Академічний рівень Астрономия Пришляк 11 класс Астрономия Пришляк 11 класс 2011 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Астрономія Кварцова 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2011 Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк М. П. Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Задорожний Профільний рівень Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Засєкін 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас 2019 Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 клас 2011 Пришляк М. П. Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Уровень стандарта Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк 2019 Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту
Як виняток, Ферум може віддавати шість електронів і виявляти ступінь окиснення +6. Однак сполуки, у яких містяться Fe+6, трапляються досить рідко. Сполук, у яких ступінь окиснення Феруму +8, ще не виявлено. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІ) гідроксид — основні речовини, а ферум(ІІІ) оксид і ферум(ІІІ) гідроксид — амфотерні. Сполуки Феруму в ступені окиснення +3 виявляють окисні властивості. Поширеність Феруму в природі Ферум є одним із найпоширеніших...
Алюміній розташований у IIIA групі. На зовнішньому енергетичному рівні атом Алюмінію містить три електрони, він може лише віддавати електрони, тому стабільний ступінь окиснення Алюмінію у сполуках — +3. Аналізуючи інші елементи IIIA групи, можна визначити напівметалічність Бору, металічні властивості Галію, що дозволяє припустити проміжні (від металічних до неметалічних) властивості Алюмінію та амфотерність його сполук. Поширеність у природі...
Кальцій називають лужноземельним елементом, оскільки він утворює луги. На зовнішньому енергетичному рівні його атоми містять по два електрони. Атоми Кальцію прагнуть віддавати електрони, набуваючи ступеня окиснення +2. У цьому випадку йони Кальцію набувають стійкої електронної конфігурації атомів інертного елемента Аргону (3s23p6), що зумовлює відновні властивості Кальцію. Поширеність у природі Магній і Кальцій у вигляді простих речовин у...
Лужні елементи — елементи IA групи (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), вони є першими елементами кожного періоду. На зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів міститься по одному електрону. У лужних елементів найменша електронегативність серед усіх елементів періоду, у якому вони розташовані. Втрачаючи електрон, атоми лужних елементів набувають стійкої електронної конфігурації атомів найближчого інертного елемента (Li+ → He; Na+ → Ne...
Із давніх-давен люди використовують метали в різних галузях своєї діяльності. Застосування металів, як і інших матеріалів, насамперед ґрунтується на їхніх фізичних властивостях. Завдяки великій міцності метали є поширеними конструкційними матеріалами. А здатність проводити електричний струм робить їх необхідним елементом різноманітних електротехнічних приладів: від величезних електрогенераторів до міні-комп'ютерів. Чисті метали використовують...
Атоми металічних елементів у хімічних взаємодіях лише віддають електрони та, як наслідок, набувають стійкої електронної конфігурації атомів найближчого інертного елемента. Отже, метали в хімічних реакціях є виключно відновниками. У цьому полягає їх принципова відмінність від неметалів. Для металічних елементів характерна невелика електронегативність — менша за 1,8. Найбільше металічні властивості виявлені в елементів IA групи Періодичної системи...
Обладнання: штатив із пробірками, піпетки, спиртівка. Реактиви: активоване вугілля, «Біле вугілля», «Біла глина», розчини чорнил, йоду, брильянтового зеленого («зеленки») та метиленового синього («синьки»). Правила безпеки: • для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів; • остерігайтеся потрапляння реактивів на шкіру, в очі, на одяг; • під час нагрівання не торкайтеся руками гарячих предметів. У розчин чорнила помістіть...
Силіцій(IV) оксид SiO2, або кремнезем, поширений у природі у вигляді мінералу кварцу (мал. 30.1, а). Дрібні кристали кварцу містяться у складі гранітів та інших гірських порід (мал. 30.1, б), а під час їх руйнування утворюється річковий пісок. Часто пісок містить домішки сполук Феруму, які забарвлюють його в жовтий колір. Значно рідше трапляється гірський кришталь — великі прозорі кристали кварцу, що іноді сягають довжини 10 м. Аморфний...
Ті з вас, хто був у теплиці, знають, як там тепло й волого навіть за холодної погоди ззовні. Вологість повітря в теплиці зумовлена наявністю рослин і випаровуванням води з ґрунту, а підвищена температура — великим умістом водяної пари в повітрі. Уміст водяної пари та інших газів у повітрі спричиняє парниковий ефект. Він виникає через те, що парникові гази поглинають інфрачервоне випромінювання Сонця і розігріваються (мал. 29.1). Отже, частина...
У збудженому стані на зовнішньому енергетичному рівні чотири неспарені електрони, і Карбон виявляє валентність IV (див. с. 15). В усіх сполуках (крім чадного газу) Карбон чотиривалентний. Електронегативність Карбону не дуже велика, тому в різних сполуках він виявляє всі ступені окиснення: від нижчого -4 до вищого +4 (див. Додаток 2). Із цієї ж причини для Карбону не характерні бінарні йонні сполуки, оскільки він утворює переважно ковалентні...

Популярне