Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
У багатьох речовинах існує особливий тип хімічного зв'язку — водневий. У 9 класі ви вивчали, що водневий зв'язок є міжмолекулярним, тобто утворюється між молекулами (або між частинами однієї молекули). Розглянемо утворення водневого зв'язку на прикладі молекул води. У молекулі води між атомами Оксигену та Гідрогену зв'язок ковалентний. Через значну різницю електронегативностей (ΔΕΗ = 3,44 - 2,20 = 1,24) цей зв'язок дуже полярний. Унаслідок цього...
Ковалентний зв'язок виникає переважно між атомами неметалічних елементів. Для таких елементів характерне те, що вони прагнуть не віддати електрони із зовнішнього енергетичного рівня, а, навпаки, доповнити його до октету. А якщо два атоми не віддають один одному електрони, а намагаються їх забрати, то вони обидва починають притягуватися до цих електронів та «усуспільнюють» їх, тобто утворюють спільну електронну пару. • Хімічний зв'язок, що...
1897 року після відкриття електрона англійським фізиком Дж. Томсоном було висловлене припущення, що хімічні зв'язки мають електронну природу й утворюються завдяки зміщенню або перенесенню електронів від одного атома до іншого. Електронну природу можна проілюструвати енергетичною діаграмою взаємодії двох атомів Гідрогену, що залежить від відстані між ними (мал. 5.1). На великій відстані взаємодією атомів один з одним можна знехтувати, і під час...
В елементів однієї підгрупи подібна електронна конфігурація атомів. Наприклад, в атомах Карбону й Силіцію, що розміщені в четвертій групі Періодичної системи, на зовнішньому рівні міститься по чотири електрони (на s- та р-орбіталях). Відмінність лише в тому, що в Карбону зовнішнім є другий енергетичний рівень, а в Силіцію — третій. Отже, ці дві пари елементів є електронними аналогами. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних...
Основним називають такий стан атома (молекули), у якому енергія атома (молекули) мінімальна. У більшості випадків ця енергія визначається розподілом електронів в електронній оболонці атома згідно з принципом мінімальної енергії. Будь-який енергетичний стан, що відрізняється від основного, називають збудженим. У такий стан атоми (молекули) можуть переходити за певних умов: під час нагрівання, за умови поглинання електромагнітного випромінювання...
На кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони, що мають однакову енергію, але які відрізняються особливою властивістю — спіном. Спін електрона — це його внутрішня властивість, що характеризує відношення електрона до магнітного поля. Наочно цю властивість можна уявити як можливість обертання електрона навколо своєї осі (мал. 2.1). Електрони займають орбіталі послідовно починаючи з першого енергетичного рівня за порядком...
Модель атома Резерфорда доповнив його учень Нільс Бор, який довів, що електрони можуть перебувати не на будь-якій орбіті, а тільки на певних відстанях від ядра, утворюючи концентричні сфери з електронів. Тому планетарну модель атома також називають моделлю Бора-Резерфорда. Структура електронної оболонки атомів В електронних оболонках атомні орбіталі утворюють чіткі структури, що різняться числом і типом орбіталей. Орбіталі з приблизно...
Адміністративно-командна система - система управління суспільством, яка базується на адміністративних методах, бюрократичному централізмі. Антинацистський рух - 1. В Україні і країнах Західної Європи - народний рух, спрямований проти нацистських окупантів (рух Опору). 2. У Німеччині - патріотичний рух, метою якого була боротьба з тоталітарним нацистським режимом. Авторитаризм - антидемократичний політичний режим з елементами...
Андропов Юрій (1914-1984) - генеральний секретар ЦК КПРС у 1982-1984 рр. Бандера Степан (1909-1959) - лідер Організації українських націоналістів (ОУН-б). Богомолець Олександр (1881-1946) - президент АН УРСР у 1930-1946 рр. Брежнєв Леонід (1906-1982) - перший (з 1966 р. - генеральний) секретар ЦК КПРС (1964-1982 рр.). Ватутін Микола (1901-1944) — радянський воєначальник, командуючий 1-м Українським фронтом під час...
1939, 15 березня - проголошення незалежності Карпатської України. 1939, 23 серпня - підписання німецько-радянського Договору про ненапад та таємного протоколу до нього (пакт Молотова-Ріббентропа). 1939, 1 вересня - напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни. 1939, 17 вересня - перехід Червоною армією польського кордону 1939, 2 листопада - включення Західної України до складу УРСР. 1940, серпень -...

Популярне