Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкін 11 клас Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк 11 класс 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Літосфера - це тверда (кам’яна) оболонка Землі, що складається із земної кори та верхньої надастеносферної, твердої частини мантії, що її підстилає. Пересічна потужність літосфери в океанах становить 70-80 км, на континентах - 120-140 км. Верхній шар літосфери - земна кора - знизу чітко окреслений межею, або поверхнею Мохоровичича. На дні океанів ця межа проходить на глибині 5-10 км, під материками занурюється до 30-40 км, а в...
Географічна оболонка - це планетарний географічний комплекс, який утворився в зоні взаємопроникнення і взаємодії верхньої частини літосфери, нижньої частини атмосфери, гідросфери та біосфери. Другою важливою ознакою географічної оболонки є те, що в її межах стикаються космічні й земні сили, енергія різного походження. Зверху в географічну оболонку надходить сонячна енергія, а знизу - тепло Землі. Сонце випромінює величезну кількість...
Геоїдом характеризують форму Землі як планети. Його поверхня повторює вільну, незбуджену поверхню води у Світовому океані. Під материками вона проводиться так, щоб у кожній точці була перпендикулярною до стрімкої лінії, тобто в реальному напрямку дії сили тяжіння в цій точці. Геоїд через його складність є незручним під час виконання будь-яких математичних завдань у геодезії та картографії. Тому на практиці зазвичай використовують більш спрощену...
• Сучасні картографічні твори. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти. Нині існує досить багато способів зображення земної поверхні та планети Земля: малюнок, фотографія, аерофотознімок, космічний знімок, план, карта, глобус. Однак найвідомішими й детальними зображеннями земної поверхні є географічні карти. Географічна карта - це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної...
До основних наукових і практичних завдань, що вирішує топографія, належать розробка, удосконалення та осучаснення методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів і правил використання карт у виконанні різних практичних завдань. Топографія тісно пов’язана з картографією - наукою про відображення та дослідження явищ природи й суспільства за допомогою різних картографічних зображень. Саме до таких...
Географія (грец. γεωγραφία: γεω («гео») — Земля і γραφία («графо») - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну й соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між природним середовищем і Діяльністю людини. • Географія як система наук. Багато наук вивчають різноманітні об'єкти - природні, суспільно-гуманітарні, інженерно-технічні тощо. А є науки, що досліджують...
Абсолютна висота місцевості - перевищення точки на земній поверхні відносно рівня моря, що приймають за нуль метрів. Агрокліматичні ресурси - співвідношення тепла, вологи, світла, яке необхідне для вирощування сільськогосподарських культур, визначається географічним положенням території в межах кліматичних поясів і природних зон. Азимут - кут на місцевості або на карті, що утворюється напрямком на північ і напрямком на певний...
• Як розвивається дорожньо-транспортний комплекс України? Цей комплекс включає залізничний, автомобільний та міський, водний, авіаційний транспорт, дорожнє господарство і поштовий зв'язок. На сучасному етапі дорожньо-транспортний комплекс розвивається згідно з Транспортною стратегією України на період до 2020 р. Основні її положення: забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг; інтеграція вітчизняної транспортної...
• З чого складається меблева промисловість? Меблева промисловість України - це одне з основних виробництв деревообробної промисловості. Для виробництва меблів різних видів використовують деревостружкові плити (ДСП), деревоволокнисті плити (ДВП), деревоволокнисті плити середньої щільності (МДФ), різні металеві конструкції для столів і стільців, скло, оббивні тканини і шкіру, наповнювачі, розсувні механізми і механізми трансформації. Із...
• Які особливості розвитку хімічної промисловості? Сучасна хімічна промисловість України - це понад 3,5 тис. суб'єктів господарювання, зокрема: підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції - 38,5 %, фармацевтичні підприємства - 6,4 %, підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів - 55,1 %. На них працює понад 140 тис. осіб. Підприємства хімічної промисловості розміщено в багатьох областях України, проте...

Популярне