XX ст., який ви вивчатимете, став часом докорінного перетворення старого світу, добою утвердження в передових країнах Європи і США індустріального суспільства. Історики зазвичай пов’язують Новий час із утвердженням буржуазних...
Підручник зі всесвітньої історії, який ми вам пропонуємо використати під час навчання в 9 класі, допоможе зрозуміти складний та дуже цікавий період історії людства, що настав після епохи Просвітництва. Новий час набрав небачених обертів. Історія цього періоду характеризується подальшим розвитком людської цивілізації, яка стрімко наближалася до сучасності. Останній період Нового часу приваблює складними процесами у світі, державах та суспільстві,...

Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.