Астрономия Пришляк 11 класс Уровень стандарта Астрономія Астрономія Кварцова 11 клас Астрономія Мирошніченко 11 клас 2019 Астрономія Мирошніченко 11 клас Рівень стандарту Астрономія Пришляк 11 клас Астрономія Пришляк 11 клас 2019 Профільний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Академічний рівень Астрономія Пришляк 11 клас Рівень стандарту Астрономія Сиротюк 11 клас Рівень стандарту Біологія і екологія 11 клас Задорожний Біологія і екологія 11 клас Задорожний 2019 Біологія і екологія 11 клас Утєвська Біологія і екологія 11 клас Утєвська 2019 Задорожний 11 клас Задорожний 11 клас 2019 Задорожний 11 клас Профільний рівень Задорожний 11 клас Рівень стандарту Засєкіна 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Кварцова 11 клас Мирошніченко 11 клас Мирошніченко 11 клас 2019 Пришляк 11 клас Пришляк 11 класс Пришляк 11 класс 2011 Профільний рівень Рівень стандарту Сиротюк 11 клас Сиротюк 11 клас 2019 Утєвська 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Фізика і астрономія 11 клас Засєкін 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкін Профільний рівень Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас 2019 Фізика і астрономія 11 клас Засєкіна 11 клас Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Мирошніченко Рівень стандарту Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Фізика і астрономія 11 клас Сиротюк Рівень стандарту по
У побуті та промисловості частіше використовують назву «аміак». Для речовини з такою невеликою молярною масою амоніак має досить високу температуру кипіння (порівняйте: tкип.(СН4) = -162 °С). Це пояснюється можливістю утворення водневих зв'язків між молекулами амоніаку (мал. 24.1). Молекули амоніаку також утворюють водневі зв'язки з молекулами води, що пояснює добру розчинність амоніаку у воді (мал. 24.1). Амоніак є рекордсменом серед газів за...
Нітроген — елемент 2 періоду, VA групи. Неспарені електрони зовнішнього рівня атомів Нітрогену утворюють три ковалентні зв'язки, реалізуючи валентність III. У такому стані, залежно від електронегативності елемента, з яким Нітроген утворює сполуку, він може реалізувати ступінь окиснення +3 або -3: Вільних орбіталей на другому енергетичному рівні в атомів Нітрогену немає, тому розпарування електронів неможливе і Нітроген не може реалізувати...
Чиста сульфатна кислота термічно нестійка, за нагрівання вона частково розкладається, виділяючи сульсфур(VI) оксид, тому в лабораторіях зазвичай використовують її 96%-й розчин. Розчинення сульфатної кислоти у воді супроводжується виділенням великої кількості теплоти, що свідчить про хімічну взаємодію. Сульфатна кислота — важка рідина і в разі потрапляння у воду опускається на дно. Якщо в концентровану кислоту потрапить більш легка вода, то...
Гідроген сульфід, або сірководень, H2S — летка сполука Сульфуру з Гідрогеном. Він є електронним аналогом води, але за властивостями дуже відрізняється внаслідок неможливості утворення водневих зв'язків. Гідроген сульфід: • безбарвний газ, важчий за повітря, з характерним неприємним запахом тухлих яєць чи тухлого м'яса і солодкуватим смаком; • помірно добре розчиняється у воді: 291 мл газу у 100 г води за 20 °С; • tпл. = -83 °С, tкип. =...
Завдяки цьому Сульфур реалізує валентність II та ступені окиснення -2 та +2. Але, на відміну від Оксигену, на зовнішньому рівні атомів Сульфуру є вільні d-орбіталі, які можуть брати участь у розпаруванні електронних пар під час переходу атома у збуджений стан. Унаслідок розпарування однієї електронної пари реалізується чотиривалентний стан Сульфуру і ступінь окиснення +4: Для створення октету електронів на зовнішньому рівні атома Сульфуру не...
Оксиген — елемент 2 періоду, VIA групи. Вільних орбіталей на другому енергетичному рівні в атомів Оксигену немає, тому розпарування електронів неможливе, і Оксиген завжди двовалентний. Електронегативність Оксигену найбільша після Флуору, тому він забирає електрони в атомів усіх інших елементів. Переважно забирає два електрони, тому найпоширеніший ступінь окиснення Оксигену -2: O0 1s22s22p4 + 2е- → O-2 1s22s22p6 У пероксидах...
Під час хімічних взаємодій речовини витрачаються тільки в стехіометричних співвідношеннях, тобто в тих співвідношеннях, у яких вони зазначені в рівнянні хімічної реакції. Якщо одного з реагентів взято більше, то він наявний у надлишку і під час реакції витратиться не повністю. Кількісні дані про цей реагент не можна використовувати під час розрахунків за хімічним рівнянням, оскільки в реакцію вступає тільки певна частина цього реагенту. Тому...
Гідроген хлорид, або хлороводень: • безбарвний газ із різким неприємним запахом, важчий за повітря; • tкип. = 85 °С, tпл. = -114 °С • отруйний, його вдихання спричиняє кашель, задуху, запалення дихальних шляхів. У разі контакту зі слизовою оболонкою очей може спричинити хімічні опіки; • один із найбільш розчинних у воді газів: за кімнатної температури в 1 об'ємі води розчиняється близько 450 об'ємів хлороводню; • взаємодіючи з водяною...
Галогенами називають хімічні елементи VIIA групи Періодичної системи — Флуор F, Хлор Cl, Бром Вr, Йод I і Астат At. Слово «галогени» утворено від грецьких слів галос — «сіль» і генос — «народжую» і означає «ті, що народжують солі». У XIX ст. Хлор так і називали — «солерод», підкреслюючи його здатність реагувати з металами з утворенням хлоридів — солей хлоридної кислоти. Аналогічні властивості характерні й для інших галогенів. У Флуору найбільша...
Ви пам'ятаєте, що на початку курсу хімії ми поділяли хімічні елементи на дві групи: металічні та неметалічні. Ця класифікація значною мірою ґрунтується на здатності атомів елементів приймати й віддавати електрони. У хімічних взаємодіях атоми металічних елементів тільки віддають електрони, а неметалічних — прагнуть прийняти електрони, але можуть і віддавати, залежно від того, з якими атомами сполучаються. Порівняно з металічними елементами...

Популярне