Академический уровень Академічний рівень Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономия Пришляк 11 класс Академический уровень Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. Астрономія Пришляк М. П. 11 клас Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Профільний рівень Біологія і екологія 11 клас Задорожний Рівень стандарту Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Засєкін 11 клас 2019 Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Утєвська 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Ви починаєте вивчення однієї з найдавніших і цікавих наук — астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви: здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час; розглянете історію зародження науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт; навчитесь розпізнавати сузір'я на нічному небі й за допомогою небесних світил орієнтуватись на місцевості та...
§ 12. 168. 85 %. 169. 70 %. 170. 80 %. 171. 90 %. 172. 60 %. 173. 95 %. 174. 5,376 л. 175. 206,08 кг. 176. 190,4 л. 177. 112 л. 178. 313,6 м3. 179. 1400 м3. § 16. 223. У 2,45 разу, 3,17 г/л. 224. 0,88 %. 225. 9,05 %. 226. 25 л. 227. 4,48 л. 228. 3,16 %. 229. 3,584 л. § 17. 244. 1,26. 245. 0,163 %. 246. 400 кг. 247. 104 кг. § 18. 252. Водень, 8,96 л, 5,8 г. 253. 2,24 л. 254. 0,844 г. 255. 7,32 %. 256. 4,48 л. 257. 150 л. 258....
Шановні випускники та випускниці! Перед вами останній параграф підручника з хімії, яким ви завершите курс хімії в середній школі. За традицією в останніх параграфах автори намагаються розкрити значення певної науки для кожної людини, держави та всього людства. Але нереально показати всі можливості хімії в межах одного параграфа. Сподіваємося, що від початку вивчення хімії із 7 класу ви усвідомлювали, яке значення мають хімічні речовини та...
Наприкінці курсу хімії 10 класу ви ознайомилися з концепцією сталого розвитку, яка почала формуватися в 70-ті роки минулого століття, а сьогодні на рівні ООН підтримується всіма країнами світу. Головний принцип цієї концепції — «передати» нашу планету нащадкам невиснаженою та забезпечити їхній розвиток, не гірший за наш, а не примусити їх розв'язувати численні екологічні проблеми. Ця концепція є комплексом економічних, соціальних, наукових і...
Складіть фрагмент генетичного ланцюга з речовин у наведених переліках. Запишіть план експерименту для здійснення хімічних перетворень за цим ланцюгом та виконайте відповідні хімічні досліди. Опишіть спостереження та складіть рівняння реакцій. Для реакції йонного обміну складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння. Перелік 1. Купрум(II) оксид, мідь, купрум(II) хлорид, купрум(ІІ) нітрат, купрум(ІІ) гідроксид. Перелік 2. Кальцій...
Основи — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічних елементів, амонію (або його органічних похідних) та аніони лише одного виду — гідроксид-іони OH-. Розчинні основи — гідроксиди лужних елементів та амонію — називають лугами. Хоча луги та нерозчинні гідроксиди є основними речовинами, але їхні хімічні властивості дещо відрізняються внаслідок різної розчинності. Амфотерними є сполуки, що взаємодіють із речовинами як...
Реактиви: індикаторний папір, розчини: ферум(ІІ) сульфату, ферум(ІІІ) хлориду, барій хлориду, лугу, аргентум(І) нітрату, амоній хлориду, амоній сульфату, натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату та хлоридна кислота. Правила безпеки: • для дослідів використовуйте реактиви в невеликих кількостях; • остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі; у разі потрапляння їдкої речовини змийте її великою кількістю води; • для...
Лабораторний дослід № 3. Виявлення катіонів Феруму(ІІ) У пробірку налийте розчин ферум(ІІ) сульфату об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі розчину лугу. Що спостерігаєте? За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe2+? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах. Лабораторний дослід № 4. Виявлення катіонів Феруму(ІІІ) У пробірку налийте розчин ферум(ІІІ) хлориду об'ємом 2-3 мл та додайте 2-3 краплі...
У 9 класі ви вже ознайомилися з елементами аналітичної хімії, а саме з якісними реакціями на деякі йони. У 10 класі ви навчилися застосовувати якісні реакції для визначення органічних речовин (багатоатомних спиртів, альдегідів тощо). У цьому параграфі ми продовжимо вивчати якісні реакції для виявлення певних йонів у розчинах. Пригадаймо, що якісними є лише такі реакції, які відбуваються швидко і під час яких добре помітні певні зміни. Зазвичай...
Як виняток, Ферум може віддавати шість електронів і виявляти ступінь окиснення +6. Однак сполуки, у яких містяться Fe+6, трапляються досить рідко. Сполук, у яких ступінь окиснення Феруму +8, ще не виявлено. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІ) гідроксид — основні речовини, а ферум(ІІІ) оксид і ферум(ІІІ) гідроксид — амфотерні. Сполуки Феруму в ступені окиснення +3 виявляють окисні властивості. Поширеність Феруму в природі Ферум є одним із найпоширеніших...

Популярне